Hyndlas sång

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  Freja sade:
  1.
  »Vakna, du möars mö!
  Vakna, min väninna,
  Hyndla, min syster,
  som i hålan bor!
  Nu är ramsvart mörker;
  rida skola
  vi två till Valhall,
  till vigda helgedomen.

  2.
  Bedjom Härfader
  blid oss vara.
  Han giver guld
  till gåva åt följet.
  Åt Hermod han givit
  hjälm och brynja,
  och åt Sigmund
  svärd till skänks.

  3.
  Han giver seger åt somliga,
  och åt somliga rikedom,
  vältalighet åt många,
  och vett åt andra;
  han giver vind åt vikingar,
  verskonst åt skalder,
  mannamod giver han
  åt mången kämpe.

  4.
  Till Tor skall jag blota
  och bedja därom,
  att han alltid mot dig vill
  uppriktig vara;
  dock ej gärna han har att göra
  med jättars brudar.

  5.
  Tag nu en av dina ulvar
  ut ur stallet,
  lät med min galt den
  löpa tillsammans.
  Sen är min galt
  att gudavägen trampa;
  jag vill ej min härliga
  häst betunga.»

  Hyndla sade:
  6.
  »Falsk är du, Freja,
  då du frestar mig.
  Visserligen ser du på oss
  så med dina ögon,
  men din vän har du visst
  med på Valhallsfärden,
  Ottar den unge,
  Innsteins son.»

  Freja sade:
  7.
  »Dårad är du, Hyndla;
  drömma jag tror dig,
  då du tror vännen min med
  på Valhallsfärden,
  där som galten glänser,
  den guldborstige,
  krigsgalten,
  som konstrikt mig gjorde
  dvärgar tvänne,
  Dain och Nabbe.

  8.
  På samma gång i sadlarne
  sitta vi skola
  och om härskares
  härkomst tala,
  de gamla ätter,
  som från gudarne kommit.

  9.
  Vad de slagit
  om välska guldet,
  Ottar den unge
  och Angantyr.
  Ens skyldighet är det
  att sköta om,
  att fursten får fadersarv
  efter fränderna sina.

  10.
  Ett altar han mig gjorde,
  uppfört av stenar,
  nu har stenen av glöden
  till glas blivit;
  han färgade den på nytt
  med nötblod röd,
  på asynjor alltid
  Ottar trodde.

  11.
  Nu låt mig om forna
  förfäder höra
  och uppräkna
  bland ätter människor!
  Vad finnes av skjoldungar,
  vad av skilvingar,
  vad av audlingar,
  vad av ylvingar?
  Vad är friboret
  vad är fursteboret,
  bland män mest urval
  i Midgårds skygd?»

  Hyndla sade:
  12.
  »Du är, Ottar,
  till Innstein son,
  men Innstein var
  till Alf den gamle,
  Alf var till Ulv,
  Ulv till Säfare,
  och Säfare
  till Svan den röde.

  13.
  Till maka hade din fader,
  din moder, den smyckade,
  prästinnan Ledis
  lär hon ha hetat;
  hennes fader var Frode,
  och Friund moder,
  all denna ätt
  var yverborna man.

  14.
  Ale var förut
  ansenligast av män,
  Halvdan före honom
  högst av skjoldungar;
  frejdade voro de fejder
  dessa furstar hållit;
  hans verk blevo kända
  till världens ända.

  15.
  Som måg åt Eymund
  mäktigare blev han,
  med sval svärdsegg
  han Sigtrygg dräpte,
  äktade Almveig,
  ypperst av kvinnor,
  de födde och ägde
  aderton söner.

  16.
  Därav äro skjoldungar,
  därav äro skilvingar,
  därav audlingar,
  därav ynglingar,
  därav friboret,
  därav fursteboret,
  bland män mest urval
  i Midgårds skygd;
  allt är det din ätt
  Ottar enfaldige.

  17.
  Hildigunn var
  hennes moder,
  barn till Svava
  och Säkonung;
  allt är det din ätt
  Ottar enfaldige!
  Det är av vikt, att du vet det.
  Vill du än längre?

  18.
  Gift var Dag med Tora,
  hjältemodern,
  i ätten där föddes
  de yppersta kämpar:
  Fradmar och Gyrd
  och Frekarne båda,
  Am och Josurmar,
  Alf den gamle;
  Det är av vikt, att du vet det.
  Vill du än längre?

  19.
  Deras vän var Ketil,
  Klypps arvinge,
  han var morfader
  till din moder.
  Där var Frode
  förr än Kare,
  och av Hild blev
  Haalv född.

  20.
  Därnäst kom Nanna,
  Nockves dotter;
  släkt med din fader
  hennes son blev genom gifte;
  det är fornåldrig frändskap .
  Fram går jag längre;
  båda jag känner:
  Brodd och Hörver.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  21.
  Isolv och Asolv,
  söner till Olmod,
  och till Skurhild,
  Skeckils dotter;
  du skall yttermera medtaga
  många furstar.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige.

  22.
  Gunnar balk,
  Grim hårdskave,
  Torer järnsköld,
  Ulv den gapande.

  23.
  [Hervard, Hjorvard,
  Rane, Angantyr]
  Bue och Brame,
  Barre och Reivner,
  Tind och Tyrving
  och två Haddingar.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  24.
  Österut i Bolm
  borna voro
  Arngrims söner
  och Eyfuras.
  Gnyet från bärsärkar
  bröt med mångahanda ont
  över land och vatten,
  som om en låga fore.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  25.
  Jag känner båda:
  Brodd och Hörver;
  i Rolf gamles kämpaskara
  tjänade båda.
  Alla stammade
  från Jormunrek,
  måg till Sigurd
  - hör sagan min -
  den folkens furste,
  som dräpte Favner.

  26.
  Den väldige hjälten
  fran Volsung stammade
  och Hjordis räknade
  fran Raudung sin ätt,
  men Eylime
  från audlingar,
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  27.
  Gunnar och Hogne,
  Gjukes söner,
  och sammaledes Gudrun
  deras syster.
  Guttorm var icke
  av Gjukes ätt,
  dock var han broder
  till bådadera.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  28.
  Harald hildetand
  hade till föräldrar:
  Rörek ringslungarn
  och rika Aud,
  Aud den stormrika
  Ivars dotter,
  men Radbard var
  Randvers fader;
  vigda åt gudarne
  voro dessa.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  29.
  Elva var
  asarnes antal,
  när Balder sjönk
  på banetuvan.
  Det villig att hämna
  sig Vale sade
  och slog sin broders
  baneman ihjäl.
  Allt är det din ätt,
  Ottar enfaldige!

  30.
  Balders fader
  var Burs son;
  Frej ägde Gärd;
  hon till Gymer var dotter,
  av jättars ätt,
  och till Aurboda;
  därtill var Tjatse
  deras frände,
  skadelystne jätten,
  Skade var hans dotter.

  31.
  Mycket vi säga dig
  och minnas mera;
  jag väntar, att han må veta det.
  Vill du än längre?

  32.
  Hake var bäst
  bland barnen av Vedna,
  och Hjorvard var
  Vednas fader;
  Heid och Rosstjov
  Rimnes släkt.

  33.
  Alla valor
  från Vidolv äro,
  alla värsta trollkarlar
  från Vilmeid komma,
  de som sejd bruka
  från Svarthovde,
  alla jättar
  äro från Ymer komna.

  34.
  Mycket vi säga dig
  och minnas mera;
  jag väntar, att han må veta det.
  Vill du än längre?

  35.
  En blev född
  i urtiden,
  en gudason
  med gudakraft;
  frejdad av vapen,
  han föddes till världen
  av jättemör nio
  vid jordens rand.

  36.
  Mycket vi säga dig
  men minnas mera;
  jag väntar, att han må veta det.
  Vill du än längre?

  37.
  Gjalp honom födde,
  Greip honom födde,
  Eistla födde honom
  och Eyrgjava;
  honom födde Ulvrun
  och Angeyja,
  Imd och Atla
  och Jarnsaxa.

  38.
  Han starkare gjordes
  av jordens kraft,
  av svalkall sjö
  och svinablod.

  39.
  Mycket jag säger dig
  men minnes mera;
  jag väntar, att han må veta det.
  Vill du än längre?

  40.
  Loke fodde ulven
  med Angrboda
  och Sleipner
  med Svadilfare.
  Bland alla en trollpacka
  tycktes värst;
  hon var från Byleists
  broder kommen.

  41.
  Loke åt ett hjärta;
  på lindens bränder
  fann han halvsvedd
  hugsten av en kvinna.
  Lopt blev havande
  av den leda kvinnan;
  därav har vart vidunder
  i världen kommit.

  42.
  Havet går av stormbyar
  mot himmelen själv,
  löper över land
  och luften ger vika.
  Därav komma snöfall
  och snabba vindar.
  Då är undergång åt gudar
  av ödet besluten.

  43.
  En blev född,
  av alla den störste,
  starkare gjord
  av jordens kraft.
  I rikedom främst
  denne furste är,
  förbunden genom släktskap
  med boplatser alla.

  44.
  Då kommer en annan,
  ännu mäktigare,
  hans namn jag dock icke
  nämna vågar;
  få kunna längre
  framåt se,
  än Oden skall
  ulven möta.»

  Freja sade:
  15.
  »Bär minnesöl
  at min galt,
  att han kan alla orden
  komma i håg
  och tälja detta tal
  på tredje morgonen,
  när Angantyr och han
  ättartal räkna.»

  Hyndla sade:
  46.
  »Snabbt drag hädan!
  Att sova mig lyster;
  av mig får du föga,
  som främjar din önskan.
  Du löper, ädla,
  ute på nätterna,
  som Heidrun brukar
  med bockarne ränna.

  47.
  Du sprang efter Od
  alltid trånande,
  men än flere fått
  i din famn komma.
  Du löper, ädla,
  ute på nätterna,
  som Heidrun brukar
  med bockarne ränna.»

  Freja sade:
  48.
  »Eld jag tänder
  kring trollkvinnan,
  att du bort hänfrån
  dig icke bärgar.»

  Hyndla sade:
  49.
  »Eld ser jag brinna
  och jorden bolma;
  sitt liv de flesta
  lösa måste.
  Bär du då åt Ottar
  öl till handa,
  etterblandat,
  med onda förebud!»

  Freja sade:
  50.
  Ditt ords förebud
  skall intet göra
  fast du bådar oss ont,
  du, brud åt jätten.
  Den kostliga drycken
  han dricka skall;
  jag beder alla gudar
  Ottar hjälpa.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett