Andra kvädet om Gudrun

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttKonung Tjodrek var hos Atle och hade där mist nästan alla sina män. Tjodrek och Gudrun klagade för varandra sina sorger; hon talade till honom och sade:


  1.
  »Jag var flicka bland flickor,
  fostrad av min moder,
  ljuslätt i jungfrubur,
  med hjärtat för bröderna,
  till dess att Gjuke
  guld mig skänkte,
  guld mig skänkte
  och gav mig åt Sigurd.

  2.
  Så var Sigurd
  över sönerna till Gjuke,
  som grön vitlök
  ur gräset vuxen,
  som högbent hjort
  över hårgråa rådjur,
  eller glödrött guld
  över grått silver.

  3.
  Tills mina bröder
  mig ej unnade,
  att en man jag hade,
  förmer än alla.
  Sova de ej kunde
  eller saker döma,
  förrn Sigurd de låtit
  slå ihjäl.

  4.
  Grane sprang till tinget,
  gny var att höra,
  men Sigurd själv
  sågs ej komma.
  Alla sadeldjuren voro
  av svett skummande,
  hade dryg möda
  med dråparne på ryggen.

  5.
  Gråtande gick jag
  att med Grane tala,
  med fuktiga kinder
  jag frågade hästen.
  Sorgsen blev då Grane,
  sänkte huvudet i gräset;
  hästen visste,
  att hans herre ej levde.

  6.
  Länge jag tvekade,
  länge var jag tvehågse,
  förrn om fursten jag frågade
  folkets styresman.

  7.
  Gunnar hängde huvudet,
  men Hogne mig sade
  om Sigurds
  svåra död.
  »Huggen ligger
  på hinsidan vattnet
  Guttorms baneman
  ett byte för ulvar.

  8.
  Se där Sigurd
  i söderled!
  Då kommer du att höra
  korpar kraxa,
  örnar skria,
  åt åteln glada,
  vargar tjuta
  vid kärestan din.»

  9.
  »Varför, Hogne,
  vill du mig säga
  sådan sorg,
  som min sällhet rövar.
  Ma korpar ditt hjärta
  ur kroppen slita
  över vida land!
  Du värst är av män!»

  10.
  Då svarade Hogne
  så en gång,
  trög till godsinthet,
  av tärande sorg:
  »För det har du, Gudrun
  att gråta mera,
  om korpar mitt hjärta
  ur kroppen slita.»

  11.
  Ensam gick jag bort
  från ordskiftet,
  att på skogen samla upp
  vad ulven lämnat.
  Jag snyftade icke
  eller slog med händerna
  eller kved och klagade,
  som kvinnor göra,
  då jag satt i sorg
  vid Sigurds lik.

  12.
  Natten så mörk
  som i nedan mig tycktes,
  då i sorg jag satt
  vid Sigurds lik;
  ulvarna syntes mig
  allra bäst vara,
  om de läte mig
  livet mista
  och man mig brände
  som björkens ved.

  13.
  Från fjället jag färdades
  fem hela dagar,
  tills Halvs höga
  hall jag varsnade.

  14.
  Sju halva år
  jag höll mig hos Tora,
  dotter till Hakon,
  i Danmarks land.
  Mig till glädje
  i guld hon sydde
  sydländska salar
  och svanor danska.

  15.
  Vi virkade på väven
  vapenlekar,
  på konstrikt arbete
  konungens män;
  röda sköldar
  rustade kämpar,
  svärdsflock, hjälmflock
  hjältens följe.

  16.
  Sigmunds fartyg
  foro från land,
  med gyllene stävbild
  och stammen sirad.
  Vi stickade på stycket
  de strider de hade,
  Sigar och Siggeir
  söderut på Five.

  17.
  Då frågade Grimhild,
  gotiska kvinnan,
  hurudan Tora
  tyckte, att jag vore.
  Hon slutade väva
  och sönerna hämtade
  för att enträget
  åtspörja dem,
  vem ville åt systern
  för sonen bota
  eller vedergälla makan
  för mannens dråp.

  18.
  Gunnar var villig
  att guld bjuda
  för att böta för brottet;
  det bjöd ock Hogne.
  Hon frågade också,
  vem färdig vore
  att springare sadla,
  att spänna för vagn,
  att häst rida
  och hök låta flyga,
  att avsända pil
  från idegransbåge.

  19.
  Valdar for till danskarna
  jämte Jaritsleiv
  Eymod den tredje
  med Jaritsskar.
  In gingo då
  hjältars likar,
  Långskäggs kämpar,
  hade ludna röda kappor,
  kort brynjor,
  kupiga hjälmar,
  vid bältet svärd
  och brunt var håret.

  20.
  Envar mig ville
  juveler skänka,
  juveler skänka,
  och vänligt tala,
  om de måtte för mina
  många sorger
  tillgift vinna;
  jag trodde dem icke.

  21.
  Grimhild bjöd mig
  bägare att dricka,
  sval och bitter,
  att brottet jag ej mindes.
  Kraften däri
  var kommen av jord,
  av sval, kall sjö
  och svinets blod.

  22.
  Där voro i hornet
  varjehanda stavar,
  ristade och rödfärgade,
  reda jag ej kunde dem:
  ormen den långe,
  oskuret ax
  från sjökonungs land,
  led inom dörr.

  23.
  I ölet var
  mycket ont tillsamman,
  blad från all skogen
  och brända ollon,
  offrade inälvor,
  ärilens sot,
  kokt svinlever,
  som klagomål dövar.

  24.
  Att förgäta jag gick,
  som de gissat hade,
  av ölet i salen
  all orätt mot fursten.
  Tre konungar föllo
  på knä framför mig,
  innan hon sökte
  samtal med mig själv.

  Grimhild sade:
  25.
  »Jag giver dig, Gudrun,
  guld till skänks
  och en dryg del gods
  efter din döde fader,
  lödiga ringar,
  Lodvers salar,
  allt sängomhänget
  efter slagne fursten.

  26.
  Hunska möar,
  som handhava vävstol
  och göra guldväv så fager,
  att gamman du får.
  Ensam skall du bjuda
  över Budles skatter,
  i gyllene prydnad
  och given åt Atle.»

  27.
  »Jag önskar icke
  äkta en man
  och vill ej Brynhilds
  broder äga.
  Ej bra mig passar,
  att med Budles son
  ätten foröka
  och åtnjuta lycka.»

  Grimhild sade:
  28.
  »Bry dig ej, att hämnd
  på hövdingar söka,
  därför att vi
  de vållande voro.
  Så skall bliva,
  som om båda levde,
  Sigurd och Sigmund,
  om söner du föder.»

  29.
  »Ej kan jag, Grimhild,
  glädje känna
  eller giva om mig
  åt hjälten förhoppning,
  sedan Sigurds hjärtblod
  till min smärta drucko
  vargen och korpen,
  som voro vid liket.»

  Grimhild sade:
  30.
  »Till ätt av alla
  den yppersta är han,
  den furste, jag funnit,
  och främst för visso.
  Honom skall du äga,
  tills dig ålderdom besegrar,
  eller sakna man,
  försmår du honom.»

  31.
  »Bry dig ej du
  att bjuda ut
  denna ondskefulla ätt
  så ivrigt åt mig!
  Han skall Gunnar
  grymt behandla
  och bortslita hjärtat
  ur bröstet på Hogne.
  Innan livet jag tagit
  från levnadslustige
  stridens eggare
  ej stanna jag skall.»

  32.
  Gråtande grep
  Grimhild det ord,
  som spådde, att ont
  ej sparas skulle
  hennes båda söner,
  och ej barnen fördärv.

  Grimhild sade:
  33.
  »Mer land jag dig giver
  och lydande följe:
  Vinbjorg, Valbjorg,
  om du vill dem taga.
  Äg dem i ditt liv
  och var lycklig, dotter!»

  34.
  »Den skall jag kora
  av konungar
  och dock nödtvungen få
  av närskylda fränder;
  min man mig ej bliver
  till mycken hugnad,
  ej brödernas bane
  till barnens skydd.»

  35.
  Snart sågs till häst
  var hurtig sven,
  och välska damer
  i vagnar lyftes.
  Sju dagar vi redo
  och drogo över land,
  påföljande sju
  vi piskade böljorna,
  trampade torrt land
  de tredje sju.

  36.
  Den väldiga borgens
  väktare vid porten
  grinden öppnade,
  förrn i gården vi redo.

  37.
  Atle mig väckte,
  men vara jag kände mig
  full av hätskhet
  över frändernas död.

  Atle sade:
  38.
  »Nyss mig sålunda
  nornorna väckte»
  - olycksspådom
  han önskade, jag tydde -
  »jag tyckte dig, Gudrun,
  Gjukes dotter,
  hjärtlöst med svärd
  mig genomstinga.»

  39.
  »Det järtecknar eld,
  nar om järn man drömmer,
  något inbilskt och vänligt,
  när om vrede av kvinna;
  som bot mot ont
  jag dig bränna skall,
  läka och lindra,
  fast led du mig är.»

  Atle sade:
  40.
  »Jag tyckte mig på gården
  se telningar fallna,
  sådana som jag ville
  växa skulle,
  rivna upp med rötter,
  rödfärgade i blod,
  burna fram på bänkarne,
  bjudna mig att tugga.

  41.
  Jag tyckte av min hand
  hökar flyga,
  utan rov,
  till olycksboning;
  deras hjärtan jag mig tyckte
  tugga till honung
  med sorgmodigt sinne,
  svullna av blod.

  42.
  Jag tyckte från min hand
  hundvalpar lösa,
  och glädjelöst
  gnällde båda;
  sen kropparna döda
  mig kommo före,
  och jag tyckte mig tvungen
  att tära liken.»

  43.
  »Det betyder, att män
  tala om fiskfångst
  och vrida huvudet
  av vitlingar,
  innan dagen gryr,
  vad de dragit upp, de smaka;
  ej många nätter
  de mera skola leva.»

  Atle sade:
  44.
  »Jag tyckte sedan jag låg
  och ej sova ville,
  styvsint i sängen;
  det stannat i minnet.»Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett