Eddan

Den fornskandinaviska mytologien

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett


Med Edda menas en samling fornsånger, till största delen bevarade åt oss i en pergamenthandskrift som den isländske biskopen Brynjolf Sveinsson år 1643 fann på Island. De flesta av dikterna torde ha tillkommit på vikingatiden, några kan vara lite äldre, några är yngre.

Eddadikterna brukar indelas i gudasånger och hjältesånger. De förra är vår huvudkälla för den nordiska mytologin. I inledningsdikten, den högstämda Valans spådom, skildras världens uppkomst, utveckling och undergång. I den Höges (Odens) sång får vi en inblick i nordbornas levnadsvisdom, medan kvädet om Trym med dråplig humor skildrar hur Tor hämtade sin hammare hos den jätte som stulit den. Bland hjältedikterna kan nämnas kvädena om Sigurd Favnersbane.
Upp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett