Brottstycke av det större kvädet om Sigurd

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1a. Elden tog att ljunga,
  och jorden att skälva
  och höga lågan
  mot himlen skjuta.
  Få tordes där
  av furstens kämpar
  genom elden rida
  eller över stiga.

  2a. Sigurd Grane
  med svärdet sporrade,
  elden slocknade
  för ädle hjälten;
  all lågan sig lade
  för den lovord önskande,
  de redskap glänste,
  som Regin ägde.

  3a. Sigurd drap ormen,
  och ingen det skall
  ur minnet förlora,
  så länge människor leva,
  men din broder
  brast det mod
  genom elden att rida
  eller över stiga.

  4a. Ut gick Sigurd
  från samtalet,
  männens vän,
  och så modfälld var;
  att på stridsdjärv hjälte
  järnvirkad brynja
  började i sidorna
  sönder brista.

  - - - - - -

  1.
  »[I vad sak
  har Sigurd] brutit,
  då du vill, att den modige
  mista skall livet.»

  Gunnar sade:
  2.
  »Mig har Sigurd
  svurit eder,
  eder svurit,
  alla brutit.
  Han svek mig då,
  när han svurit hålla
  alla eder
  allra trognast.»

  Hogne svarade:
  3.
  »Av hätskhet Brynhild
  dig hetsat har
  ont att göra
  och orsaka sorg;
  hon unnar ej Gudrun
  det goda giftet
  och sedan ej dig
  sig att äga.»

  4.
  Några ulv stekte,
  några orm skuro,
  några åt Guttorm
  gåvo av vargen,
  förrn de förmådde,
  mordlystna,
  bära händer
  på härlige hjälten.

  5.
  Slagen blev Sigurd,
  söder om Ren,
  korpen på trädet
  kraxade högt:
  »På eder två skall Atle
  eggarna bloda,
  brutna eder
  eder bane vålla.»

  6.
  Ute stod Gudrun,
  Gjukes dotter,
  och det första ord,
  hon fällde, var detta:
  »Var är nu Sigurd,
  väpnades drott,
  då mina fränder
  jag främst ser rida?»

  7.
  Ensam Hogne
  henne svarade:
  »Sigurd med svärd
  vi sönderhuggit,
  grå hästen hänger
  huvudet över den döde.»

  8.
  Då sade Brynhild,
  Budles dotter:
  »Väl skolen I njuta
  av vapen och land!
  Ensam skulle Sigurd
  för allt hava rådit,
  om han litet längre
  sitt liv behållit.

  9.
  Ej hövdes det,
  att han härskade så
  över Gjukes arv
  och goters mängd,
  då att styra folket
  och i strid djärva
  fem söner Gjuke
  framfött hade.»

  10.
  Då skrattade Brynhild,
  att det skallade i gården,
  en gång
  av all sin själ:
  »Länge skolen I njuta
  land och folk,
  när frejdade fursten
  I falla låtit.»

  11.
  Då sade Gudrun,
  Gjukes dotter:
  »Oerhörda ord
  yttrar du nu.
  Må de svåra taga Gunnar,
  Sigurds mördare!
  Hans hätska sinne
  hämnd skall röna.»

  12.
  Det led fram på kvällen,
  ej litet var drucket,
  om mycket muntert
  männen talade.
  Alla somnade,
  då i säng de kommo,
  Gunnar ensam längre
  än alla låg vaken.

  13.
  Fot han ej rörde,
  fjättrad var tungan;
  därpå härens
  härjare tänkte,
  vad de två på trädet
  talat hade,
  korpen och örnen,
  då de kommo hemridande.

  14.
  Brynhild vaknade,
  Budles dotter,
  skjoldungars dis,
  innan dagen grydde:
  »Eggen mig eller avråden,
  - nu har ogärning skett, -
  att säga min sorg
  eller sådant ej göra!»

  15.
  Vid dessa ord
  alla tego,
  få blevo kloka
  på de kvinnolater,
  då hon gråtande
  gav sig att omtala
  det, som hon leende
  lockat männen till.

  Brynhild sade:
  16.
  »I sömnen, Gunnar,
  svårt det mig tycktes:
  svalt var i salen,
  min säng var kall,
  men du, drott, rider
  bedrövad, glädjelös,
  med fjättrar fängslad
  i fienders hop;
  så skall all eder
  ätt, nivlungar,
  sin makt förlora,
  menedare ären I.

  17.
  Nu minns du ej, Gunnar,
  granneligen,
  da I båda i spåret
  ert blod läten rinna.
  Allt det har du nu
  illa honom lönat,
  att främst i mod
  han sig finna lät.

  18.
  Det röntes då,
  när ridit han hade
  modig till oss
  om mig att bedja,
  hur härens härjare
  hade tillförene
  ederna hållit
  mot unge fursten.

  19.
  Sårande svärd,
  snott om fästet med guld,
  lät mäktig konung
  mellan oss ligga.
  Med eld voro eggarna
  utanpå strukna,
  och med etterdroppar
  innantill dragna.»Om Sigurds död

I detta kväde talas om Sigurds död, och här pekar det åt, som om de dödade honom ute, men somliga säga så, att de dödade honom inne, sovande i sin säng. Men tyskarne säga så, att de dödade honom ute i skogen, och så säges i den gamla Gudrunarkvida, att Sigurd och Gjukes söner hade ridit till tings, när han dödades, men det säga alla på enahanda sätt, att de sveko honom mot tro och loven och angrepo honom liggande och oförberedd.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett