Det korta kvädet om Sigurd

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  En gång var det, Sigurd
  till Gjuke kom,
  den unge volsungen,
  som ormen dödat;
  fick tvänne bröders
  tro och loven;
  de växlade eder
  de väldiga kämpar.

  2.
  Mö de honom bjödo
  och en mängd av skatter,
  unga Gudrun,
  Gjukes dotter
  Mången dag tillsammans
  de drucko och språkade,
  Sigurd den unge
  och sönerna av Gjuke.

  3.
  Tills de foro att bedja
  om Brynhilds hand
  och Sigurd i deras
  sällskap red,
  den unge volsungen,
  vapenövad;
  han hade henne ägt,
  om ödet så velat.

  4.
  Hjälten från södern
  lade svärdet draget;
  den sirade klingan
  kom dem emellan.
  Han kysste icke
  tjusande mö,
  ej hunske konungen
  tog henne i famn,
  åt Gjukes arvinge
  ungmön bevarade.

  5.
  Vid sitt liv ej last
  hon låda visste
  och vid sin bana
  ingen brist,
  som vore en fläck
  eller föreföll vara;
  grymma skickelser
  skilde dem åt.

  6.
  Ensam satt hon ute
  på aftonen av dagen,
  hon tog att tänka
  och tala om mycket:
  »Hava skall jag Sigurd
  eller se honom död,
  jag ynglingen skall
  i mina armar sluta.

  7.
  Ett ord jag nu talte
  och ångrar det sedan.
  Hans hustru är Gudrun,
  men Gunnars jag;
  oss längtan lång
  gåvo leda nornor.»

  8.
  Ofta går hon ut
  av ondska fylld,
  av isar och ispiggar,
  om aftonstund,
  när Gudrun med maken
  går till sängs
  och Sigurd i lakanet
  sveper henne,
  den hunske konungen
  sin hustru att smeka.

  9.
  »Brudgum och lycka
  bägge jag mister;
  mig glädja jag skall
  åt grymma tankar.»

  10.
  Av denna hätskhet
  hon hetsade sig till dråp:
  »Gunnar, mitt land
  helt förlora du skall,
  som jag skänkte dig,
  och mig själv därhos;
  lycklig jag aldrig
  lever med dig, furste.

  11.
  Dit fara vill jag åter,
  där jag förut var,
  hos mina närskylde,
  närmaste fränder.
  Där vill jag sitta
  och sova mitt liv,
  om icke du Sigurd
  omkomma låter
  och en härskare bliver
  högre än andra.

  12.
  Låtom sonen fara
  i sällskap med fadern,
  ej länge skall man ulvens
  unge föda.
  Vilken av hjältar
  hjälper det väl hämnden
  sedan att sona,
  det att sonen lever?»

  13.
  Ledsen blev Gunnar,
  förlorade modet,
  satt dagen i ända
  dystert grubblande.
  Nu han icke
  noga visste,
  vad honom värdigast
  vore att göra
  eller honom bleve
  bäst att göra,
  då han visste sig i ed
  av volsungen tagen
  och efter Sigurd
  saknad stor.

  14.
  Han lika länge
  var lott betänkte:
  förr det icke
  förekommit,
  att en konungs drottning
  från kronan ginge.
  Han kallade Hogne
  till hemligt samtal;
  han fann i honom
  en fulltrogen vän.

  15.
  »Mig Brynhild ensam
  är bättre än alla,
  Budles dotter,
  hon den bästa av kvinnor.
  Förr mitt liv
  jag låta skall
  än mista denna
  mös skatter.

  16.
  Vill du, att vi döda
  drotten för hans gods?
  Gott är att råda
  för Renflodens malm
  och i ro
  rikedom äga,
  sitta i fred
  och sällhet njuta.»

  17.
  Hogne på detta
  honom blott svarade:
  »Oss höves icke
  handskas med slikt,
  med svärd att bryta
  svurna eder,
  svurna eder,
  sagda löften.

  18.
  Visst leva ej på jorden
  lyckligare män,
  så länge vi fyra
  för folket råda
  och den hunske
  hövdingen lever.
  Ej funnes i världen
  mer frejdat svågerlag,
  om länge vi fem
  föda söner
  och ätten den goda
  öka kunde.

  19.
  Väl jag vet,
  vilken väg dit leder,
  Brynhilds lidelse
  brinner för häftigt.»

  Gunnar sade:
  20.
  »Låtom oss Guttorm
  locka till dråpet,
  vår yngre broder,
  den oerfarne!
  Han var utanför
  de eder, som svurits,
  svurna eder,
  sagda löften.»

  21.
  Lätt var att egga
  den ej länge ville töva;
  till hjärtat på Sigurd
  svärdet stod.

  22.
  Härförarn redde sig
  till hämnd i salen
  och slungade svärdet
  efter snarrådig yngling.
  Grams glänsande järn
  till Guttorm flög,
  med kraft kastat
  ur konungens hand.

  23.
  Hans fiende tumlade,
  i två delar skuren,
  hälften med händer
  och huvud för sig,
  men fotdelen
  föll på stället

  24.
  Somnad var
  i sängen Gudrun
  vid Sigurds sida,
  från sorger fri;
  till ve och vånda
  vaknade hon,
  då hon flöt
  i Frejs väns blod.

  25.
  Så hårt hon slog
  med händerna sina,
  att raske hjälten
  reste sig vid sängen:
  »Gråt icke, Gudrun,
  och gräm dig ej,
  min unga brud;
  dina bröder leva.

  26.
  Alltför ung
  arvinge har jag;
  fly han kan ej
  ur fiendegården.
  Med sitt nya tilltag
  för nära de sig tagit,
  ett ödesdigert
  och olyckligt steg.

  27.
  Ej med dem sedan,
  fast söner sju du föder,
  till tinget en sådan
  systerson rider.
  Väl jag vet,
  på vad vis det är;
  Brynhild ensam
  allt ont vållar.

  28.
  Mig älskade mön
  mera än någon,
  dock grep jag ej in
  i Gunnars rätt,
  ej svågerskap jag svek
  eller svurna eder,
  på det icke jag hette
  hans hustrus käresta.»

  29.
  Gudrun suckade,
  men Sigurd gav upp andan.
  Så hårt hon slog
  med händerna sina,
  att genljud bägarna
  giva i vrån
  och gässen på gården
  gällt kacklade.

  30.
  Då skrattade Brynhild,
  Budles dotter,
  en enda gång
  av all sin själ,
  när hon till sängen
  höra kunde
  högljudd gråt
  från Gjukes dotter.

  31.
  Då sade Gunnar,
  godättades hövding:
  »Ej skrattar du därför,
  skadeglada kvinna,
  nu glad på golvet,
  att gott dig anar.
  Vi förvandlas i vrede
  din vita hy,
  illdåds alstrare?
  Ofärd dig väntar.

  32.
  Du vore av kvinnor
  mest värd den lotten,
  att för dina ögon
  Atle vi dräpte,
  att blodigt sår
  på din broder du såge
  och blödande hugg
  förbinda du finge.»

  Brynhild sade:
  33.
  »För feghet du ej förebrås,
  fullt upp har du dräpit;
  föga Atle fruktar
  din fiendskap.
  Han skall leva
  längst av er båda
  och alltid hava
  övermakten.

  34.
  Jag säger dig, Gunnar,
  vad du granneligen själv vet,
  hurusom sakskyldige
  snart I blivit.
  Jag var ej förtryckt
  och tvång jag ej led
  eller brist på gods
  i min broders hus.

  35.
  Ej heller maka
  åt man jag ville bli,
  innan ni gjukungar
  till gården reden,
  på hästarne trenne
  härskare över folken,
  och eder färd
  onödig varit.

  36.
  Till mig i enrum
  Atle sade,
  att av egendomen
  intet han gåve mig,
  varken guld eller jordagods,
  om mig gifta jag ej ville,
  och intet av det gods,
  som jag erhöll en gång,
  när åt mig som liten
  han lämnade det att äga
  och åt mig som liten
  mynt betalade.

  37.
  I tvekan då var
  min tanke därom,
  om väl jag skulle vapen
  på valplats bära,
  båld i brynja,
  för min broders skull.
  Vida bekant
  vara det skulle
  för mången man
  till mycket bekymmer.

  38.
  Vi läto det så
  till förlikning komma;
  det lekte mig i hågen
  att håvor få,
  de röda ringar, som sonen
  till Sigmund hade;
  ej önskade jag äga
  annan mans skatter.

  39.
  Åt den folkens furste
  jag fäste mig då,
  som med guldet satt
  på Granes bogar.
  Han var ej i ögonen
  eder alls lik
  och för ingen del
  till utseende sådan,
  och dock kommen I mig
  som konungar före.

  40.
  En jag älskade,
  ej ömsom flera,
  ej visste valkyrian
  om vacklan i håg.
  Allt det skall Atle
  efteråt finna,
  när min hädanfärd
  han höra får.

  41.
  Dock livet leva
  som lättsinnig kvinna
  med en annans man
  man aldrig skall.
  Hämnd jag skall då ha
  för den harm, jag lidit.»

  42.
  Upp steg följets
  furste Gunnar
  och om hustruns hals
  händerna lade.
  Alla gingo
  efter varandra
  och avrådde henne
  av all sin själ.

  43.
  Hon kastade från sig,
  vem som kom henne när,
  lät sig ej lockas
  från långa färden.

  44.
  Han kallade Hogne
  till hemligt samtal:
  »Må männen alla,
  mina och dina
  i salen gå,
  ty svar är nu nöden!
  Må de se, om vi hindra
  min hustrus dödsfärd,
  tills med tiden
  den timar sedan;
  då låtom ödet
  över den råda.»

  45.
  Hogne på detta
  honom blott svarade:
  »Locke henne ingen
  från långa färden,
  varifrån återfödd
  hon aldrig blive!
  Ett missfoster kom hon
  framför moderns knän,
  till elände född
  för all sin tid
  och mången man
  till mycken sorg.»

  46.
  Sorgsen Gunnar
  från samtalet gick,
  då drottningen delade
  dyrbarheterna.

  47.
  Hon såg sig om
  på allt sitt gods,
  på tärnorna, som dödats,
  och trälkvinnorna,
  drog guldbrynjan på,
  var ej glad i håg,
  innan hon sig sårade
  med svärdets eggar.

  48.
  Bort åt sidan
  mot bolstret hon sjönk
  och, sårad av svärdet,
  sade sin tanke.

  49.
  »Nu gånge de i döden,
  som guld vilja
  mottaga av mig
  och mindre gåvor.
  Jag giver envar
  ett gyllene halssmycke,
  lakan och sticktäcke,
  lysande kläder.»

  50.
  De tego alla
  och tänkte sig för
  och på samma gång
  svar de gåvo:
  »Nog liv ha förlorats,
  leva vi skola;
  tärnorna få göra dig
  tillräcklig heder.»

  51.
  Länge tänkte
  linklädd kvinna,
  ung till åren,
  och orden talte:
  »Jag vill ej, att någon
  nödbjuden och trögt
  livet för var skull
  förlora skall.

  52.
  Dock brinna på bålet
  över benen av eder
  färre skatter,
  då fram I kommen
  att mig besöka
  och mindre guld.

  53.
  Sätt dig, Gunnar!
  Säga dig skall jag,
  att ljuslockig brud
  bortgår ur livet.
  Ej skall edert skepp
  på sjön förgås,
  fastän mitt liv
  jag låtit har.

  54.
  Du och Gudrun försonas
  snarare än du tror,
  den kloka kvinnan
  mot konungen har dock
  bedrövat minne
  av döda maken.

  55.
  En mö blir född,
  modern henne fostrar;
  vacker som dagen
  och vitare i hyn
  skall Svanhild vara
  än solens stråle.

  56.
  Gudrun skall du giva
  åt en god man,
  hon är det vapen, som skall vålla
  ve åt kämpar.
  Mot sin vilja
  åt man hon gives;
  henne skall Atle
  äga till hustru,
  Budles son,
  broder till mig.

  57.
  Mycket jag har att minnas,
  hur mot mig de förforo,
  då I mig svårligen
  svikit haden;
  min levnads lycka
  förlustig jag gick.

  58.
  Du skall Oddrun
  äga vilja,
  men Atle skall
  det icke tillåta;
  I skolen eder luta
  i löndom tillsamman,
  hon skall dig älska
  så ömt, som jag skolat,
  om blid oss skickelsen
  blivit hade.

  59.
  Dig skall Atle
  illa göra,
  i trånga ormgården
  inlagd du bliver.

  60.
  Det lider ej heller
  lång tid därefter,
  förrn Atle skall
  sin anda uppgiva,
  sin sällhet mista
  och sönernas liv,
  ty i sängen honom Gudrun
  med svärdets eggar
  ur vägen röjer
  vred till sinnes.

  61.
  Värdigare vore,
  att vår syster Gudrun
  följde i döden
  sin förste make,
  om henne gåves
  gode mäns råd
  eller hon lynne
  likt oss hade.

  62.
  Tungt är det mig
  att tala nu.
  Ej livet för vår skull
  förlora hon skall;
  höga böljor
  bära henne skola
  till de jordagods,
  som Jonakr ärvt.

  63.
  [Ättlingar hon föder
  och arvtagare],
  söner som arvingar
  efter Jonakr.
  Svanhild skall hon
  sända ur landet,
  sin dotter
  och Sigurds barn.

  64.
  Bickes råd
  henne bita skola,
  ty Jormunrek
  gör henne ont.
  All Sigurds ätt
  då omkommen är,
  dess mer att begråta
  för Gudrun finns.

  65.
  En enda bön
  jag dig bedja vill,
  i världen den sista
  den vara skall
  Låt bygga så brett
  bål på slätten,
  att rum åt oss alla
  rikligt bliver
  åt oss, som med Sigurd,
  sökte döden!

  66.
  Gör tjäll över bålet
  med bonad och sköldar,
  sirat välskt tyg
  och slavars mängd!
  Må vid min sida
  Sigurd brännas!

  67.
  Må på andra sidan
  om Sigurd brännas
  mina svenner,
  med smycken prydda,
  två vid huvudet
  och hökar två;
  då är allt skiftat
  i skäligt mått.

  68.
  Vile ock mellan oss
  vapnet med ringfästet,
  eggvassa järnet,
  åter så lagt,
  som när vi båda
  bädden delade
  och makar hette,
  man och hustru!

  69.
  Ej hittas han
  på hälen då
  av porten till salen,
  som prydd är med ring,
  om honom mitt folk
  följer hädan;
  ej skall vår färd
  vanheder giva.

  70.
  Ty honom följa
  fem tärnor,
  åtta tjänare
  av aktad släkt,
  min fostersyster,
  det fädernearv,
  som Budle gav
  åt barnet sitt.

  71.
  Mycket jag sade,
  mera jag skulle
  säga, om tala
  jag tilläts av döden.
  Såren svälla,
  svag blir rösten,
  blott sant jag sade,
  så får jag sluta.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett