Boktips

Runor, runstenar, runhistoria, runmagi

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett


Runor av Lars Magnar Enoksen
Historiska Media 1998
Ett präktigt standardverk om runorna, runornas historia och deras olika användningsområden. Ett måste för den som är intresserad av runor.

Runristningar urval och inledning av Göran Stålbom
Fabel Förlag 1994
Vacker och behändig liten bok med en stor mängd runristningar i bild och text. Historik, översättningar, förklaringar.

Runinskrifter i Sverige av Sven B. F. Jansson
AWE/Gebers 1963
Grundlig och pedagogisk genomgång av runorna, med främsta fokus på våra runstenar. Många vackra färgbilder av smycken, bruksföremål - och framför allt runstenar.

RUNA - runorakel och runmagi av Bodvar Bjarke 1988
Boken alla runmagiker vill ha, men som är stört omöjlig att få tag på. Kort sagt är detta en milstolpe i modern runmagisk verksamhet. Den är kort och koncis, och riktar direkt in sig på det magiska användandet av runorna. Tjata på Bodvar, så kanske det i bästa fall kommer en ny utgåva om några år...

Runmagi och shamanism av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1990
Se under rubriken "Shamanism, sejd".

The Book of Runes av Ralph Blum
Oracle Books, St. Martin's Press 1982
En omdiskuterad, och i vissa läger mycket kontroversiell amerikan, som med sin bok blev en föregångare inom populär runmagi. Blum gör inga anspråk på att presentera en historiskt korrekt form av runmagi, och har också mycket riktigt gått mycket på egen intuition och känsla. Bör med andra ord tas med en stor nypa salt. Men det är ändå en trevlig och intressant bok att läsa.

Lapptrummor och Runmagi av Sigurd Agrell
C. W. K. Gleerups Förlag, Lund 1934
Vad man än må tycka om professor Agrell och hans Uthark-teorier, så har de starkt påverkat det sätt vi förhåller oss till runmagi i vår tid. Och liksom Dumezil med sina teorier, är Agrell emellanåt måhända väl vidlyftig i sina slutsatser, men icke desto mindre är resonemangen mycket intressanta.
Sigurd Agrell har även författat följande böcker i ämnet runor och runmagi:
Runornas talmystik och dess antika förebild; (1927)
Rökstenens chiffergåtor och andra runologiska problem; (1930)
Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi; (1931)

Om troldruner av Magnus Olsen
1917 (Danska)
En viktig bok ur historisk synvinkel, då Magnus Olsen var en av de första som påpekade vikten av talvärdet hos runorna.

Runmärkt - från brev till klotter
Medeltidsmuseet, 1995
Mycket informativa kataloger från Medeltidsmuseets i Stockholm utställning om runor 1995. Innehåller en stor mängd runristningar från flera olika tidsperioder.


Upp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett