Brynhilds färd till Hel

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttEfter Brynhilds död gjordes två bål, det ena åt Sigurd, och detta brann först, men Brynhild brändes på det andra, och hon var i en vagn, som var
tältad med kostbart tyg. Det säges, att Brynhild åkte med vagnen på vägen till dödsriket och for om en gård, där en jättekvinna bodde.  Brynhild for vägen till dödsriket.


  Jättinnan sade:
  1.
  »Gå du ej skall
  genom gårdarna mina,
  som, stödda av sten,
  stå här fasta.
  Att bonad breda
  bättre dig hövdes
  än att uppsöka
  en annans man.

  2.
  Varför från Valland
  vandrar väl du,
  ditt oroliga huvud,
  hit till min gård?
  Om det lyster dig veta,
  du förlänerska av guld,
  i blod av människor
  du badat dina händer.»

  Brynhild sade:
  3.
  »Förebra mig icke,
  du fru från stenen,
  fastän jag varit
  i vikingafärd!
  Av oss båda
  jag ypperst må synas,
  där man vår härstamning
  i håg kommer.»

  Jättinnan svarade:
  4.
  »Du blev, Brynhild,
  Budles dotter,
  med värsta varsel
  i världen född.
  Du bragt om livet
  barnen till Gjuke,
  och hemmet det goda
  du härjat har.»

  Brynhild sade:
  5.
  »Jag, som vett har,
  från vagnen skall säga
  dig, mycket vettlösa,
  om dig veta lyster,
  hur Gjukes arvingar
  orsak voro,
  att jag älskog miste
  och menedig blev.

  6.
  Den modige konungen
  lät kläderna för oss,
  åtta systrar,
  under eken bära.
  Jag var vintrar tolv,
  om dig veta lyster,
  då unge fursten
  eder jag gav.

  8.
  Då lät jag i Godtjod
  gamle Hjalmgunnar,
  grånade kungen,
  gå till Hel,
  gav seger åt Audas
  unge broder;
  ursinnig därför
  blev Oden på mig.

  9.
  Han slöt kring mig i Skatalund
  samman sköldar,
  röda och vita;
  mig berörde skyddsvapnen.
  Han bjöd, att blott den
  skulle bryta min sömn,
  som ingenstädes
  ångest kände.

  10.
  Han lät kring min sal,
  som mot söder vetter,
  skogens härjare
  högt brinna.
  Blott en kämpe han bjöd
  skulle över rida,
  den, som förde mig det guld,
  som under Favner låg.

  11.
  På Grane red gode
  guldgivaren
  dit, där min fosterfader
  förestod gården.
  Bättre än alla
  han ensam där tycktes,
  danavikingen,
  i drottens följe.

  12.
  I samma säng
  vi sovo i ro,
  som om han min borne
  broder varit.
  Ingendera av oss
  på åtta nätter
  lade armen
  över den andra.

  13.
  Gudrun mig förebrådde,
  Gjukes dotter,
  att jag sovit
  på Sigurds arm.
  Vad jag ej velat,
  jag veta då fick,
  att mig de svikit,
  då man jag tog.

  14.
  Allt för länge
  i livet tära
  män och kvinnor
  mycken sorg.
  Sigurd och jag
  tillsammans skola
  skiljas från livet.
  Sjunk, du jätteyngel!»Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett