Oddruns gråt

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttHeidrek hette en konung; hans dotter hette Borgny. Vilmund hette den, som var hennes älskare. Hon kunde icke föda barn, innan Oddrun, Atles syster, kom tillstädes, och hon hade varit käresta åt Gunnar, Gjukes son. Om denna saga är här ett kväde:


  1.
  I gamla sagor
  jag sägas hörde,
  hur en mö kom
  till Mornaland.
  Ingen kunde
  ovan jorden
  Heidreks dotter giva
  hjälp till förlossning.

  2.
  Det sporde Oddrun,
  Atles syster,
  att mön hon hade
  mycken barnsnöd.
  Från stallet tog hon häst,
  styrd av betsel,
  och på svarten
  sadel lade.

  3.
  Hästen lät hon
  löpa över slätten,
  tills hon kom till hallen,
  som hög där stod.
  Hon slängde sadeln
  av smäcker häst,
  och in hon gick
  upp längs salen,
  och det första ord
  hon fällde, var detta:

  4.
  »Vad talas om mest
  i trakten här?
  Vad höres mest
  i Hunaland?»

  Tärnan sade:
  »Här ligger Borgny
  bruten av värkar,
  din väninna, Oddrun.
  Överlägg, om du kan hjälpa!»

  Oddrun sade:
  5.
  »Vilken furste har
  fläckat hennes rykte?
  Vi är Borgny
  i barnsnöd kommen?»

  Tärnan sade:
  6.
  »Vilmund heter
  vännen till kämpar;
  i varma lakanet
  lindade han mön
  hela fem vintrar,
  och för fadern hon det dolde.»

  7.
  Jag tror ej att mera
  de talade än detta,
  mild hon gick att sitta
  framför möns knän.
  Mycket kvad Oddrun,
  mäktigt kvad Oddrun
  bitande trollsång
  Borgny att hjälpa.

  8.
  Då kunde flicka och gosse
  födas till världen,
  hennes harmlösa barn
  med Hognes baneman.
  Då löstes tungan
  på den livsfarligt sjuka,
  och intet ord förr
  hon yttrade än detta:

  9.
  »Dig hulda väsen
  så visst må hjälpa,
  Frigg och Freja
  och flera gudar,
  som från mig faran
  du fjärmat har!»

  Oddrun sade:
  10.
  »Till jord jag ej föll
  för att hjälpa dig,
  därför att värd det
  du varit någonsin.
  Jag lovade och uppfyllde,
  vad om det jag sade,
  då, när ädlingarne
  arvet skiftade,
  att nämligen giva
  hjälp åt alla.»

  Borgny sade:
  11.
  »Virrig är du, Oddrun,
  och vanvettig,
  då mig i fiendskap
  de flesta ord du sade,
  men jag gick
  på jorden med dig,
  som av två bröder
  vi borna varit.»

  Oddrun sade:
  12.
  Ȁn jag minnes,
  vad om aftonen du sade,
  när jag åt Gunnar
  gav att dricka.
  Något sådant du sade
  sedermera skulle
  ej hända en mö
  mer än mig ensam.»

  13.
  Så satte hon sig
  den sorgsna kvinnan
  att tälja sina olyckor
  i tröstlös sorg.

  14.
  »Jag fostrades upp
  i furstars sal
  - mest till glädje -
  efter männens råd.
  Jag fröjdades åt min ungdom
  och min faders egendom
  blott fem vintrar,
  som min fader levde.

  15.
  Så sade han
  sina sista ord,
  innan han dog,
  den dödssjuke konungen:
  Jag, bjöd han, skulle rustas
  med röda guldet
  och söderut givas
  åt sonen till Grimhild.

  16.
  Men Brynhild bjöd han
  bära hjälmen,
  valkyria, bjöd han,
  hon bliva skulle.
  Han sade, att ej märkligare
  mö skulle födas
  uti all världen,
  om ödet henne sparde.

  17.
  Brynhild i jungfruburen
  bonad vävde,
  under sin lydnad,
  hade land och folk.
  Jorden och höga
  himlen dånade,
  när Favners baneman
  borgen varsnade.

  18.
  Då slogs ett slag
  med svärd från Valland,
  och borgen bröts,
  som Brynhild hade.
  Långt var ej därefter
  utan mycket litet,
  förrn dessa svek
  hon samtliga kände.

  19.
  Hård lät hon därföre
  hämnden bliva,
  så att riktigt vi alla
  det rönt hava.
  Till var bygd, som av bönder
  bebos, skall det spridas,
  att vid Sigurds sida
  hon sökte döden.

  20.
  Men jag åt Gunnar
  gav min kärlek,
  ringars brytare,
  som Brynhild skolat.

  21.
  Åt Atle de röda
  ringar bjödo
  och åt min broder
  ej böter små.
  Därtill femton gårdar
  bjöd Gunnar för mig,
  vad på Grane klövjats,
  om han guld krävde.

  22.
  Men Atle sade sig
  aldrig vilja
  få gåva för brud
  av Gjukes son.
  Vår kärlek vi dock icke
  bekämpa kunde,
  utan huvudet jag gömde
  vid hjältens bröst.

  23.
  Det sade många
  mina släktingar,
  påstodo sig oss
  ertappat hava,
  men Atle sade,
  att icke jag komme
  att låta mig något
  till last bliva.

  24.
  Men dylikt ej någonsin
  neka borde
  en för en annan,
  där älskog råder.

  25.
  Sina svenner
  sände Atle
  över mörka skogen
  på mig att speja,
  och de kommo dit,
  där ej komma de skulle,
  där vi båda tillsammans
  bredde lakan.

  26.
  Vi bjödo röda
  ringar åt männen,
  att de intet skulle
  till Atle säga,
  men hasteligen
  de hem skyndade
  och ivrigt det
  för Atle sade.

  27.
  För Gudrun dolde de
  detta noga,
  fast dubbelt hellre
  hon det höra bort.

  28.
  Dån var att höra
  av hovar med guldskor,
  när Gjukes söner
  in i gården redo.
  Bort skuro de hjärtat
  ur bröstet på Hogne,
  men i ormgård
  den andre lade.

  29.
  En annan gång
  jag till Geirmund for
  att också göra
  och giva läkedryck.
  På harpan tog kloke
  konungen att spela,
  ty han gissade, att jag
  till hjälp åt honom,
  den ättstore konungen,
  då komma skulle.

  30.
  Från Lässö då
  jag lyssnade till,
  hur av stor sorg
  strängarne talte.
  Mina tärnor jag bjöd
  att tänka på bortfärd,
  furstens liv
  jag frälsa ville.

  31.
  Vi läto fartyget
  flyta över havet,
  tills Atles gårdar
  jag alla såg.

  32.
  Då kom Atles
  usla moder
  krälande ut -
  må hon krympa ihop! -
  och på Gunnar
  hon grov till hjärtat,
  att jag den frejdade
  ej frälsa kunde.

  33.
  Ofta jag undrar,
  hur efteråt jag kan,
  du lindormsguldets dis,
  livet behålla,
  då jag tyckte mig älska
  orädde stridshjälten,
  svärdens skiftare,
  som mig själv jag gör.

  34.
  Du satt och lyssnade,
  medan jag sade dig
  många olycksöden
  för mig och dem.
  Efter sin lidelse
  lever en var.
  Nu Oddruns gråt
  gången är.»Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett