Gripers spådom

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttGriper hette Eylimes son, broder till Hjordis; han rådde över land och var klokast av alla människor och spåkunnig. Sigurd red ensam och kom till Gripers sal.

Sigurd var lätt igenkännlig; han träffade en man utanför salen, som kallade sig Geiter. Honom tilltalade Sigurd och frågar:


  1.
  »Vem bor väl här
  i denna borg?
  Vad kalla krigarne
  konungen över folket?»

  Geiter sade:
  »Griper heter
  hövdingen över män,
  som fasta jorden
  och folket styr.»

  Sigurd sade:
  2.
  »Är vise härskaren
  hemma i landet?
  Skall kungen med mig
  komma till tals?
  Okänd man
  önskar hans samtal;
  fort jag vill
  finna Griper.»

  Geiter sade:
  3.
  »Den glade konungen
  skall Geiter spörja,
  vem mannen är,
  som möta vill Griper.»

  Sigurd sade:
  »Sigurd jag heter,
  av Sigmund boren,
  men Hjordis är
  hjältens moder.»

  4.
  Då gick Geiter
  åt Griper att säga:
  »Härute står kommen
  en okänd man;
  ädel han är
  till utseendet;
  inför dig, konung,
  han komma vill.»

  5.
  Då träder krigarnes
  konung ur salen
  och hjärtligt hälsar
  hjälten, som kommit:
  »Välkommen, Sigurd!
  Vi såg jag dig ej förr?
  Men du, Geiter,
  om Grane tag hand!»

  6.
  De togo till att språka
  och tala om mycket,
  när rådvisa männen
  råkade varandra.

  Sigurd sade:
  »Säg mig, morbror,
  om du ser förut,
  hur livet för Sigurd
  löpa skall?»

  Griper sade:
  7.
  »En man skall du bliva,
  mest ärad under sol,
  och alla furstar
  överlägsen,
  slösande guld
  men snålande flykt,
  ädel att åse
  och i ord vis.»

  Sigurd sade:
  8.
  »Säg, kloke konung,
  klarare än jag spörjer,
  vis, för Sigurd,
  om se du tycker dig,
  vad först skall ske
  till framgång för mig,
  då ur din gård
  gått jag har.»

  Griper sade:
  9.
  »Först skall du, furste,
  din fader hämna
  och allt ont
  åt Eylime straffa;
  du skall Hundings
  hårda, djärva
  söner fälla
  och seger vinna.»

  Sigurd sade:
  10.
  »Säg, ädle konung,
  min släkting, för mig,
  med stor klokhet,
  då förstånd vi tala;
  ser du för Sigurd
  snara bragder,
  som högst stiga
  mot himlens valv?»

  Griper sade:
  11.
  »Ensam du skall dräpa
  ormen den glänsande,
  som glupsk ligger
  på Gnitaheden.
  Du skall båda
  till bane varda,
  Regin och Favner;
  rätt säger Griper.»

  Sigurd sade:
  12.
  »Ymnig blir min rikedom,
  om jag utföra kan
  i världen den strid,
  som visst du spår mig.
  Tänk dig om;
  förtälj än längre,
  vad mera skall hända
  i mitt liv!»

  Griper sade:
  13.
  »Favners bo
  du finna skall
  och föra bort
  den fagra skatten.
  Guld skall du lasta
  på Granes bogar;
  ryktbar av striden,
  du rider till Gjuke.»

  Sigurd sade:
  14.
  »Med kloka ord
  för konungen skall du,
  modige furste,
  än mera säga.
  Hos Gjuke är jag gäst
  och går därifrån;
  vad skall mera hända
  i mitt liv?»

  Griper sade:
  15.
  »På fjället sover,
  furstens dotter,
  bjärt i brynja
  efter bane på Helge.
  Vassa svärdet
  svänga skall du,
  med Favners bane
  brynjan rista.»

  Sigurd sade:
  16.
  »Bruten är brynjan,
  bruden begynner
  att tala, då vivet
  vaknat ur sömnen.
  Vad säger sedan
  till Sigurd jungfrun,
  som till fördel
  för fursten bliver?»

  Griper sade:
  17.
  »Hon skall dig, ryktbare,
  runor lära,
  alla, som människor
  ernå vilja,
  och på varje mål
  av människor tala,
  och helande läkedom.
  Var lycklig, konung!»

  Sigurd sade:
  18.
  »Lyktat är nu detta,
  lärd är visdomen,
  och redo jag är
  att rida därifrån.
  Tänk dig om,
  förtälj än längre,
  vad mera skall hända
  i mitt liv!»

  Griper sade:
  19.
  »Hinna skall du
  Heimers bygder
  och glad komma
  till kungen som gäst.
  Slut är nu, Sigurd,
  vad jag såg av framtiden;
  längre fram det Griper
  ej lönt är att spörja

  Sigurd sade:
  20.
  »Ängslan mig vållar
  det ord, du sade,
  ty, furste, längre
  fram du ser.
  För mycken sorg
  för Sigurd vet du,
  därför, Griper,
  den du ej säger.»

  Griper sade:
  21.
  »Av livet ditt
  låg mig ungdomen
  ljusast före
  att genomskåda.
  Med rätta jag icke
  räknas för vis,
  ej heller för framsynt;
  vad jag förutsåg, är borta.»

  Sigurd sade:
  22.
  »Ovan jord
  ingen jag vet
  som framtiden ser
  fjärmare än Griper.
  Du skall ej dölja,
  fast dåligt det är
  och mig min ställning
  menlig bliver.»

  Griper sade:
  23.
  »Med laster är icke
  ditt liv dig bestämt,
  låt, ädle furste,
  lära dig det;
  ty minnas skall ditt namn,
  medan människor leva,
  du vållare av vapnens
  vinande storm!»

  Sigurd sade:
  24.
  »Illa sker mig.
  Skiljas måste
  Sigurd från fursten,
  då så är.
  Visa mig vägen,
  om du vill, morbroder!
  I livet på förhand
  allt ligger bestämt.»

  Griper sade:
  25.
  »Nu skall för Sigurd
  Jag säga noga,
  då drotten mig
  därtill nödgar.
  Veta du skall,
  att jag visst icke ljuger:
  en dag åt dig,
  döden är ämnad.»

  Sigurd sade:
  26.
  »Vrede jag vill ej
  från väldige konungen
  men goda råd
  av Griper få.
  Nu vill visst jag veta,
  fast ej väl behagligt,
  vad som dig synes
  Sigurd vänta.»

  Griper sade:
  27.
  »En flicka är hos Heimer,
  fager att åse,
  och Brynhild henne
  borgmännen nämna,
  dotter till Budle,
  men bålde konungen,
  Heimer, fostrar
  hårdsinta mön.»

  Sigurd sade:
  28.
  »Vad gör det mig,
  att en mö finnes,
  fager att åse,
  fostrad hos Heimer?
  Det skall du, Griper,
  grant mig säga,
  ty ödet mitt
  allt du förutser.»

  Griper sade:
  29.
  »Hon gör, att glädjen
  går ifrån dig,
  Heimers fosterdotter,
  fager att åse.
  Sömn du ej sover,
  ej om sak dömer,
  på man du ej aktar,
  om ej mön du ser.»

  Sigurd sade:
  30.
  »Vad skall till lisa
  lända Sigurd?
  Säg du det, Griper,
  om se du tycker dig!
  Kan jag mön
  till maka vinna,
  denna furstens
  fagra dotter?»

  Griper sade:
  31.
  »I skolen alla
  eder svära
  fullt och fast,
  få I skolen hålla.
  Gästat en natt
  du gjort hos Gjuke,
  så minns du ej mera
  mön hos Heimer.»

  Sigurd sade:
  32.
  »Vad för nagot?
  Nämn mig det, Griper!
  Ser du flyktighet
  i furstens lynne,
  då bryta löftet
  mot bruden jag skall,
  som jag trodde mig älska
  av all min själ?»

  Griper sade:
  33.
  »Du snärjes, ädling,
  av annans svek,
  för Grimhilds list
  du lida skall.
  Hon vill giva dig
  ljushårig mö,
  sin egen dotter;
  anslag hon spinner.»

  Sigurd sade:
  34.
  »Blir jag med Gunnar
  och hans bröder svåger
  och går att taga
  Gudrun till äkta?
  Fullgott gifte
  fursten då hade,
  om ånger icke
  ängslade mig.»

  Griper sade:
  35.
  »Svika dig Grimhild
  söka skall,
  egga dig att bedja
  om Brynhilds hand
  för Gunnars räkning,
  goterfurstens;
  raskt furstens moder
  färden du lovar.»

  Sigurd sade:
  36.
  »Något menligt mig möter,
  det märker jag grant;
  svårligen vacklar
  Sigurds ställning,
  om bedja jag skall
  till brud åt en annan
  den sköna mö,
  som själv jag älskar.»

  Griper sade:
  37.
  »I skolen alla
  eder svära,
  Gunnar och Hogne
  och du, hövding, den tredje.
  Då på vägen I ären,
  växlen I skepnad,
  Gunnar och du;
  Griper ej ljuger.»

  Sigurd sade:
  38.
  »Vad är skälet till det?
  Vi skola vi skifta
  sätt och utseende
  samman på vägen?
  Annan falskhet
  följa det torde,
  mycket elak.
  Säg mera, Griper!»

  Griper sade:
  39.
  »Gunnars skepnad
  och skick du har,
  ditt eget tal
  och tankekraft.
  Du fäster den käcka
  fosterdottern
  till Heimer, men henne
  till hustru ej får.»

  Sigurd sade:
  40.
  »Mycket illa det mig tyckes.
  Usel bland män
  skall Sigurd sägas,
  då sådant sker.
  List jag icke
  lägga vill
  mot furstedottern,
  den främsta, jag vet.»

  Griper sade:
  41.
  »Du, härens hövding,
  härlig du skall
  vila hos mön,
  som din moder hon vore.
  Därför skall minnas,
  medan människor leva,
  du folkens furste,
  ditt frejdade namn.»

  Sigurd sade:
  42.
  »Skall Gunnar äga
  den goda till hustru,
  ryktbar bland män
  - berätta mig, Griper! -
  fast trenne nätter
  hans trotsiga brud
  har sovit hos mig?
  Sådant har ej timat.»

  Griper sade:
  43.
  »Samman skola bådas
  bröllop drickas,
  Sigurds och Gunnars,
  i Gjukes salar.
  Hamn I växlen,
  då hem I kommit,
  till själen var
  sig själv förbliver.»

  Sigurd sade:
  44.
  »Hur skall sedan
  svågerskapet
  till gamman oss bliva,
  Griper, säg det!
  Skall det Gunnar
  till glädje lända
  eller mig själv
  skänka hugnad?»

  Griper sade:
  45.
  »Du minns ederna åter,
  kan ingenting säga,
  du unnar Gudrun
  äktenskapets lycka;
  men Brynhild som bortslumpad
  brud sig tycker,
  den sluga söker
  med svek att hämnas.»

  Sigurd sade:
  46.
  »Vad skall bruden
  som böter taga,
  för att vi smidde
  svek mot vivet?
  Hon äger av mig
  eder svurna,
  inga fyllda,
  och föga kärlek.»

  Griper sade:
  47.
  »Hon skall gå
  att Gunnar säga,
  att icke du aktade
  ederna väl,
  då Gjukes arving,
  den ädle konungen,
  all sin lit
  på ditt löfte satte.»

  Sigurd sade:
  48.
  »Vad för något!
  Nämn mig det, Griper!
  Skall sant det vara,
  som säges om mig,
  eller ljuger på mig
  hjältekvinnan
  och på sig själv?
  Skönjer du det, Griper?»

  Griper sade:
  49.
  »Ej väl, av vrede
  och värkande sorg,
  dig mäktiga bruden
  bemöta skall.
  Den goda kvinnan
  du kränkte icke,
  dock drottningen I
  bedrogen med list.»

  Sigurd sade:
  50.
  »Skall Gunnar, den kloke,
  Och Guttorm och Hogne
  av hennes eggelse
  sig hetsa låta?
  Skola Gjukes söner
  svärden bloda
  på mig, sin svåger?
  Säg du det, Griper!»

  Griper sade:
  51.
  »Gruvligt det Gudrun
  går till hjärtat;
  dig hennes bröder
  din bane vålla.
  Till intet bliver
  all glädje sedan
  för visa vivet;
  det vållar Grimhild.

  52.
  Det hugna dig skall,
  du härens ledare,
  att den lyckan för furstens
  liv är bestämd:
  ej märkligare man
  ovan mullen skall födas
  under solens säte
  än, Sigurd, du anses.»

  Sigurd sade:
  53.
  »Skiljoms i vänskap!
  Man skickelsen ej motstår.
  Väl har du, Griper,
  vad jag ville, gjort.
  Visst du skulle
  vackrare spå
  livet åt mig,
  om du mäktade det.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett