Tredje kvädet om Gudrun

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttHerkja hette Atles trälkvinna; hon hade varit hans frilla. Hon sade för Atle, att hon hade sett Tjodrek och Gudrun tillsammans. Atle var då mycket ledsen.


  Då sade Gudrun:
  1.
  »Varför är du, Atle,
  alltid, du Budles son,
  ledsen till sinnes?
  Vi ler du aldrig?
  Mer gärna ville
  jarlarne väl,
  att vid män du talte
  och mig såge.»

  Atle svarade:
  2.
  »Mig grämer, Gudrun,
  Gjukes dotter,
  vad Herkja mig
  i hallen sade,
  att hon såg dig och Tjodrek
  sova under täcket
  och lägga kärligt
  linnet om er.»

  3.
  »Dig om allt det
  eder jag svärja
  vill vid den heliga
  vita stenen,
  att jag med Tjodrek
  gjorde ej sådant,
  som kvinna eller man
  ej kunde få företa.

  4.
  Blott en enda gång
  den orädde fursten,
  härarnes hövding
  om halsen jag föll.
  Andra voro
  våra samtal,
  då vi två sorgsna
  tillsamman språkade.

  5.
  Till oss kom Tjodrek
  med trettio man,
  ingen enda lever
  av alla de trettio.
  Du avhänt mig broder
  och brynjeklädda kämpar,
  du avhänt mig samtliga
  släktingar, de närmaste.

  6.
  Sänd efter Saxe,
  södermännens furste,
  han kan viga vattnet
  i vällande kittel.»

  7.
  Sju hundraden män
  in i hallen gingo,
  innan konungens hustru
  stack handen i kitteln.

  Gudrun sade:
  8.
  »Nu kommer ej Gunnar,
  nu kallar jag ej Hogne,
  aldrig mer jag ser
  mina älskade bröder.
  Med svärd skulle Hogne
  slik orätt hämna,
  nu har jag själv att visa
  beskyllningens falskhet.»

  9.
  Till bottnen hon sträckte
  bländvit handlove,
  och upp hon tog
  ädelstenar.
  »Skåden nu, män,
  skuldlös är jag vorden,
  genom heligt prov,
  hur än kitteln sjuder.»

  10.
  Då jublade Atles
  hjärta i bröstet,
  då Gudruns händer
  han hela såg:
  »Nu skall Herkja
  hit till kitteln,
  hon, som skyllde Gudrun
  för skändlighet.»

  11.
  Något ömkligt den ej såg,
  som ej åsåg det,
  hur på Herkja
  händerna skållades.
  Ned i ruttnande kärr
  de körde den mön.
  Så blev oförrätten Gudrun
  återgäldad.Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett