Boktips

Shamanism, sejd

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett


Shamanens väg av Michael Harner
Bokförlaget Korpen (Svenska översättningen) 1989
Standardverket för alla som intresserar sig för praktisk shamanism. Här kan man läsa pedagogiska instruktioner för hur man utför olika typer av shamanska resor och helandeceremonier, vad man kan använda det till, m.m.

Runmagi och shamanism av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1990
Detta standardverk står även omnämnd i listan över böcker om runor, eftersom runorna är i absolut fokus i denna bok. Förhållningssättet till runorna är dock djupt shamanistiskt. Detta är boken alla alltid rekommenderar till den som är intresserad av runmagi, vilket gör att den hamnar i en särställning bland dessa böcker. Man bör dock akta sig för att läsa den som en redogörelse av "den absoluta sanningen" om runmagi. Grimsson redogör för sina metoder och teorier, och det är intressant nog. Denna bok är en ypperlig bok för nybörjare - men även för den mer erfarne runmagikern...

Svartkonstbok av Atrid Grimsson
Vattumannen Förlag 1992
Denna bok handlar om Kraften, och hur man ökar den. Här kan man läsa om sejd, heliga platser, ceremonier, kraftsånger, kraftdjur, samt olika former av magi. Hur man ökar sin kraft, och vad man kan använda den till.

SEJD - en vägledning i nordisk shamanism av Jörgen I. Eriksson, Marie Ericsson, Mikael W. Gejel och Mikael Hedlund
Vattumannen Förlag 1988
Ytterligare en av de där Yggdrasil-verken. Ett standardverk som förmodligen inspirerat en mycket stor andel av de som idag ägnar sig åt sejd och annan nordisk andlighet. Vissa delar av boken kan kännas en smula föråldrade i dagens ljus, men mycket är ändå oerhört matnyttigt för den benägne sejdkarlen eller völvan.

Kosmisk extas av Jörgen I. Eriksson m.fl.
Gimle Förlag 1992
Texter om samisk och nordlig shamanism. Får du tag på den så håll hårt i den. Läs den och begrunda.

Bergets visdom av Jörgen I. Eriksson och Atrid Grimsson
Gimle Förlag 1996
En mycket vacker och inspirerande läsning om shamanskt arbete, med fokus på berg, klippor, sten, mineral m.m.

SEJD - textstudier i nordisk religionshistoria av Dag Strömbäck
Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1935
En rejäl akademisk djupdykning i sejden, och överlag förkristen nordisk shamanism som företeelse. Inget för den ovane läsaren, men mycket givande för den som orkar ta sig in i detta något svårtillgängliga faktamaterial.

Shamanism av Nevill Drury
Forum 1996 (svensk översättning)
Ett populärvetenskapligt verk om shamanism världen över. Om likheter och skillnader mellan olika kulturer, ritualer, växter, m.m.


Upp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett