Välkommen till Grimners Runor!

Grimners runor kom ut på nätet i sin första version redan i januari 1998, och handlade då framför allt om runorna, de gamla nordiska kunskapsbärarna. Både den historiska aspekten såväl som modern applikation av dem. Om runmagi, om spådomar med runor och om runors kraft.

Grimners runor har dock med åren mer och mer kommit att handla om den forna seden i stort, som på nytt växer fram, såväl i Sverige som i andra länder, och kanske framför allt den andligt mystiska, "sejdiska" sidan av seden, men också mer sociala sammanhang, som bröllop, begravningar, namngivning och blot - läs mer om detta på sidan Ceremonier.

Mina järnrunor på en klippa i skogen

På Grimners runor kan du läsa om ceremonier & liturgi, sejd & shamanism, filosofi & andlighet, du kan läsa forntida texter ur Eddan, och hedniska morgonandakter i nutid.
Läs mer om detta på sidan Att läsa.

I flera av dessa sammanhang är runorna alltjämt självklara symboler för, och bärare av den urgamla nordiska visdomen, och har därför fått stanna i fokus, som ett tema för sidan.

Som ett exempel på detta får jag ofta frågor beträffande egna runristningar - t.ex. för tatueringar.
Läs gärna denna artikel för vägledning:
Att rista runor »

Aktuellt:
Mina morgonandakter - nu med ljudfiler!
Jag har kompletterat mina morgonandakter med ljudfiler, så att du kan höra dem precis som de lät i radio.
Du hittar dem på sidan Att läsa!


Nya bilder!
Jag har även kompletterat med fler bröllopsbilder:
Bröllopsbilder »


Ceremonier!
Vill du gifta dig på ett annorlunda och stämningsfullt sätt, kanske i ett mer nordiskt-hedniskt snitt? Behöver du någon som kan hålla en värdig och stämningsfull begravningsceremoni för en anhörig? En invigningsceremoni av något evenemang? Blot eller sejd?
Läs mer om Calles ceremonier! »


Kurser & föredrag!
Emellanåt håller Calle Rehbinder kurser och föredrag om runor, nordisk mystik och därmed besläktat.
Läs mer om Calles kurser & föredrag! »


Sida Ett | Att läsa | Ceremonier | Länkar
Kontakt | In English | Startsidan