Första kvädet om Gudrun

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttGudrun satt hos den döde Sigurd; hon grät icke som andra kvinnor, men hon var färdig att spricka av sorg. Både kvinnor och karlar kommo dit för att trösta henne, men det var icke lätt gjort. Det är en sägen bland folk, att Gudrun hade ätit av Favners hjärta, och att hon därför förstod fåglalåt. Följande är ocksa diktat om Gudrun:


  1.
  Det var en gång, som Gudrun
  ville gå att dö,
  då hon sorgfull satt
  vid Sigurds lik.
  Hon snyftade icke
  eller slog med händerna,
  ej heller klagade
  som andra kvinnor.

  2.
  Visa jarlar
  gingo fram,
  som henne manade
  så hårdsint ej vara;
  dock icke Gudrun
  gråta kunde,
  var så djupt bedrövad,
  att hjärtat ville brista.

  3.
  Där sutto högborna
  hustrur till jarlar,
  guldsmyckade,
  framför Gudrun.
  Sin egen sorg
  sade envar av dem,
  den bittraste,
  hon burit hade.

  4.
  Då sade Gjavlaug,
  Gjukes syster:
  »Mig vet jag mest vanlottad
  i världen på glädje:
  fem mäns förlust
  jag lida fick,
  tvänne döttrars,
  trenne systrars,
  åtta bröders,
  jag ensam dock lever.»

  5.
  Dock icke Gudrun
  gråta kunde;
  så bedrövad hon var
  för sin döde make
  och stel av kval
  vid konungens lik.

  6.
  Då sade Herborg,
  Hunalands drottning:
  »Svårare sorg
  att säga jag har:
  mina söner sju
  i södern föllo
  och min man, den åttonde
  med dem stupade.

  7.
  Fader och moder,
  fyra bröder,
  dem blåste på vågen
  vinden i kvav,
  böljan bröt
  mot bordplankorna.

  8.
  Själv skulle jag sköta,
  själv skulle jag kläda,
  själv skulle jag låta
  deras lik få vård.
  Det allt jag utstod
  på ett enda halvår,
  utan att hugnad
  jag hade av någon.

  9.
  Så fick jag fången
  av fiendehär
  samma halvår
  sedan bliva.
  Skruda jag skulle
  och skorna binda
  varje morgon
  på makan till hersen.

  10.
  Hon sökte mig skrämma
  av svartsjuka,
  och drev till mig med hårda
  hugg och slag.
  Ej har i något hus
  jag herre sett bättre,
  men fru i huset
  fann jag ej värre.»

  11.
  Dock icke Gudrun
  gråta kunde,
  så bedrövad hon var
  för sin döde make
  och stel av kval
  vid konungens lik.

  12.
  Då sade Gullrond,
  Gjukes dotter:
  »Få trösteord, fast vis,
  o fostermoder,
  vet du det unga
  vivet att säga.»
  Hon ville ej längre
  liket hölja.

  13.
  Snabbt hon lakanet
  av Sigurd ryckte
  och kastade en kudde
  för knäna åt makan.
  »Se på din käre!
  Kyss hans läppar,
  som om du famnade
  fursten i livet!»

  14.
  En enda gång
  såg Gudrun på honom,
  såg furstens hår,
  fläckat av blod,
  den blixtrande blicken
  brusten i döden,
  hjärtats borg av svärdet
  genomskuren.

  15.
  Då böjde Gudrun
  mot bolstret knä,
  lockarne lossnade,
  i låga brann kinden,
  och regnet av tårar
  rann i hennes knä.

  16.
  Då grät Gudrun,
  Gjukes dotter,
  så att tårarne forsade
  trädörr igenom
  och gässen på gården
  gällt kacklade,
  de härliga fåglar,
  som husfrun ägde.

  17.
  Då sade Gullrond,
  Gjukes dotter:
  »Eder kärlek vet jag
  har varit den största
  av alla människors
  ovan mullen.
  Ingenstädes trivdes du,
  ute eller inne,
  syster min,
  om hos Sigurd du ej var.»

  18.
  Då sade Gudrun,
  Gjukes dotter:
  »Så var min Sigurd
  mot sönerna av Gjuke,
  som en vitlök vore,
  vuxen ur gräset,
  eller som bjärt juvel,
  på band dragen,
  en ädel opal,
  över ädlingar han var.

  19.
  Jag föreföll också
  furstens kämpar
  högre än alla
  Herjans diser.
  Nu är jag så liten,
  som lövet är
  ofta på jolster,
  efter avliden drott.

  20.
  Jag saknar, då jag sitter,
  då i sängen jag vilar,
  min vän att språka med;
  det vålla Gjukes söner.
  Mitt värsta ve
  vålla Gjukes söner
  och sin systers
  svåra gråt.

  21.
  I läggen öde
  landet på folk,
  så visst som I svikit
  svurna eder.
  Guldet skall du ej,
  Gunnar, njuta,
  din död de ringar
  bereda skola,
  sedan du svor
  Sigurd eder.

  22.
  I gården det ofta
  gladare var,
  så, när min Sigurd
  sadlade Grane
  och de foro att bedja
  om Brynhilds hand,
  en eländig varelse,
  i olycklig stund.»

  23.
  Då sade Brynhild,
  Budles dotter:
  »Utan man och barnlös
  blive den varelsen,
  som bad dig, Gudrun,
  att gråta du skulle,
  och i morse gav dig
  makt att tala!»

  24.
  Då sade Gullrond,
  Gjukes dotter:
  »Tig, du leda,
  med att tala slikt!
  Städs ädlingars onda
  öde du varit,
  var människa skyr dig,
  skändliga stycke,
  sju konungars
  förkrossande sorg
  och det värsta fördärv
  av vänskap för kvinnor.»

  25.
  Då sade Brynhild,
  Budles dotter:
  »Atle allena
  all olycka vållar,
  son till Budle,
  broder till mig.

  26.
  I hallen vi två då
  hos hunska folket
  sågo guldet
  smycka fursten.
  För detta besök
  jag svårt har umgällt,
  från denna syn
  ser jag alltid bort.»

  27.
  Hon stod vid stolpen,
  sin styrka hon samlade;
  det brann på Brynhild,
  Budles dotter,
  eld ur ögonen;
  etter fnyste hon,
  då hon såg såren
  på Sigurds lik.

Gudrun gick därifrån bort till skogs ut i ödemarken och begav sig ända till Danmark och var där sju halvår med Tora, Hakons dotter.
Brynhild ville icke leva efter Sigurd, hon lät döda sina åtta trälar och fem trälinnor; därpa stack hon sig till döds med svärd, såsom det säges i den korta Sigurdarkvida.Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett