Kvädet om Helge Hjorvardsson

Om Hjorvard och Sigrlinn.

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttHjorvard hette en konung. Han hade fyra hustrur: en hette Alvhild, deras son hette Hedin, den andra hette Säreid, deras son hette Humlung, den tredje hette Sinriod, deras son hette Hymling.
Konung Hjorvard hade avlagt löfte om att äga den vackraste kvinna, som han visste. Han fick veta, att konung Svavner hade den allra fagraste dotter, hon hette Sigrlinn. Idmund hette hans jarl; Atle var deras son, som for att bedja om Sigrlinn åt konungen.
Han dröjde en vinter hos konung Svavner. Franmar hette jarlen där, Sigrlinns fosterfader; hans dotter hette Alov. Jarlen rådde, att flickan nekades, och Atle for hem.
Atle, jarlens son, stod en dag vid en lund och en fågel satt uppe i grenarne över honom och hade hört, att hans män sade de kvinnor vara vackrast, som konung Hjorvard hade till äkta. Fågeln kvittrade och Atle lyssnade på vad han talade; han sade:


  1.
  »Såg du Sigrlinn,
  Svavners dotter,
  den fagraste mö
  i Munarheim,
  dock även täcka
  tyckas för männen
  de hustrur, som Hjorvard
  har i Glasislund.»

  Atle sade:
  2.
  »Skall du med Atle,
  Idmunds son,
  mångvise fågel,
  mera tala?»

  Fågeln sade:
  »Jag skall, om blott ädlingen
  offra åt mig ville,
  och jag får kora, vad jag vill,
  ur konungens gård.»

  Atle sade:
  3.
  »Kora ej Hjorvard
  och ej konungens söner,
  ej heller furstens
  fagra brudar,
  icke de kvinnor,
  som kungen äger!
  Blivom väl överens,
  som vänner pläga!»

  Fågeln sade:
  4.
  »Tempel skall jag välja,
  talrika altaren,
  guldhornade kor
  från konungens gård,
  om Sigrlinn
  sover i hans famn
  och följer otvungen
  fursten hem.»


Detta var, innan Atle for, men när han kom hem och konungen sporde honom om nyheter, sade han:


  5.
  »Möda jag haft
  men har målet ej nått;
  vara hästar tröttnade
  på höga fjället,
  sedan vi måste
  över Sämorn vada;
  så svarades oss nekande
  om Svavners dotter,
  den med ringar utstyrda,
  som vi erhålla ville.»


Konungen bad, att de skulle fara en gång till, och han for själv med.
När de kommo upp på fjället, sågo de i Svavaland brinnande byar och dammoln av hästar. Konungen red ned av fjället och fram i landet och tog nattkvarter vid en å. Atle höll vakt och for över ån.
Han fann ett hus. En stor fågel satt på huset och vaktade och hade somnat. Atle sköt fågeln till döds med sitt spjut men i huset fann han Sigrlinn, konungens dotter, och Alov, jarlens dotter, och tog dem båda med sig bort.
Franmar jarl hade skapat sig i örnhamn och värjt dem för hären med trolldom.
Rodmar hette en konung, som friade till Sigrlinn; han dödade svavernas konung och hade härjat och bränt landet.
Konung Hjorvard fick Sigrlinn till hustru och Atle Alov.

Hjorvard och Sigrlinn hade en son, som var stor och vacker; han var tyst och intet namn fäste sig vid honom.
Han satt på en hög, han såg nio valkyrior rida och en av dem var ansenligast; hon sade:


  6.
  »Sent skall du, Helge,
  du höge hjälte,
  råda över ringar
  och Rodulsslätterna
  - en örn skriar tidigt -
  om du alltid tiger,
  fast ett hårt sinne
  du, härskare, visar.»

  Helge sade:
  7.
  »Vad gåva följer
  att fästa namnet Helge,
  du bländande brud,
  då du bjuder mig det.
  Tänk väl efter,
  vad du vill säga;
  det tar jag ej emot,
  om ej dig jag får.»

  Valkyrian sade:
  8.
  »Svärd vet jag ligga
  i Sigarsholm
  fyra färre
  än fem tiotal;
  ett av dem
  av alla är bäst,
  skärande sköld
  och skimrande av guld.

  9.
  Ring är i fästet,
  friskt mod i mitten,
  skräck för ägarn
  i udden är;
  orm, målad med blod,
  längs eggen ligger,
  och på handtaget
  kastar huggormen
  stjärten.»


Eylime hette en konung; hans dotter var Svava, hon var valkyria och red genom luft och över hav; hon gav Helge detta namn och skyddade honom sedan ofta i strider.


  Helge sade:
  10.
  »En insiktsfull konung,
  är du ej, Hjorvard,
  du fylkingars främste,
  fast frejdad du är;
  du lät elden fräta
  furstars bygder,
  som mot dig intet
  ont gjorde.

  11.
  Men Rodmar
  råda skall för ringar,
  som våra fränder
  förut ägde;
  den fursten föga
  fruktar för livet,
  anser sig utdödas
  arv behärska.»


Hjorvard svarar, att han skulle giva Helge manskap, om han ville hämna sin morfader. Då uppsökte Helge svärdet, som Svava visade honom till, därpå foro han och Atle och fällde Rodmar och utförde många bragder.
Han dräpte jätten Hate, där han satt på ett berg. Helge och Atle lågo med sina skepp i Hatafjorden; Atle höll vakt den förra delen av natten.


  Rimgärd, Hates dotter, sade:
  12 »Vilka härmän äro
  i Hatafjorden;
  med sköldar är tältat på skeppen.
  Raska ni visa er,
  rädas ej, tror jag.
  Nämnen mig konungens namn!»

  Atle sade:
  13.
  Helge han heter,
  men härskarn du ej
  makt har att men vålla;
  järnskydd äro
  kring hjältens flotta,
  oss tillfoga trollkvinnor intet.»

  Rimgärd sade:
  14.
  »Hur kallar du dig,
  du karl så stark,
  hur nämna dig männen vid namn?
  Fursten på dig litar
  då han låter dig på skeppet
  i fagra stäven stå.»

  Atle sade:
  15.
  »Atle jag heter,
  ettrig skall jag dig vara,
  jättekvinnor göra mig gramse;
  den våta stäven
  jag värnat ofta
  och kvällens trollpackor kvalt.

  16.
  Vad heter du, häxa,
  hungrig efter lik?
  Tälj oss, troll, om din fader!
  Nio mil skulle
  längre ned du vara,
  Må barrskog växa på din barm!»

  Rimgärd sade:
  17.
  »Rimgard jag heter
  och Hate min fader,
  den väldigaste jätte jag vetat;
  många brudar
  från bostaden tog han,
  tills Helge ihjäl honom högg.»

  Atle sade:
  18.
  »Du var, häxa,
  framför hövdingens skepp,
  i fjordmynnet låg du på lur.
  Du hövdingens hjältar
  ville giva åt Ran,
  om ej spjutet dig i valköttet sprungit.»

  Rimgärd sade:
  19.
  »Dårad är du, Atle,
  drömma jag tror dig,
  du sänker dina ögonbryn i sömn;
  min moder låg
  framför milde furstens skepp,
  jag sänkte Lodvards
  söner i sjön.

  20.
  Gnägga skulle du, Atle,
  om ej utskuren du vore,
  Rimgärd sätter rumpan i vädret.
  Baktill, Atle,
  ej i bröstet är ditt hjärta,
  fast en hingst du låter likt.»

  Atle sade:
  21.
  »Som en hingst jag skall dig synas,
  om försöka du kan
  och från sjön jag stiger å strand.
  Du slås sönder och samman,
  om sinnet rinner på mig,
  och får sänka, Rimgärd, din svans.»

  Rimgärd sade:
  22.
  »Gå i land då, Atle,
  om du litar på din styrka,
  låt oss träffas i Varins vik!
  Revbenen, karl,
  skall du rätade få,
  om du kommer i klorna på mig.»

  Atle sade:
  23.
  »Härifrån jag ej går,
  förrän folket vaknar
  och håller om hövdingen vakt.
  Troligt nog är,
  att en trollkvinna kommer
  och skjuter upp under vårt skepp.»

  Rimgärd sade:
  24.
  »Vakna du, Helge,
  och vedergäll Rimgärd,
  att Hate ned du högg.
  Får en enda natt
  hos ädlingen hon sova,
  är bot för oförrätt bragt.

  Helge sade:
  25.
  »Han heter Luden, som får dig,
  led är du för mankön,
  den tursen i Tollö bor;
  en den visaste jätte,
  den värste av bergfolket,
  åt dig lagom han sig lämpar till man.»

  Rimgärd sade:
  26.
  »Henne vill du hellre ha,
  som hamnarne granskade
  den förra natten bland folket,
  en mö, strålande av guld;
  starkare hon mig tycktes.
  Här steg hon på strand från sjön
  och fäste så eder flotta.
  Hon ensam vållar,
  att jag icke kan
  furstens män bliva till bane.»

  Helge sade:
  27.
  »Hör du, Rimgärd,
  om jag håller dig skadeslös,
  säg till fullo för fursten!
  Var hon ensam, som frälste
  furstens skepp
  eller foro de flera till samman?»

  Rimgärd sade:
  28.
  »Tre flockar av nio,
  dock främst av dem
  red en mö under hjälmen mjällvit;
  sig fålarne skakade,
  da föll ifrån manarna
  dagg i djupa dalar,
  hagel i höga skogar,
  det giver åt jorden gott år;
  led var mig den syn, jag såg.»

  Atle sade:
  29.
  »Se nu österut, Rimgärd,
  om dig råkat har
  Helge med död och fördärv.
  På hav och på land
  är härskarens flotta bärgad
  och furstens män ej mindre.

  30.
  Dager är nu, Rimgärd,
  men dig har Atle
  till döds med samtal sinkat.
  Som ett löjligt sjömärke
  lär du synas,
  där du star i stens skepnad.»


Konung Helge var en väldig krigare; han kom till konung Eylime och bad om Svavas, hans dotters, hand. Helge och Svava gåvo varandra trohetslöfte och älskade varandra mycket högt.
Svava var hemma hos sin fader men Helge i härnad; Svava var fortfarande valkyria som förut.
Hedin var hemma hos sin fader, konung Hjorvard i Norge. Hedin vände ensam hem från skogen julafton och träffade en trollkvinna; hon red på en varg och hade ormar till tömmar och erbjöd Hedin sitt sällskap. »Nej», sade han. Hon sade: »Det skall du umgälla vid bragebägaren.»
Om kvällen avlades löften. Offergalten leddes fram, männen lade sina händer på honom och avlade sina löften vid bragebägaren.
Hedin avlade löfte att vinna Svava, Eylimes dotter, sin broder Helges käresta, och ångrade sig så mycket, att han gick bort på villande stigar söderut i landet och träffade sin broder Helge.


  Helge sade:
  31.
  »Välkommen, Hedin!
  Vad kan du säga
  för nyheter
  från Norge?
  Vi är du, drott,
  driven ur landet
  och har ensam kommit
  oss att träffa?»

  Hedin sade:
  32.
  »Mig mycket större
  missgärning råkat
  (än dig broder
  jag böta kan);
  jag har korat
  den konungborna
  bruden din
  vid bragebägarn.»

  Helge sade:
  33, »Giv dig ej sak!
  Sant skall bliva
  bragelöftet, Hedin,
  som oss båda gäller.
  Till holmgång på strandsanden
  hövdingen mig stämt,
  om tre nätter
  vi träffas skola.
  Oviss jag är,
  om jag återkommer;
  då kan sådant i godo
  gå, om det ske skall.»

  Hedin sade:
  34.
  »Sade du, Helge,
  att Hedin vore
  värd gott från dig
  och gåvor stora?
  Bättre dig höves
  att bloda ditt svärd
  än dina fiender
  frid att giva.»

  Då sade Helge:
  35.
  »På varg en kvinna
  i kvällsskymning red,
  som bad Hedin
  att bjuda henne sällskap.
  Hon förutsag,
  att falla skulle
  Sigrlinns son
  på Sigarsslätterna.»


Detta sade Helge, emedan han anade sin förestående död och att hans fylgjor hade uppsökt Hedin, när han såg kvinnan rida på vargen.

Alf hette den konung, son till Rodmar, som hade hasslat in en valplats åt Helge på Sigarsslätten med tre nätters frist. Där var en stor strid, och Helge fick där banesår.


  36.
  Helge sände
  Sigar att rida
  efter Eylimes
  enda dotter.
  »Bed henne raskt
  redo bliva,
  om hon vill finna,
  fursten vid liv!»

  Sigar sade:
  37.
  »Mig haver Helge
  hit sänt
  att söka samtal,
  Svava, med dig;
  dig ville hjälten
  gärna träffa,
  innan den ädelborne
  andan uppgav.»

  Svava sade:
  38.
  »Hur gick det med Helge
  Hjorvards son.
  Hårt av sorg
  jag hemsökt är,
  om han slukats av havet,
  om svärd honom bitit;
  åt gärningsmannen gengäld
  jag giva skall.»

  Sigar sade:
  39.
  »Här föll på morgonen
  vid Frekastenen
  den bäste furste,
  som föddes under solen;
  avgjord seger
  Alf har vunnit,
  vad denna gång
  till gagn ej var.»

  Helge sade:
  40.
  »Hell dig, Svava!
  Sorg dig väntar.
  Vi se varann i världen
  för sista gången.
  Blodet flyter
  ur furstens sår;
  svärdet trängde
  tätt intill hjärtat.

  41.
  Jag beder dig, Svava,
  - min brud, gråt icke -
  om du vill min
  mening lyda,
  att du åt Hedin
  hängiver dig
  och unge fursten
  ömt älskar.»

  Svava sade:
  42.
  »Min menine jag sade
  i Munarheim,
  då Helge mig röda
  ringar gav,
  att, då fursten fallit,
  jag ej frivilligt skulle
  en oberömd furste
  famna i kärlek.»

  Hedin sade:
  43.
  »Kyss mig, Svava!
  Jag svär att ej komma
  till Rogheim åter
  eller Rodulsfjällen,
  förrän Helge Hjorvardsson
  jag hämnat har,
  den bäste furste,
  som föddes under solen.


Helge och Svava sägas hava blivit återfödda.Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett