Rigstula

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttSå säges det i fornsagor, att en av asarne, som hette Heimdall, färdades fram längs havets strand, kom till en gård och kallade sig Rig. Efter denna saga är detta kväde.


  1.
  En gång gå man sade
  på gröna vägar
  en kraftfull, åldrig,
  kunnig asagud;
  den raske, starke
  Rig kom stigande.

  2.
  Han vandrade vidare
  på vägens mitt,
  han kom till ett hus,
  mot sin karm var dörren.
  In han gick,
  eld var på golvet;
  hjon sutto vid härden,
  med håren grå:
  Ae och Edda
  med åldrigt huckle.

  3.
  Rig kunde dem
  råd säga,
  sedan på bänken
  han satte sig mittpå,
  och på vardera sidan
  salens hjon.

  4.
  Då tog Edda
  en degig bulle,
  tung och tjock,
  och tät av sådor;
  mitt på en bricka
  bar hon den sedan;
  spad var i bunken,
  som på bordet hon satte,
  en kalv var kokt
  av kräsligheter ypperst.

  5.
  Rig kunde dem
  råd säga;
  han reste sig upp
  och redde sig att sova,
  lade sig sedan
  i sängens mitt,
  men på vardera sidan
  salens hjon.

  6.
  Där han dröjde
  i dagar tre,
  gick därpå vidare
  på vägens mitt,
  ledo medan
  månader nio.

  7.
  Ett barn fick Edda,
  som östes med vatten
  - - - - - -
  i lin den svarte (klädde),
  kallade honom Träl.

  8.
  Han tog att växa
  och väl trivas,
  på händerna var
  huden skrynklig,
  knogarne knotiga
  - - - - - -
  fingrarne tjocka,
  fult var ansiktet,
  lutande ryggen
  och långa hälarne.

  9.
  Han började sedan
  försöka sin kraft,
  binda bast
  och bördor göra,
  och drog hem ris
  dagen i ända.

  10.
  Där kom till gården
  krokbenta mön,
  hade ärr under foten,
  armen solbränd,
  nedböjd är näsan,
  hon nämndes Trälinna.

  11.
  Mitt på bänken
  sig mön satte,
  hos henne satt
  sonen i huset.
  De språkade och viskade,
  vilade i säng,
  Träl och Trälinna,
  under tunga dagar.

  12.
  Barn de födde,
  bodde nöjda.
  Följande voro namnen:
  Reim och Fjosner,
  Klur och Klegge,
  Kefser, Fulner,
  Drumb, Digralde,
  Drott och Hosver,
  Lut och Leggialde;
  de lade stengärdsgårdar,
  gödslade åkrar,
  gödde svin,
  vallade getter,
  gingo på torvtäkt.

  13.
  Döttrar funnos där:
  Drumba och Kumba,
  Ökkvenkalva
  och Arinnevja,
  Ysja och Ambatt,
  Eikintjasna,
  Totrughypja
  och Tronubeina;
  upphov till trälars
  ätter de äro.

  14.
  Rig gick därpå
  raka vägen,
  kom till en hall,
  mot sin karm var dörren.
  In han gick,
  eld var på golvet,
  satt där ett äkta par,
  sysslorna skötte.

  15.
  Mannen täljde
  trä till vävbom,
  skägget han hyfsat,
  håret låg i pannan,
  glatt satt skjortan;
  på golvet var en kista.

  16.
  Hustrun satt där,
  svängde spinnrocken,
  bredde famnen för sländan,
  förberedde tyg.
  Klädsel var på huvudet,
  krås på bröstet,
  duk var på halsen,
  »dvärgar» på axlarna.
  Ave och Amma
  ägde huset.

  17.
  Rig kunde dem
  råd säga;
  sedan han på bänken
  satte sig mittpå
  och på vardera sidan
  salens hjon.

  18.
  Då tog Amma
  en degig bulle,
  tung och tjock,
  och tät av sådor;
  mitt på en bricka
  bar hon den sedan;
  spad var i bunken,
  som på bordet hon satte,
  en kalv var kokt
  av kräsligheter ypperst.

  19.
  [Rig kunde dem
  råd säga],
  reste sig från bordet,
  redde sig att sova;
  lade sig sedan
  i sängens mitt,
  men på vardera sidan
  salens hjon.

  20.
  Där han dröjde
  i dagar tre,
  [gick därpå vidare
  på vägens mitt],
  ledo medan
  månader nio.

  21.
  Ett barn fick Amma,
  som östes med vatten,
  de kallade det Karl;
  i kläde han lindades,
  hår och hy voro rödlätta,
  rappa hans ögon.

  22.
  Han tog till att växa
  och väl trivas,
  oxar han tämde,
  årder han gjorde,
  timrade hus,
  och hopsatte lador,
  gjorde kärror
  och körde plog.

  23.
  Hem förde de mön
  med hängande nycklar
  och getskinnskjortel
  och gifte med Karl.
  Snör heter hon,
  satte sig under kläde.
  Tillhopa bodde makarna,
  håvor utdelade,
  bäddade säng
  och bo satte.

  24.
  Barn de födde,
  bodde nöjda.
  De hette Hal och Dräng,
  Hold, Tägn och Smed,
  Bred, Bonde,
  Bundinskegge,
  Bue och Bodde,
  Brattskegg och Segg.

  25.
  Dessa namn vidare
  döttrarna hade:
  Snot, Brud, Svanne,
  Svarre, Spracke,
  Fljod, Sprund, Viv,
  Feima, Ristil.
  Början det var
  till böndernas ätter.

  26.
  Rig gick därpå
  raka vägen,
  han kom till en sal,
  åt söder vette dörren,
  dörren var öppen,
  vid dörrkarmen ringen.

  27.
  Så in han steg,
  strött var golvet;
  makarne sutto där
  och sågo på varandra,
  Fader och Moder,
  och med fingrarne lekte.

  28.
  Husfadern satt
  och snodde bågsträng,
  pilbågen krökte
  och pilar skaftade.
  Men husmodern armarna
  ihågkom på sig,
  strök linnet,
  stärkte ärmarna.

  29.
  Satte duk högt på huvudet,
  hängsmycke på bröstet.
  Blått sirat var linnet
  med släpande ärmar;
  brynen bjärtare,
  bröstet ljusare,
  halsen vitare
  än vitaste snö.

  30.
  Rig kunde dem
  råd säga;
  sedan han på bänken
  satte sig mittpå
  och på vardera sidan
  salens hjon.

  31.
  Då tog Moder
  en märkt duk,
  vit av lin,
  och lade på bordet.
  Därpå tog hon
  tunna kakor
  och lade dem, vita
  av vete, på duken.

  32.
  Fulla fat
  fram hon satte,
  silverbeslagna,
  med sovel på bordet:
  fett fläsk
  och fåglar stekta;
  vin var i kannan,
  kalkar beslagna;
  de drucko och språkade;
  dagen gick till ända.

  33.
  Rig kunde dem
  råd säga,
  reste sig därpå,
  redd blev sängen.
  Där han dröjde
  i dagar tre,
  gick därpå vidare
  på vägens mitt,
  ledo medan
  månader nio.

  34.
  En son födde Moder
  och i siden lindade;
  på honom vatten de göto,
  läto Jarl honom heta.
  Blekt var håret,
  blomstrande kinderna,
  ögonen skarpa
  som på ormyngel.

  35.
  Upp där växte
  den unge Jarl,
  sköld han bar
  och bågsträngar fäste,
  pilbågar krökte
  och pilar skaftade,
  slungade spjut
  och svängde lansar,
  hetsade hundar
  och på hästar red,
  svängde svärd
  och simning övade.

  36.
  Kom då ur risbuskar
  Rig gående,
  Rig gående,
  runor honom lärde.
  Sitt namn gav han honom,
  som honom nämnde.
  Han bad honom intaga
  odalmarkerna,
  odalmarkerna,
  de urgamla bygder.

  37.
  Jarl red sedan
  över svartan skog,
  över frostiga fjäll
  och kom fram till en hall.
  Han sköt med spjut,
  svängde skölden till värn,
  hästen sporrade
  och högg med svärd,
  väckte strid,
  och valplats blotade,
  stridsmän han fällde
  och stred för landvinning.

  38.
  Därpå ensam han rådde
  över aderton gårdar,
  gods han skiftade.
  gav åt alla
  smycken, klenoder
  och smärta hästar,
  slösade ringar,
  högg sönder guldten.

  39.
  Sändemän på våta
  vägar åkte,
  kommo till den hall,
  där Herser bodde.
  En mö han hade
  med mjuka fingrar,
  ljuslätt och klok,
  kallad Erna.

  40.
  Till henne de friade
  och hem henne förde,
  gifte henne med Jarl,
  hon gick under brudlin;
  de levde tillsammans
  och lycka njöto,
  fostrade ättlingar,
  fröjdades åt livet.

  41.
  Bur var den äldste,
  och Barn den andre,
  Jod och Adal,
  Arve, Mog;
  lekar Nid
  och Nidjung lärde
  samt Son och Sven
  simning och brädspel;
  Kund hette en,
  Kon var den yngste.

  42.
  Jarls arvingar
  upp där växte,
  redo in hästar,
  rundade sköldar,
  skavde pilar
  och skakade spjut.

  43.
  Men Kon den unge
  kunde runor,
  livsrunor
  och levnadsrunor;
  mäktig han var ock
  att människor frälsa,
  döva eggar
  och dämpa hav.

  44.
  Fåglars låt han lärde,
  lågor att släcka,
  sorger att söva,
  sinnen att stilla,
  hade åtta karlars
  kraft och styrka.

  45.
  Han med Rig Jarl
  i runor tävlade,
  konstgrepp brukade
  och bättre kunde;
  då förvärvade han
  och vann åt sig
  att heta Rig
  och runor kunna.

  46.
  Kon den unge red käckt
  genom kärr och skogar,
  lät trubbig pil flyga,
  fåglar lockade

  47.
  Då sade kråkan,
  på kvisten satt ensam:
  »Vi sätter du, Kon unge,
  försåt för fåglar?
  Hellre du kunde
  hästar rida,
  [hugga med svärd]
  och här fälla.

  48.
  Dan och Damp
  äga dyrbara salar,
  yppare odal,
  än I haven;
  de skicklige äro
  att skepp rida,
  svärd att svinga
  och sår öppna.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett