Ett bröllop

- förslag på ett möjligt sätt att gifta sig -

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett

Jag vill noga påpeka att detta är endast en form av hednisk vigsel som jag har utformat, och som utvecklats genom åren.
Ett bröllop kan se ut på tusen och åter tusen sätt, och jag är vidöppen för möjligheten att tillsammans med ett blivande brudpar skapa en bröllopsceremoni som kan se ut på ett helt annat sätt, med helt andra former och moment.
Vad jag berättar om i detta dokument är dock en grundidé som har fungerat som grundform i ett antal vigslar jag har hållit.

Det finns mer att läsa i ämnet, och även bilder, på sidan Ceremonier

Förslag till upplägg:

Till ceremoniplatsen:

Vandring till ceremoniplatsen, anförd av musikanter.
Goden/gydjan (vigselförrättaren) är på plats.
Brudparet följer med brudföljet. Alternativt kan brudföljet komma först, och på given signal (t.ex. en viss specifik musik) kommer brudparet sist, in i den färdiga cirkeln.
På plats skall redan finnas en cirkel markerad, med vimplar, stenar eller annat som passar för tillfället.
Där finns även, i mitten av cirkeln, ett fyrfat förberett med ved, en brinnande marschall i mitten, en fackla, samt eventuellt brinnande rökelse.
Utsedda i förväg skall även vara fyra personer, en i varje väderstreck, som representerar de fyra Gudar som åkallas i ceremonin, samt de attribut som tillhör var och en av dem - Frejs utsäde ( i en skål eller korg), Frejas äpple, Odins mjödhorn (innehållande mjöd eller vin) samt Tors hammare.

Samling:

Goden eller någon annan blåser i horn, tre gånger. Alternativt sker detta efter välkomsttalet.
Därefter kan man förslagsvis ha kulning, eller någon annan inledande musik.

Välkomnande:

Goden hälsar gästerna välkomna, samt håller en kort inledande förklaring om vad som skall ske.

”Vi har alla samlats här för att detta par skall vigas samman, med Gudarna och församlingen som vittnen. I och med denna ceremoni förkroppsligar Brudparet nu Guden och Gudinnan i helig förening - det Heliga Bröllopet. Tanken är att vi alla bär på alla Gudar och Gudinnor inom oss, och den fulländade relationen till gudamakterna är att vi alltid kan åkalla var och en av dem inom oss när vi behöver dem.”

Inkallning av makter, samt etablerandet av Helig Cirkel:

Alternativ 1 är att vigselförrättaren sköter inkallningen av makterna.
Alternativ 2 är att särskilt utsedda personer sköter detta.
Till båda alternativen kan man förstås lägga till musikaliska element till varje riktning - fjöjtspel i öster, trumma i nedan, skallra i söder etc.

Öster:
”Jag vänder mig mot öster, och ber alla makter och krafter i öster att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber gryningens kraft, vårens kraft, uppvaknandet, barnets nyfikenhet och lekfullhet, tankens skaparkraft, intelligens, fantasi och idé, att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber Frej, såningsmannen, fredens, fridens och kärlekens gud att komma och så sin säd, på det att vi själva ska så för att få god skörd längre fram.
Jag ber luftens element att komma och skänka oss lätthet, ande och rörlighet.
Jag ber Hugin och Munin komma och ge oss Håg och Minne.
Jag ber falken och örnen och alla luftlevande djur komma och flyga, dansa och leka med oss i denna cirkel.”

Söder:
”Jag vänder mig mot söder, och ber alla makter och krafter i söder att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber dagens kraft, sommarens kraft, solen, glädjen, ljus, lycka och kärlek att vara med oss.
Jag ber Heimdall, den heliga eldens gud, att skänka oss av eldens element - ljusets och värmens eld, den skapande elden, upplysningens eld, den inre elden, glöden, passionen, lusten och den skapande, alstrande, lekfulla glädjerika sexualiteten och befruktandet.
Jag ber drakar, salamandrar och alla elddjur att dansa, brinna och leka med oss i denna cirkel.”

Väster:
”Jag vänder mig mot väster, och ber alla makter och krafter i väster att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber skymningen, hösten, ålderdomen och visdomen att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber skörden, skördefesten, överflödet och samvaron vid hemmets härd att vara med oss.
Jag ber Frigg, beskyddare av hemmets härd, att skänka oss trygghet, kärlek och närhet.
Jag ber Saga att skänka berättandet, sagornas och myternas rikedom, och Brage att skänka Skaldekonsten, på det att vi aldrig glömmer det magiska och storslagna i tillvaron.
Jag ber vattnets element att flöda genom oss, känslor, intuition, drömmar och fantasi.
Jag ber valar, fiskar och alla vattenlevande djur att leka, simma och plaska med oss i denna cirkel”

Norr:
”Jag vänder mig mot norr, och ber alla makter och krafter i norr att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber nattens magi, vinterns kraft, och köldens makt att vara med oss, och skänka av sin kraft - mörkret, i vilket vi kan vila, meditera, återskapa oss själva i kontemplation och sömn.
Isens element - isen, som skänker stillhet, klarhet, disciplin, som bevarar, som gör att vi kan gå på vatten. Mörkret före ljuset, natten före dagen, död och återfödelse.
Jag ber Odin att vara med oss i denna cirkel - Odin som skänker vetgirighet, visdom och utmaningar, och hans mäktiga runor, tunga galdrar och rusigt mjöd - att vara med oss i denna cirkel.”

Nedan:
”Jag vänder mig mot nedan, och ber alla makter och krafter i nedan att vara med oss i denna cirkel.
Jag vänder mig till Jorden, Moder Jord, den Stora Modern, och jag ber alla krafter i Jord och underjord, jordens element, att vara med oss, alla fruktbarhetsmakter och växtkrafter i mörker och mylla, som föder, göder, dödar, omvandlar och föder igen, att vara med oss i denna cirkel.
Våra kroppar är skapade av jord, och skall åter jord varda en dag - låt kontakten med jorden minna oss om att ta hand om och vårda våra kroppar, dessa vackra och fantastiska gudagåvor till oss.
Jag ber nornorna vid Urdabrunnen - ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld, som väver Livets Väv, Urdaväven - att låta oss lägga in våra trådar i väven, på det att vi själva ska kunna styra våra öden.
Jag ber Mimer att låta oss dricka ur sin brunn, på det att vi då får veta vårt verkliga kall, vårt innersta väsen - och att vi förstår vad vi behöver offra för att uppnå det långt högre.

Ovan:
”Jag vänder mig mot ovan, och ber alla himmelska makter och krafter i ovan att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber asar och vaner att ge oss beskydd, och tillit till vår egen kraft, och minne om att alla gudamakter alltid finns inom oss.
Jag ber sol och måne att lysa vår väg, och jag ber alla våra förfäder och förmödrar att vaka över oss och ge oss ledning, på det att vi själva en gång blir förfäder och förmödrar till våra efterlevande.”

Mitten:
”Jag vänder mig mot mitten, denna plats, detta här och nu, och ber alla makter och krafter som finns här och nu i denna mitt att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber platsens rådare att välsigna vår närvaro på denna vackra plats.
Jag kallar den samlade kraften av alla närvarande att vara med oss i denna cirkel.
Att vi som är här i detta nu, är närvarande med kraft och vilja.”

Öppning av ceremonin, tändande av eld:

Inkallning:
”Jag ber Heimdall, den heliga eldens gud, den som skänker inre och yttre ljus och värme, att komma till denna cirkel, och välsigna oss med Eld, Ljus och Helighet.”

På platsen, i mitten av cirkeln, finns redan förberett ett fyrfat med ved, indränkt i paraffinolja eller annan lämplig brännbar substans. Elden tändes med en fackla, som i sin tur har tänts på en brinnande marschall, lämpligt placerad vid fyrfatet.

Alternativ inkallning:
Brudparet tänder varsin fackla på marschallerna, och tänder tillsammans den ceremoniella elden.

”Som en manifestation av vad kärleken kan skapa skall vi tillsammans göra en ljusceremoni. Vi bär alla på en eld, men för att skapa en verkligt stor eld måste vi föra samman våra eldar. När två människor älskar varandra, skapar de tillsammans en eld som är långt större än summan av deras tvenne eldar, en mäktig eld, fylld av glädje och framtidstro.”

”Xxxxxx (brudgummens namn) - tag denna fackla, och tänd den som en symbol för din inre eld.”

(brudgummen tänder facklan från en marschall)

”Xxxxxx (brudens namn) - tag denna fackla, och tänd den som en symbol för din inre eld.”

(bruden tänder facklan från en marschall)

”Dessa eldar symboliserar hemligheten bakom ett lyckligt och hållbart äktenskap. För era eldar närmare och närmare varandra tills det blir ett. ”

(bruden och brudgummen för samman sina facklor och håller dem samman)

”En mäktig fackla, som kan tända en stor eld - Kärlekens eld.”

(bruden och brudgummen tänder den ceremoniella elden)

Reningsceremoni - rituell tvagning av brudparet:

Rituell tvagning av brudparet i de fyra elementen - Andrimner, Eldrimner, Särimner och Jord:

Luft
(med en fågelvinge - varmed goden/gydjan fläktar brudparet)
”Jag tvager er i luft - det vi minst av allt kan leva utan. Vinden, sången, talet, tanken. Odins ande - som han också blåste in i Ask och Embla, Luften som bär Hugin och Munin - Håg och Minne.”

Eld
(med en fackla - varmed goden/gydjan cirkulerar kring brudparet)
”Jag tvager er i eld - gudagåvan från Heimdall och Surt, på det att ni ska minnas att ha respekt för naturens krafter, den inre elden och kärlekens låga. Och för att ni ska minnas att så länge det finns glöd, kan det också lätt återigen bli eld.”

Vatten
(med en kopp vatten och en blotviska - varmed goden/gydjan stänker på brudparet)
”Jag tvager er i vatten - allt som flödar i världen, vattnet, blodet i våra kroppar och livskraft.”

Jord
(med en kopp jord - varmed goden/gydjan sätter en liten jordfläck i pannan på brudparet)
”Jag tvager er i jord - som en påminnelse om att buga för Modern, att vi alltid må minnas att då och då sätta pannan mot Jorden, i vördnad för henne som vi har så mycket att tacka för. Våra kroppar, all föda, all dryck, allt vi behöver för vår överlevnad och vällevnad.”

Åkallan av gudamakter:

Tor:
En i förväg ombedd och utsedd person ställer sig bakom brudparet och håller upp Tors hammare, som en representant för Tors beskyddande kraft.

”Jag ber Tor att skänka gudomligt beskydd - mot missväxt och dålig skörd, mot onda makters elaka inverkan, samt mot nidingars illdåd.”

Frej:
Brudparet gräver en liten grop i marken med en spade, och tar varsin nypa utsäde ur en skål och lägger i gropen.

”Jag ber Frej att skänka alstringskraft, här i egenskap av frön att så, för att allt vi sår ska vi skörda.Jag ber Frej skänka fred och frid, rikedom och välmåga.”

Freja:
Brudparet får ett stort äpple som de bjuder varandra att äta, och tar varsin tugga av.

”Jag ber Freja att skänka god skörd, sinnlig kärlek, njutning och härlig förförelsekonst. Jag ber också Freja att skänka andlig insikt och djup kunskap om livets mysterier.”

Skicka äpplet vidare till alla i cirkeln som vill äta därav.

Odin:
Brudparet bjuder varandra att dricka ur ett horn fyllt med vin eller mjöd.

”Jag ber Odin skänka ande - extas, rus, fest och glädje - men också visdom och grunnande, utmaningar och gränsöverskridande - och kanske framför allt nyfikenhet, på det att vi aldrig slutar att vara nyfikna på varandra.

Skicka runt hornet till alla att dricka ur - Lag Om, fast tyst.
Eventuellt ackompanjerat av musik eller Eddaläsning - alternativt Lag Om och runläggning, som här nedanför:

Mellanspel - Lag Om, utläggning av runor:

Dryckeshornet går runt till alla att dricka ur - Lag Om, fast tyst.
Ackompanjerat av musik lägger goden ut stenar i en cirkel.

”Ni står nu i en cirkel som består av 24 stenar, var och en med en runa. Stenarna symboliserar det fundament som ni bygger för ert liv tillsammans, cirkeln representerar helhet, skönhet och liv - och runorna står för kosmos - alla aspekter av livet som ni delar, och skall dela med varandra.”

Utbyta kärleksförklaringar:

Brudparet utbyter kärleksförklaringar med varandra - texter som de har förberett innan.

Förklara brudparet sammanvigda:

”Enligt konstens alla regler, inför gudarna, gudinnorna, människor och allt levande.”

”Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.
Tar alltså du, Xxxxx, denna kvinna Xxxxx till din hustru att älska i nöd och lust?”
(Ja)

”Tar du, Xxxxx, denna man Xxxxx till din äkta make att älska i nöd och lust?”
(Ja)

Utväxla ringar.
Pussas!

Bröllopskväde:

Tal, bröllopskväde, av gode/gydja till brudparet.

Avslutning:

Goden (alternativt de som kallade in krafterna) tackar av krafterna i de olika riktningarna, och förklarar den heliga cirkeln upplöst.

Goden förklarar att det nu är dags att gratulera brudparet.

Ett alternativ är att inbjuda till att det nu är bröllopsgästernas tur att delta i ceremonin, med egna, privata ceremonier på egen hand.

Alla tar äpplen - eller blir bjudna (den som tar måste dela med sig) - att mumsa på, samt att var och en tar en nypa utsäde för att själva gå ut och så sina egna frön inför framtiden - att ta vara på detta heliga tillfälle då vi alla är så fokuserade på de stora frågorna och händelserna i livet. Vad önskar just du dig allra högst i denna stund? Vad vill du blota för, be om?

Sammanfattning:

 • Vandring till ceremoniplatsen

 • Samling, med blåsning i horn

 • Välkomnande

 • Öppning av ceremonin

 • Inkallning av makter, samt etablerandet av Helig Cirkel
  Öster, Söder, Väster, Norr, Nedan, Ovan & Mitten

 • Tändande av eld, ev. fackelceremoni

 • Reningsceremoni - rituell tvagning av brudparet
  Luft, Eld, Vatten, Jord

 • Åkallan av gudamakter, offrande m.m.
  Tor, Frej, Freja & Odin

 • Utbyta kärleksförklaringar

 • Förklara brudparet sammanvigda

 • Bröllopskväde

 • Avslutning

  Bröllopskväde:

  Jag bjuder Ur till denna cirkel, begynnelsens och födelsens runa, som en bekräftelse på att något nytt och okänt börjar, som kraft att öppna ögon och fästa blicken mot nya mål, för glädjen och äventyret i att kasta sig ut i det okända.

  Jag bjuder Ass till denna cirkel, Asarnas - Gudars och Gudinnors runa, och Andens runa, men också talets, sångens och kommunikationens runa - låt ert äktenskap vara en dans, och varje samtal en sång, och må gudarna vara med er i allt.

  Jag bjuder Gifu till denna cirkel, Gåvorunan, på det att ni alltid kommer ihåg att ge, utan att förvänta er i gengäld - och ta emot, utan förbehåll, och att ni kommer ihåg att allt som kommer till er är Gudagåvor, välsignelser, snarare än förbannelser och problem.

  Jag bjuder Wynja, Glädjerunan, till denna cirkel, för att ert äktenskap skall fyllas med sinnlig njutning, härlig fysisk kärlek, lek, älskog, fröjd och glädje, kärlek och välbefinnande i överflöd.

  Jag bjuder Tyr till denna cirkel, som representerar sanning, rättvisa, mod och utmaningar, på det att ni alltid kommer att vara sanna och ärliga mot varandra, och aldrig backa inför det som till en början verkar skrämmande, men som leder er vidare på vägen genom livet.

  Jag bjuder Bjarka till denna cirkel, Björkrunan, som representerar den kvinnliga urkraften - Moder Jord, som ger oss näring, helande, läkekraft och grundtrygghet.

  Jag bjuder Ing till denna cirkel, Frejs runa, fröet, den runa som representerar alstringskraft, sådd, kreativitet, befruktning, lust, glädje, fred och frid.

  Jag bjuder Madr till denna cirkel, Människorunan, som representerar människan i all hennes styrka och svaghet, mötet - att vi växer i mötet med andra människor, och att vi är starkare enade än söndrade.

  Jag bjuder Jara till denna cirkel,Årsväxtrunan, kretsloppet, mörker och ljus, det heliga bröllopet mellan Gud och Gudinna, Man och Kvinna, fruktbarhet, sådd och skörd.

  Jag bjuder Dagaz till denna cirkel, som en hjälp för er att se äktenskapet inte som ett slutmål, utan som början på något nytt, nya insikter och uppvaknanden i livet, och som en påminnelse om att svårigheter kan vara viktiga passager - när natten är som mörkast, så vet man att det kommer att ljusna - det kommer att dagas.

  Och jag bjuder slutligen Sol, Sunna, Solens och ljusets runa,Lyckorunan, till denna cirkel, för att ert äktenskap skall fyllas med ljus, positivitet, kreativitet, värme, upplysning, visdom - och störst av allt - kärlek.

  Må alla dessa krafter följa med er på färden genom livet...


  © Carl Johan Rehbinder 2003


  Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett