Balders drömmar

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Tillhopa voro alla
  asar på ting,
  och asynjorna
  alla vid samtal,
  och mycket rådslogo
  mäktige gudar,
  vi åt Balder drömmar
  bådade ofärd.

  2.
  Upp steg Oden,
  åldrige härskarn,
  och på Sleipner
  sadel lade.
  Han red ned därifrån
  åt Nivlhel till
  och mötte hunden,
  som från Hels rike kom.

  3.
  Han var blodig
  framtill på bröstet
  och gläfste länge
  mot galdernas fader.
  Fram red Oden,
  fasta marken dånade;
  och till Hels höga
  hus han kom.

  4.
  Då red Oden
  öster om dörren,
  där vara han visste
  valans gravplats.
  För den döda trollkvinnan
  dödsgalder läste han,
  tills tvungen hon uppstod
  och talade, fast död.

  5.
  »Vem är det bland män,
  för mig okända,
  som till tunga färden
  tvingat mig?
  Snöad över av snö
  och slagen av regn,
  dränkt var jag i dagg,
  död var jag länge.»

  Oden sade:
  6.
  »Vägtam jag heter,
  och är son av Valtam.
  Ur underjorden tala!
  Jag från övervärlden minns det.
  Åt vem äro bredda
  på bänkarne ringar
  och fagra långpallar
  belagda med guld?»

  Valan sade:
  7.
  »Här mjödet bryggt
  åt Balder står,
  den skira drycken
  ligger sköld över;
  asasönerna
  äro ivrigt väntade.
  Tvungen jag talade,
  nu skall jag tiga.»

  Oden sade:
  8.
  »Tig icke, vala!
  Jag vill vidare fråga,
  tills allt jag känner;
  jag vill yttermera veta,
  vem skall Balder
  till bane bliva
  och livet från Odens
  ättling röva.»

  Valan sade:
  9.
  »Höder bär hit ned
  höge hjälten;
  han skall Balder
  till bane bliva
  och livet från Odens
  ättling röva.
  Tvungen jag talade,
  nu skall jag tiga.»

  Oden sade:
  10.
  »Tig icke, vala!
  Jag vill vidare fråga,
  tills allt jag känner;
  jag vill yttermera veta,
  vem Höders hätskhet
  hämna skall
  eller Balders baneman
  på bålet lägga.»

  Valan sade:
  11.
  »Rind föder Vale
  i vänstersalar,
  denne Odens son kämpar,
  en enda natt gammal;
  sin hand han ej tvättar
  eller huvudet kammar,
  förr'n på bålet han lägger
  Balders fiende.
  Tvungen jag talade,
  nu skall jag tiga.»

  Oden sade:
  12.
  »Tig icke, vala!
  Jag vill vidare fråga,
  tills allt jag känner;
  jag vill yttermera veta,
  vad de möar heta,
  som häftigt gråta
  och slunga mot himlen
  hörnen av seglen.»

  Valan sade:
  13.
  »Du är icke Vägtam,
  som dig vara jag trodde,
  snarare Oden,
  åldrige härskarn.»

  Oden sade:
  »Du är ingen vala
  eller vis kvinna,
  snarare trenne
  tursars moder.»

  Valan sade:
  14.
  »Rid hem nu, Oden,
  över hedern din glad.
  Männen här
  du ej mera besöke,
  förrän Loke slipper
  lös ur bojorna
  och de, som röja allt undan,
  till ragnarök komma.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett