Boktips

Övrig (inspirerande) litteratur

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett


Heligt och profant - Mircea Eliade, till svenska 1968
En fantastisk bok om det heliga rummet, om ceremonier, myter, naturreligion m.m.

IMPRO - Improvisation och teater, Keith Johnstone, till svenska 1985
Man kan fråga sig vad en bok om teater har med shamanism och nordisk sed att göra, men denna bok var faktiskt urfröet till mitt shamanistiska intresse. Detta är en kultbok bland teaterfolk, men förtjänar verkligen en större spridning. Det är en bok om pedagogik, om improvisationsteater, och med ett långt kapitel om masker och trance. Just detta ledde till mina egna teaterkurser under 90-talet, som utan att jag själv visste om det var rena orgier i shamanistiska tekniker. Oerhört inspirerande och rolig bok, med en uppsjö övningar och tekniker som går att applicera i såväl teatermiljö som i shamanskt arbete.

Jordstrålning - Hälsa och Forntida Vetande; Dan Mattson 1991
Kanske det bästa som skrivits för den som intresserar sig för marklinjer, slagruta m.m.

Bhagavad-Gita
Finns i en mängd översättningar och versioner - jag rekommenderar dock företrädesvis två inbördes väldigt olika versioner; Jörgen Sundvalls och Willy Pfändtners svenska översättning (1977) av Bhaktivedanta Swami Prabhupadas engelska översättning från sanskrit 1972, samt Martin Ganstens översättning direkt från sanskrit 2001.
Särskilt intressant för den andligt intresserade som vill göra jämförelser med nordisk och gammal vedisk/indisk sed och kultur.

Samtal med Gud, del I, II & III - Neale Donald Walsch, till svenska 1997-2000
Oerhört inspirerande böcker för den som själv redan talar med Gud / Gudarna, eller som skulle vilja göra det.


Upp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett