CURRICULUM VITAE


Calle Jag betraktar mig själv som en historieberättare.
Vad jag än gör, så innehåller det alltid ett berättande, en dramaturgi.
Om jag formger en logotyp, ett visitkort eller en hemsida, om jag målar en tavla, skriver en novell eller regisserar en teaterpjäs, så är det alltid en historia som skall berättas, ett budskap som skall förmedlas.

Jag har alltid haft många uttrycksformer på min palett. Följaktligen kommer denna sida på sätt och vis innehålla flera CV, inte en.
Jag har därför delat upp mina meritlistor i olika kategorier, så att du lätt ska kunna ta reda på det du vill veta.


Bild | Drama | Text | Musik | Annat | Kontakt
Tillbaka till Rehbinder MultiArt Productions