Sången om Hymer

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Det var en gång, som stridgudar
  stek av villebråd
  och mjöd desamma njöto,
  innan de mätta blevo;
  de skakade spådomskvistar,
  skådade på offerblod
  och funno hos Äger
  överflöd på kittlar.

  2.
  Bergsbon satt
  barnaglad framför dem,
  mycket lik sonen
  av Miskorblinde.
  Yggs som honom trotsigt
  i ögat såg:
  »Gör du rikligt
  gille åt asarne!»

  3.
  Brydd blev jätten
  av den bistres ord,
  på hämnd mot gudarne
  han härefter tänkte;
  han bad Sivs man
  sörja för en kittel,
  »så att åt eder alla
  jag öl må brygga.»

  4.
  Det stod ej till
  för de store gudar
  och heliga makter
  att hitta den någonstädes,
  tills i förtroende
  Tyr vänskapligt
  ensamt åt Lorride
  en utväg sade.

  5.
  »Där bor i österr
  om Elivågorna
  den högvise Hymer
  vid himmelens ända;
  min käcka fader
  en kittel äger,
  ett mycket stort kärl,
  en mil djupt.»

  Tor sade:
  6.
  »Vet du, om vi kunna
  den kokaren få?»

  Tyr sade:
  »Visst, vän, om listigt
  till väga vi gå.»

  7.
  De färdades duktigt
  den dagen fram
  från Asgård,
  tills till Egil de kommo.
  Hos honom de insatte
  hornprydda bockaarne
  och begåvo sig till hallen,
  som Hymer ägde.

  8.
  Sonen fann där farmodern,
  faslig att skåda,
  hon nio hundra
  huvuden hade;
  då går, som guld
  glänsande, en annan
  ljuslätt, att bära
  en bägare åt sonen.

  9.
  »Jättars frände!
  Gömma jag ville
  er båda käcka
  under kittlarne.
  Maken min
  är mången gång
  snål mot gäster,
  snar till ondska.»

  10.
  Sent färdig, vände
  den vanskaplige,
  hårdsinte Hymer
  hem från jakten.
  In gick han i salen,
  istappar slamrade,
  kindskogen på karlen,
  som kom, var tjälad.

  Frillan sade:
  11.
  »Var hälsad, Hymer,
  och i hågen god;
  till dina salar
  nu sonen kommit
  han, som vi väntat
  från vägar långa.
  Den frejdade fienden,
  följer honom,
  vännen till människor;
  Veor han heter.

  12.
  Ser du, var de sitta
  under salens gavel,
  bakom en stolpe
  de stå till skydd.»
  För jättens syn
  sönder sprang stolpen,
  innan bjälken
  brast i tu.

  13.
  Åtta föllo,
  men en av dem,
  en hårdhamrad kittel,
  föll hel från stocken.
  Fram de gingo,
  men fornåldrig jätte
  följde med ögonen
  sin fiende.

  14.
  Ej sade honom då
  hans sinne något gott,
  när han såg på sitt golv,
  den att gråta kom jättekvinnor.
  Där togs nu
  trenne tjurar,
  tillsammans dem jätten
  sände att koka.

  15.
  De höggo dem alla
  ett huvud kortare
  och i kokgropen
  kastade dem sedan.
  Sivs man åt ensam,
  innan sova han gick,
  hela och hållna
  två Hymers oxar.

  16.
  För Rungners gråe,
  gode vän
  tycktes Lorrides måltid
  väl mycken vara.
  »Nästa afton
  nödgas nog
  av villebråd
  vi tre leva.»

  17.
  Veor sade sig vilja
  på vågen ro ut,
  om bålde jätten
  bete gåve.

  Hymer sade:
  »Gå till horden,
  om du djärves det,
  du bergfolkets krossare,
  att bete söka!

  18.
  Det jag väntar,
  att dig sall ej lätt
  agn av oxen
  att erhålla bliva.»
  Svennen styrde
  strax till skogs,
  där ramsvart oxe
  råmande stod.

  19.
  Tursars baneman
  bröt från tjuren
  de båda hornens
  högborg upptill.

  Hymer sade:
  »Vida värre
  dina verk tyckas
  du, styrare av kölar,
  än då du stilla sitter.»

  20.
  Båten bad
  bockarnes herre
  den hisklige jätten
  ut till havs att föra,
  men apors släkting
  sade sig äga
  liten lust
  att längre ro.

  21.
  Dristige Hymer
  drog två valar
  ensam på kroken
  upp tillsammans,
  men akterut
  Odens son,
  Veor, sig redde
  en rev med list.

  22.
  Han, som människor skyddar
  och mäter sig med ormen,
  hängde på kroken
  huvudet av oxen.
  Mot betet gapade,
  den som gudarne hata,
  som runt kring världen
  sig ringlar i djupet.

  23.
  Dristigt drog
  dådkraftige Tor
  etterglänsande ormen
  upp på båtkanten;
  hårets högfjäll
  med hammaren han slog,
  det omåttligt fula
  på ulvens broder.

  24.
  Ulvar tjöto,
  ödemarker ljödo,
  urgamla jorden
  av ångest skalv;
  sedan i sjön
  sjönk den fisken.

  25.
  Oglad var jätten,
  när de åter rodde,
  så att Hymer att börja med
  bara teg;
  på en annan bog
  sen böjde han av.

  Hymer sade:
  26.
  »Halva mödan
  med mig du dele:
  hem till gården
  du går med valarne
  eller binder böljornas
  bock vid stranden.»

  27.
  Gick Lorride och tog
  tag i stammen,
  svängde sjöhäst
  med sump upp på axeln.
  Ensam med åror
  och med öskar
  till gårds bar han båten,
  som bränningen klyver,
  åt jätten igenom
  djupa klyftor.

  28.
  Men ännu om styrka
  strida ville
  med Tor jätten,
  vid trots van.
  »Intet rår man», han sade,
  »fast ro man kan;
  den som bägare ej krossar,
  icke kraftig är.»

  29.
  Men när den lades
  i Lorrides hand,
  lät han strax för kristallen
  stenstod brista,
  stolpen han sittande
  slog den igenom;
  de buro den dock hel
  till Hymer sedan.

  30.
  Till dess den fagra
  frillan lärde
  ett vänskapsråd,
  som hon visste:
  »Slå mot Hymers huvud,
  ty det hårdare på jätten,
  som vill dig pröva,
  än varje kalk är.»

  31.
  Barsk reste sig på knä
  bockarnas herre,
  iförde sig all
  sin asakraft;
  helt var på jätten
  hjälmens underlag,
  men i tu rämnade
  runda vinkärlet.

  32.
  »Mycket dyrbart
  mist jag vet mig hava,
  då kalken jag ser
  ur knäna på mig stött.»
  Så karlen talade:
  »Jag kan ej taga
  åter mitt ord.
  Du, öl, är för hett.»

  33.
  »Ett villkor är,
  att ni väldiga ölskeppet
  bort från vår gård
  bringa mäkta.»
  Tyr försökte
  två gånger den röra;
  stilla ändock
  stod kittlen.

  34.
  Modes fader
  fick fatt i kanten
  och från stället vid elden
  han steg ned i salen.
  Sivs man hävde
  på huvudet kitteln,
  men på hälarne
  handtagen skramlade.

  35.
  Ej längre de färdades,
  förrän litet
  Odens son
  såg sig om;
  då såg han en månghövdad
  mängd med Hymer
  strömma från öster
  ur stenrösena.

  36.
  Kitteln från axeln
  av sig han lyfte,
  svängde Mjollner,
  mordlystne hammarn,
  och bergöknars bestar
  till bane han slog.

  37.
  Ej längre de färdades,
  förrän Lorrides bock
  halvdöd föll
  framför kärran;
  betseldjuret
  på benet var halt,
  och det hade lömske
  Loke vållat.

  38.
  Men hört I haven -
  - ho kan väl det
  av i gudasägner kunniga
  klarare reda -
  vilken bot honom bergöknens
  bonde lämnade,
  då båda sina barn
  han bötade därför.

  39.
  Kraftig han trädde
  på tinget till gudarne
  och hade kitteln,
  som Hymer ägde.
  Men varje vinter
  väldigt dricka
  gudarne hos Äger
  det öl, han måst lova.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett