Sången om Skirner

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida EttFrej, Njords son, hade en dag satt sig i Lidskjalv och såg ikring alla världar. Han såg in i Jotunheim och såg där en fager mö, när hon gick från sin faders storstuga till kvinnostugan; därav fick han stor hjärtesorg.
Skirner hette Frejs skosven. Njord bad honom uppmana Frej att tala ut.


  Då sade Skade:
  1.
  »Res dig nu, Skirner,
  gå raskt att bedja
  vår son om samtal,
  och fråga den vise,
  på vem han kan vara
  så övermåttan ond!»

  Skirner sade:
  2.
  »Vreda ord
  jag väntar av er son,
  om jag går att tala honom till
  och fråga den vise,
  på vem han kan vara
  så övermåttan ond.»

  Skirner sade:
  3.
  »Säg du mig, Frej,
  du furste bland gudar,
  det som jag veta vill,
  vi allena du sitter
  i den långa salen
  om dagarna, min drott!»

  Frej sade:
  4.
  »Vi skulle jag yppa
  ungersven, för dig
  min svåra sorg,
  ty skimrande sol
  skiner alla dagar
  men lyser dock ej, som jag åtrår.»

  Skirner sade:
  5.
  »Så mycken din åtrå
  jag menar ej vara,
  att förtro den åt mig du ej törs,
  ty unga vi fordom
  fostrades tillsamman,
  väl vi två varann kunna tro.»

  Frej sade:
  6.
  »I Gymers gårdar
  jag gånga såg
  en mö, som till kärlek mig tjusat;
  armarne lyste,
  och återsken
  gåvo både himlen och havet.

  7.
  Mer mön är mig kär
  än en mö någonsin
  för en ung man i all tid har varit;
  av asar och alfer
  ingen vill,
  att vi skola vara tillsammans.»

  Skirner sade:
  8.
  »Häst mig då giv,
  som hastigt mig bär
  över mörk, trolsk, fladdrande flamma,
  och det svärd,
  som svingar sig självt,
  förgörande jättars ätt!»

  Frej sade:
  9.
  »En häst jag dig då giver,
  som hastigt dig bär
  över mörk, trolsk, fladdrande flamma,
  och det svärd,
  som svingar sig självt,
  om dristig den är, som det drager.»

  Skirner talade till hästen:
  10.
  »Mörkt är det ute;
  inne är tiden,
  att vi fara över våta fjäll,
  över tursars tillhåll;
  båda vi oss bärga
  eller oss båda tar
  den mycket mäktige jätten.»


Skirner red in i Jotunheim till Gymers gårdar. Där voro arga hundar bundna framför ledet på den
inhägnad, som var omkring Gärds sal. Han red dit, där en fäherde satt på högen, och tilltalade honom:


  11.
  »Säg du, herde,
  som på högen sitter
  och vaktar åt varje håll,
  hur med den unga mön
  till möte jag kommer
  för Gymers gläfsande hundar!»

  Herden sade:
  12.
  »Är åt döden du vigd
  eller död allaredan?
  Om möte du alltid
  skall miste gå
  med Gymers goda mö.»

  Skirner sade:
  13.
  »Bättre råd jag känner
  än kinka och klaga,
  då till färd man är färdig;
  intill en dag
  blev min ålder utmätt
  och livets längd bestämd.»

  Gärd sade:
  14.
  »Vad är det för buller
  och bråk jag hör
  inne här i vårt hus;
  jorden darrar
  och därav alla
  Gymers gårdar skälva.»

  En tjänstekvinna sade:
  15.
  »Det står en man härute,
  stigen från hästryggen,
  i gräset får gångaren beta.»

  Gärd sade:
  16.
  »Bed honom in
  i vår boning stiga
  och dricka det mustiga mjöd;
  dock med ängslan jag anar
  att härute är
  min broders baneman.»

  17.
  »Vem är det av alfer
  eller asars söner
  eller visa vaner?
  Vi kom du ensam
  över ursinning eld
  att se vår sal?»

  Skirner sade:
  18.
  »Jag är ej av alfer
  eller asars söner
  eller visa vaner;
  dock kom jag ensam
  över ursinning eld
  att se eder sal.

  19.
  Elva äpplen
  jag äger av guld,
  dem som gåva dig, Gärd, skall jag giva,
  att köpa din älskog
  och, att kärast dig Frej
  är av alla, för sann di säger.»

  Gärd sade:
  20.
  »Elva äpplen
  jag aldrig tager
  för att vara någon till viljes,
  Aldrig vi, jag och Frej,
  medan vårt liv varar,
  skola båda tillsammans bo.»

  Skirner sade:
  21.
  »Jag bjuder dig ringen,
  som bränd blev
  med Odens unge son;
  åtta lika tunga
  av honom drypa
  varje nionde natt.»

  Gärd sade:
  22.
  »Jag bryr mig ej om ringen,
  fast bränd han är
  med Odens unga son;
  guld mig ej fattas
  i Gymers gårdar;
  jag får av min faders gods.»

  Skirner sade:
  23.
  »Ser du detta svärd, mö?
  smalt och sirat,
  som jag här i handen har;
  huvudet hugga
  av halsen skall jag dig,
  om ej mig ditt jaord du giver.»

  Gärd sade:
  24.
  »Tvång jag aldrig
  tåla vill
  för att vara någon till viljes;
  dock känner jag nog,
  att kämpar som du
  och Gymer till kamp skola komma.»

  Skirner sade:
  25.
  »Ser du detta svärd, mö,
  smalt och sirat,
  som jag här i handen har;
  för eggen däruppå
  skall åldrig jätte segna,
  faller i döden din fader.

  26.
  Med tamtrollspö slår jag dig,
  och tämja dig skall jag,
  mö, att vara mig till viljes;
  dit måste du gå,
  där människors söner
  sedan dig aldrig se.

  27.
  På örnens klippa
  du arla skall sitta,
  blicka bort ur världen,
  blänga hän mot Hel.
  Mat mer led dig vare
  än för människors barn
  glänsande ormen är.

  28.
  Till undran du blive,
  då ut du kommer.
  På dig må Rimner bliga,
  på dig vem helst må stirra;
  vittberyktad du varde
  mer än väktaren hos gudar;
  gape du från grindarne ut!

  29.
  Sinnessvaghet, våpighet,
  smärta och otålighet;
  må tåren din växa med betrycket!
  Sätt dig ned,
  och säga dig skall jag
  en svår sorgens våg
  och tvefaldigt trångmål.

  30.
  Gastar skola
  dig gruvligt plåga
  alltjämt i jättarnas gårdar.
  Var dag från ditt rum
  till rimtursars sal
  du vanke viljesvag,
  du vanke viljelös!
  Med gråt för gamman
  må till godo du hålla
  och ledsaga ditt betryck med tårar!

  31.
  Med trehövdad turs
  skall du tillbringa livet
  eller ingen make möta.
  Ditt sinne sorg gripe,
  bekymmer dig bekymre!
  Var du som tisteln,
  som man trycker ihop,
  mot slutet av sädesskörden!

  32.
  Till skogen jag vandrade,
  till de växande träd
  en trollstav att träffa,
  och trollstav jag träffade.

  33.
  Vred är dig Oden,
  vred på dig asafursten,
  Frej skall din fiende vara.
  Ondskefulla mö,
  du ådragit dig
  gudarnes gränslösa vrede.

  34.
  Höre det jättar,
  höre det rimtursar,
  Suttungs söner,
  och samtliga asar,
  hur jag förbjuder,
  hur med bann jag belägger,
  för mön människors samkväm,
  för mön att med människor umgås!

  35.
  Rimgrimner heter tursen,
  som du tillhöra skall
  långt nedom likgrinden.
  Dig trashankar där
  på trädens rötter,
  getters spillning give!
  Ädlare dryck
  må du aldrig få,
  du mö, emot din vilja,
  du mö, men med min vilja!

  36.
  Turs jag ristar
  och trenne stavar:
  otukt, lidelse och otålighet.
  Jag ristar det så bort,
  som jag ristade det dit,
  om sådant nödigt synes.»

  Gärd sade:
  37.
  »Hellre, sven, då, hell dig!
  Här får du bägarn,
  full med flerårigt mjöd!
  Tänkt dock jag hade,
  att mitt tycke aldrig
  vanernas ättling skulle vinna.»

  Skirner sade:
  38.
  »Om ärendet mitt
  vill allt jag veta,
  innan hädan hem jag rider,
  när vid ett möte
  du medgiva vill,
  att sonen av Njord dig nalkas.»

  Gärd sade:
  39.
  »Barre heter,
  som båda vi känna,
  lunden, lugn och stilla;
  efter nio nätter
  åt Njords son
  skall Gärd där unna sin älskog.»

Då red Skirner hem; Frej stod ute och hälsade honom och sporde honom om nyheter:


  40.
  »Säg mig, Skirner,
  förrn du sadel av häst tar,
  och stiger ett steg framåt,
  vad gjort du har
  i Jotunheim
  till bästa för bådas vår önskan!»

  Skirner sade:
  41.
  »Barre heter,
  som vi båda känna,
  lunden, så lugn och stilla;
  efter nio nätter
  åt Njords son
  skall Gärd där unna sin älskog.»

  Frej sade:
  42.
  »Lång är en natt,
  långa äro två,
  hur kan jag under tre tråna?
  Ofta en månad
  mig mindre tycktes
  än halva denna natt av nöd.»


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett