Sången om Allvis

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  Allvis sade:
  1.
  »Att bänkarne breda
  skall bruden nu med mig
  i sällskap hemåt hasta.
  För att bli måg jag skyndat,
  det menar nog envar;
  man skall ej hänge sig åt vila hemma.»

  Tor sade:
  2.
  »Vad är det för en bjässe?
  Vi är så blek du på näsan?
  Låg du i natt hos lik?
  Tycke av en turs
  tycks mig hos dig vara.
  Du är ej för bruden boren.»

  Allvis sade:
  3.
  »Allvis jag heter,
  hålles under jorden,
  under sten har jag varaktig stad.
  Betalning för vapen
  att taga jag kommit;
  ingen bindande löfte bryte!»

  Tor sade:
  4.
  »Jag skall bryta,
  ty brudens gifte
  jag främst bestämmer som fader.
  Jag var ej hemma,
  då hon dig lovades;
  enda giftoman bland gudar är jag.»

  Allvis sade:
  5.
  »Vad är det för en man,
  som myndighet påstår
  över fagerglänsande flicka?
  Av folk, som vitt färdas,
  dig få torde känna.
  Vilkens maka har din moder varit?»

  Tor sade:
  6.
  »Ving-Tor jag heter,
  vida jag strövat,
  son jag till Sidgrane är.
  Utan mitt samtycke
  ungmön du ej får
  och gynnas ej med detta gifte.»

  Allvis sade:
  7.
  »Samtycket ditt
  vill snart jag hava
  och gynnas med detta gifte;
  äga vill jag hellre
  än utan vara
  denna mjällvita mö.»

  Tor sade:
  8.
  »Möns älskog
  skall icke förmenad
  varda dig, vise gäst,
  om du ur varje
  värld kan säga
  allt, vad jag veta vill.»

  9.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  vad månne väl den jord,
  som framför människorna ligger
  heter i varje värld?»

  Allvis sade:
  10.
  »Jord säges bland människor,
  men slätt hos asarne,
  vanerna kallar den vägar;
  alltid grön jättarne,
  alferna den groende,
  gudarne där uppe grus.»

  Tor sade:
  11.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  vad himmelen,
  som av havet föddes,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  12.
  »Himmel den heter bland människor,
  högvalv bland gudar,
  vindvävare kalla den vaner,
  uppvärlden jättar,
  alferna fagertak,
  dvärgarne drypande sal.»

  Tor sade:
  13.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru månen
  som människorna se,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  14.
  »Måne den heter bland människor,
  men molntapp hos gudar,
  svänghjul de säga hos Hel,
  skyndaren jättarne
  men skenet dvärgarne,
  om tideräknarn alferna tala.»

  Tor sade:
  15.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  hur den sol, som människors
  söner skåda,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  16.
  »Sol den heter bland människor,
  »sunna» hos gudar,
  den kalla dvärgar Dvalins leksak,
  evigglöd jättar,
  alferna fagerhjul
  och allklar asars söner.»

  Tor sade:
  17.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru de skyar,
  som skicka oss skurar,
  heta i varje värld!»

  Allvis sade:
  18.
  »Skyar de heta hos människor,
  skyfallshopp hos gudar,
  vindflarn dem vanerna kalla,
  ovädersväntan jättarne,
  alferna väderkraft,
  hölje de kallas hos Hel.»

  Tor sade:
  19.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru vinden,
  som vidast far,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  20.
  »Vind den heter bland människor,
  viftaren hos gudar,
  gnäggarn hos de väldiga väsen,
  gormaren hos jättar,
  snyftaren hos alfer,
  vinaren han heter hos Hel.»

  Tor sade:
  21.
  »Säg du mig, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru lugnet,
  som ligga plär,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  22.
  »Lugn det heter hos människor,
  lindring hos gudar,
  vindslut det vanerna kalla,
  övervärme jättarne,
  alferna dagsstillhet,
  dvärgarne dagens ro.»

  Tor sade:
  23.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru den sjön,
  som skepp ro på,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  24.
  »Sjö den heter bland människor,
  vida skivan hos gudar,
  vanerna kalla den våg,
  jättarne ålhem
  alferna vätskeämne,
  namnet djupt hav giva den dvärgar.»

  Tor sade:
  25.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru elden,
  som för allt folk brinner,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  26.
  »Eld den heter bland människor,
  men bland asarne flamma,
  vanerna kalla den våg,
  jättarne slukaren,
  den svedande dvärgar,
  den hastige han kallas hos Hel.»

  Tor sade:
  27.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru skogen,
  som skuggar människorna,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  28.
  »Skog den heter hos människor,
  man på slätten hos gudar,
  hos Hels folk höjdsidans tång,
  eldaren hos jättar,
  hos alferna fagergrenig,
  hos vise vaner spö.»

  Tor sade:
  29.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru natten,
  Norves dotter,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  30.
  »Natt hon heter bland människor,
  mörker bland gudar,
  mask kalla henne väldiga makter,
  oljus jättarne,
  alferna sömngumman,
  drömväverska kalla henne dvärgar.»

  Tor sade:
  31.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru säden,
  som sås av människorna,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  32.
  »Bjugg den heter bland människor
  och 'barr' hos gudar,
  hos vanerna heter den växt,
  äta jättarne den kalla,
  alferna vätskeämne,
  hänghuvud heter den hos Hel.»

  Tor sade:
  33.
  »Säg mig du, Allvis -
  alla varelsers öde
  väntar jag, dvärg, att du vet -
  huru ölet,
  som allt folk dricker,
  heter i varje värld!»

  Allvis sade:
  34.
  »Öl det heter bland människor,
  bland asarne brygd,
  rusande vätska hos vaner,
  klar dryck det heter hos jättar
  och kallas mjöd hos Hel,
  supning hos Suttungs söner.»

  Tor sade:
  35.
  »I ett bröst
  jag aldrig såg
  så många minne från fordom.
  Dock av mycket svek
  nu sviken du är:
  kvar uppe till dagsljus, dvärg!
  Nu skiner solen i salen.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett