Sången om Hamder

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Sorgliga sysslor
  sattes i gång
  en glädjelös morgon
  på gården framför dörren.
  Tidigt på morgonen
  många bekymmer
  över världens ve
  väcka sorgen.

  2.
  Ej har det skett nu,
  ej heller i går,
  lång tid har
  lidit sedan dess,
  få ting äro så forna,
  att det ej framom är i ålder,
  då Gudrun manade,
  Gjukes dotter,
  sina unga söner
  att Svanhild hämna.

  3.
  »Eder syster
  Svanhild hette,
  som Jormunrek
  givit att trampas
  på stora vägen
  av vita och svarta,
  gråa, gångvana
  gotiska hästar.

  4.
  Tillbaka I ären trängda
  fast båda konungar;
  av alla ättens grenar
  I ensamma leven.

  5.
  Ensam jag blivit
  som asp i skogsbacken,
  fränder från mig fallit,
  som från furan kvistar,
  förlamad är livsfröjd
  som lövet på trädet,
  då kvistsvedande sol
  kommer en het dag.»

  6.
  Då sade Hamder
  i hågen djärv:
  »Högt du ej lovade
  Hognes gärning,
  när Sigurd de väckte
  ur sömnen upp.
  Du satt på bädden,
  men banemännen skrattade.

  7.
  Dina blåvita täcken
  i blod av din man
  färgades röda,
  flöto i mordvätska.
  Då dog Sigurd;
  hos den döde du satt,
  glömsk av all glädje;
  så Gunnar dig velat.

  8.
  Mot Atle du ämnade strida
  genom att Erp mörda
  och Eitils liv taga;
  det ännu värre dig själv var.
  Så mot annan var och en
  till dess ofärd sig må värja
  med sårbitande svärd,
  att han sig därvid ej skadar.»

  9.
  Det sade då Sorle,
  snabbtänkt han var:
  »Mot vår moder jag vill ej
  motstridig vara.
  Ett ord tyckes än osagt
  av eder båda vara.
  Varom beder du nu, Gudrun,
  som till din gråt du ej får?

  10.
  Begråt dina bröder
  och barnen kära,
  dina nära fränder
  förda i striden!
  Oss båda ock, Gudrun,
  begråta skall du,
  som här dödsvigda rida;
  dö vi skola fjärran.»

  11.
  Det talade den stolta,
  stod ovan dem hon skyddat,
  smalfingrad hon sade
  till sonen detta.
  - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - -
  ty fara då finnes
  att i fred icke mäkta
  två män ensamma
  tio hundra goter,
  binda och besegra
  i borgen den höga.»

  12.
  I rasande vrede
  de redo ut från gården
  och sågo på gatan
  sin sluge halvbror:
  »Vad bistånd vill oss
  brunhåringen giva?»

  13.
  Halvbrodern svarade
  och sade sig skola
  hjälpa sina fränder
  som en fot den andre.
  »Vad kan ena foten
  den andre hjälp giva
  eller handen, som hänga
  vid hullet, åt den andra?

  14.
  Ännu en gång
  Erp då talade,
  härlig han lekte
  på hästens rygg:
  »Vanskligt är att visa
  vägen åt en feg.»
  Oförskräckt man säger
  en oäkting vara.

  15.
  De drogo ur skidan
  skidejärnet,
  svärdets eggar,
  till sötma för Hel.
  Sin makt med en tredjedel
  minskade de,
  läto unge mannen
  till marken segna.

  16.
  Över fuktiga fjäll
  färdades de unge
  på hunniska hästar
  att hämna mordet.
  De skakade sina kappor,
  sina klingor omgjordade,
  de ädelborna satte
  silkeskläder på.

  17.
  Framåt förde vägen,
  de funno olycksstigar,
  och systerns son
  hängd sårad på trädstammen,
  vindkalla vargträdet
  väster om byn;
  tranans kost där krälade.
  kusligt var att bida.

  18.
  Glam var i hallen
  de voro glada av ölet,
  och hörde icke
  hästarne komma,
  förrän modige kämpen
  tjöt uti hornet.

  19.
  För Jormunrek
  de gingo att säga,
  att varsnade voro
  väpnade med hjälmar.
  »Styren om råd,
  ty stormän hava kommit,
  för mäktiga män
  ni mön låtit trampa.»

  20.
  Storskrattade då Jormunrek,
  mustaschen drog med handen,
  önskade till sin ofärd,
  uppeggade sig vid vinet.
  Sitt bruna hår han skakade,
  på blanka skölden såg,
  lät guldbägaren
  gunga i handen.

  21.
  »Säll jag mig syntes,
  om se jag kunde
  Hamder och Sorle
  här i salen;
  med bågsträngar båda
  jag binda skulle,
  Gjukes goda barn
  på galgen fästa.»

  22.
  Strid blev i huset,
  ned störtade bägare
  i blodet, där männen lågo,
  ur bröstet på goter kommet.

  23.
  Då sade Hamder,
  i hågen djärv:
  »Du önskade, Jormunrek,
  att oss få se komma,
  bröder med samma moder,
  i borgen din.
  Du ser dina fötter,
  du ser dina händer
  slungade, Jormunrek,
  i svedande eld.»

  24.
  Då röt den gamle
  från gudarne stammande
  fursten i brynja,
  som björnen ryter:
  »Kasten sten på männen,
  då de stå emot spjuten,
  då järn icke biter
  på Jonakrs söner!»

  25.
  Det sade då Hamder
  i hågen djärv:
  »Ej bra var det broder,
  att den bälgen du löste;
  fördärvliga råd
  rikligt ur den komma.»

  Sorle sade:
  26.
  »Mod hade du, Hamder,
  blott hovsamhet du hade;
  på en människa felas mycket,
  då manvett fattas.»

  Hamder sade:
  27.
  Av vore nu ock huvudet,
  om Erp levde,
  vår vapendjärve broder,
  som på vägen vi dräpte,
  den modige mannen
  - därtill manade diser -
  han som skyddade sig i striden;
  vi skickade oss då till kamp.»

  Sorle sade:
  28.
  »Ej oss anstår
  ulvars vana
  att sak med varandra söka,
  likt nornors gråa,
  glupska hundar,
  som i ödemarken avlas.

  29.
  Väl hava vi stridit
  vi stå över goter,
  som av eggarne ödda blivit,
  liksom örnar på kvist.
  Gott namn ha vi vunnit,
  dö vi nu eller i morgon;
  till kvällen ej lever
  den som kallats av
  nornor.»

  30.
  Där foll Sorle
  vid salens gavel,
  och Hamder stupade
  vid husets bakvägg.


Detta kallas gamla Hamdismal.Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett