Gudruns eggelse

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttOm Gudrun

Gudrun gick därpå ned till havet, när hon hade dödat Atle; hon gick ut i sjön och ville taga livet av sig, men hon kunde icke sjunka.
Hon drev över fjorden till konung Jonakrs land, han tog henne till äkta; deras söner voro Sorle och Erp och Hamder.
Där uppfostrades Svanhild, Sigurds dotter; hon förmäldes med Jormunrek den mäktige.
Hos honom var Bicke; han rådde till att Randver, konungens son, skulle taga henne... Det sade Bicke för konungen.
Konungen lät hänga Randver och lät Svanhild trampas under hästars fötter. Men när Gudrun fick veta detta, då talade hon till sina söner.


  1.
  Den ordväxling sporde jag
  mest olycksbringande,
  tunga ord, talade
  av tyngsta sorg,
  då Gudrun hårdsint
  hetsade till strid
  med bistra ord
  sina båda söner.

  2.
  »Vi sitten I stilla
  och soven bort livet?
  Vi ledsnen I ej
  vid lättsinnigt tal,
  då Jormunrek
  givit eder syster,
  ung till åren,
  att på allmän väg
  söndertrampas
  av svarta och vita,
  gråa, gångvana,
  gotiska hästar?

  3.
  I bleven ej lika
  den bragdrike Gunnar,
  ej heller modiga,
  som Hogne var.
  Henne skullen I
  hämna söka,
  om mod I haden
  som mina bröder
  eller hunkonungarnes
  hårda sinne.»

  4.
  Då sade Hamder,
  i hågen djärv:
  »Högt du ej lovade
  Hognes gärning,
  när Sigurd de väckte
  ur sömnen upp.
  Dina blåvita täcken
  i blod av din man
  färgades röda,
  flöto i mordvätska.

  5.
  Dig blev för dina båda
  bröder hämnden
  svår och smärtsam,
  då du sönerna mördat.
  Jämte dem vi
  på Jormunrek
  samstämmiga
  vår syster kunnat hämna.

  6.
  Hämten oss hit
  hunkonungarnas praktvapen!
  Sporrat oss har du
  till spjutens ting.»

  7.
  Leende begav sig
  Gudrun till fatburn,
  konungarnas hjälmar
  ur gömmorna upptog,
  sida brynjor,
  och till sönerna förde;
  de satte sig hurtiga
  på hästarnes rygg.

  8.
  Då sade Hamder
  i hågen djärv:
  »Så kommer jag sedermera
  att besöka min moder,
  sen i gräset jag bitit
  i goternas land,
  att över oss alla
  du arvöl dricker,
  över Svanhild men ock
  över sönerna dina.»

  9.
  Gråtande Gudrun,
  Gjukes dotter,
  gick att sig sätta
  i sorg vid husväggen
  och att tälja
  med tårade kinder
  sagan om sina
  sorger många.

  10.
  »Tre eldar jag kände,
  tre ärilar kände jag,
  till tre mäns hem
  som hustru jag fördes.
  Av dem alla var Sigurd
  den allra bästa,
  som mina bröder
  till bane blevo.

  11.
  Svårt och smärtsamt
  [sin syster de bedrogo,
  så att svårare]
  ej jag såg eller de kunde.
  Mot mig än mer
  de menade illa,
  när ädlingarne mig
  åt Atle gåvo.

  12.
  Mina hurtiga småttingar
  jag hemligen kallade;
  jag ej kunde för mitt onda
  upprättelse få,
  förr än jag huvudet
  högg av nivlungarne.

  13.
  Jag begav mig till stranden,
  gramse på nornorna,
  stacka jag ville
  deras starka anlopp.
  Höga böljor
  buro mig, ej dränkte mig,
  och på land jag steg,
  att leva jag skulle.

  14.
  I brudsäng jag gick
  - bättre jag förr tyckte det -
  gav för tredje gången
  min tro åt en folkkonung;
  barn jag födde,
  födde arvingar,
  söner som arvingar
  efter Jonakr.

  15.
  Men kring Svanhild
  sutto tärnor,
  och jag tyckte av barnen
  bäst om henne.
  Sådan var Svanhild
  i salen hos mig,
  som solens stråle
  med sitt starka ljus.

  16.
  Jag gav henne guld
  och glänsande siden,
  förrn jag gav henne bort
  till goternas land.
  Bland mina sorger
  den svåraste är,
  när på Svanhilds linvita
  lockar jag tänker,
  som de i gruset under hästars
  hovar läto trampas.

  17.
  Den smärtsammaste
  då min Sigurd,
  seger berövad,
  i sängen de dödade,
  och den grymmaste,
  då mot Gunnars liv
  glittrande ormar
  gaddarne stucko,
  och kvalfullast den,
  då med kortsvärd de skuro
  till hjärtat på levande
  hjältemodig konung.

  18.
  Av ont minns jag mycket
  [och många sorger].
  Betsla, Sigurd,
  din becksvarta häst,
  låt raska springaren
  spränga hitåt.
  Här sitter icke
  sonhustru eller dotter,
  som at Gudrun
  gåve klenoder.

  19.
  Minns nu, Sigurd,
  vad vi sade varandra,
  då vi på bädden
  båda sutto,
  att mig du skulle,
  modige, gästa
  som vålnad från Hel
  och ur världen jag dig!

  20.
  Byggen nu, karlar,
  bålet av ekved,
  till högsta höjd
  det höjen under fursten!
  Må eld bränna bröstet,
  bräddfullt av olycka!
  Må sorgerna tina
  kring tryckta hjärtat!

  21.
  För alla karlar
  ont må bättras,
  må för alla kvinnor
  klagan bli mindre,
  då denna lidandens lista
  läses för dem!»Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett