Trymskvida - Kvädet om Trym

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Vred var Ving-Tor,
  när han vaknade,
  och sin hammare
  han saknade;
  han riste på sitt skägg,
  han ruskade sitt hår;
  Jordens son
  satt och trevade.

  2.
  Det första ord,
  han fällde, var detta:
  »Hör nu, Loke,
  vad här jag säger,
  som ingen vet
  vare sig på jorden
  eller i höga himlen:
  hammarn från asaguden stulits.»

  3.
  De gingo till Frejas
  fagra gårdar,
  och det första ord,
  han fällde, var detta:
  »Vill du mig, Freja,
  din fjäderhamn låna,
  om jag min hammare
  hitta kunde?»

  Freja sade:
  4.
  »Jag gåve den dig ock,
  fast av guld den vore,
  satte i din hand,
  fast den vore av silver.»

  5.
  Loke flög då,
  fjäderhamnen ven,
  tills han kom utanför
  asars gårdar
  och jagade in
  i jättars bygder.

  6.
  Trym satt å högen,
  tursadrotten,
  snodde tränsar av guld
  åt tikarna sina
  och manen jämnade
  på manken av hästarna.

  Trym sade:
  7.
  »Hur är det med asar?
  Hur är det med alfer?
  Vi har ensam du givit dig
  in i jättebygderna?»
  Loke sade:
  »Illa är med asar,
  illa är med alfer.
  Håller du Lorrides
  hammare gömd?»

  Trym sade:
  8.
  »Jag håller Lorrides
  hammare gömd
  åtta mil
  under jorden.
  Ingen densamma
  återhämtar,
  om ej Freja till mig
  han för som hustru.»

  9.
  Loke då flög,
  fjäderhamnen ven,
  tills han jagade ut
  ur jättarnes bygder
  och kom inom
  asars gårdar.
  Han mötte Tor
  mitt på gården,
  och det första ord,
  han fällde, var detta:

  10.
  »Har målet du nått,
  såsom möda du haft?
  Säg i luften
  långa tidenden!
  Ofta den sittande
  sviker minnet,
  och den liggande
  med lögn kommer.»

  Loke sade:
  11.
  »Målet jag nått
  och möda jag haft.
  Trym har din hammare,
  tursarnes drott.
  Ingen densamma
  återhämtar
  om ej Freja till honom
  han för som hustru.»

  12.
  De gå att den fagra
  Freja träffa,
  och det första ord,
  han fällde, var detta:
  »Bind dig, Freja,
  i brudelin;
  vi två skola åka
  till tursarnes värld.»

  13.
  Vred vart då Freja
  och fnyste av harm;
  hela asasalen
  under henne skalv,
  och brisingasmycket
  brast ifrån halsen:
  »Den mangalnaste
  månde jag vara,
  om jag med dig åker
  till jättarnes bygder.»

  14.
  Tillsammans voro alla
  asar på tinget
  och asynjorna alla
  att överlägga,
  och mycket rådslogo
  mäktiga gudar,
  huru Lorrides hammare
  de hämta skulle.

  15.
  Då yttrade Heimdall,
  av asar den vitaste, -
  han visste väl framtiden
  som vanerna annars -:
  »Bindom på Tor då
  brudelin;
  bäre han det stora
  brisingasmycket!

  16.
  Ned från midjan
  låtom nycklar skramla
  och kvinnokläder
  kring hans knän falla,
  och på bröstet
  breda stenar,
  och händigt vi skola
  hans huvud pryda.»

  17.
  Då yttrade Tor,
  asen den starke:
  »Mig skola asarne
  omanlig kalla,
  om mig binda jag lät
  i brudelin.»

  18.
  Då sade Loke,
  Lauveys son:
  »Tig du, Tor,
  med detta tal!
  Snart skola jättar
  gästa i Asgård,
  om dig din hammare
  du hämtar ej åter.»

  19.
  De bundo på Tor då
  brudelin
  och det bålstora
  brisingasmycket,
  läto ned från midjan
  nycklar skramla
  och kvinnokläder
  kring knäna falla,
  men på bröstet de satte
  breda stenar
  och händigt de
  hans huvud prydde.

  20.
  Då sade Loke,
  Lauveys son:
  »Jag skall som tärna
  träda i din tjänst;
  vi två skola åka
  till tursarnes värld.»

  21.
  Hemåt blevo bockarne
  båda drivna,
  spända i skacklar,
  springa de skulle.
  Bergen brusto,
  brann jorden i lågor;
  till Jotunheim åkte
  Odens son.

  22.
  Då sade Trym,
  tursarnes drott:
  »Stån jättar, upp,
  strön på bänkarne halm!
  Fören nu till mig
  Freja som hustru,
  Njords dotter
  från Noatun!

  23.
  Här gå på gården
  guldhornade kor,
  helsvarta oxar
  till hugnad för jätten;
  smycken har jag många,
  smiden har jag många
  Freja ensam
  ägde jag icke.»

  24.
  Snart till kvällen
  det kommet var,
  och öl blev buret
  på bordet åt jättarne.
  Tor ensam åt en oxe,
  åtta laxar,
  allt läcker, som kvinnorna
  bekomma skulle,
  Sivs man drack
  tre såar öl.

  25.
  Då sade Trym,
  tursarnes drott:
  »Var såg du brudar
  bita vassare?
  Jag såg ej brudar
  bita bredare
  eller mer mjöd
  en mö dricka.»

  26.
  Men den sluga tärnan
  satt framför dem
  och genmäle hittade
  att jätten svara:
  »Freja åt intet
  på åtta dagar,
  så gärna hon ville
  till jättarnes bygder.»

  27.
  Han lutade sig under linklädet,
  lysten att kyssa,
  men for tillbaka
  bort genom salen.
  »Vi äro Frejas ögon
  så fruktansvärda?
  Mig tycktes, att eld
  ur ögonen brinner.»

  28.
  Men den sluga tärnan
  satt framför dem
  och genmäle hittade
  att jätten svara:
  »Freja sov intet
  på åtta nätter,
  så gärna hon ville
  till jättarnes bygder.»

  29.
  In kom jättarnes
  arma syster
  och brudgåva
  bedja vågade:
  »Drag dina röda
  ringar av händerna,
  om vinna du vill
  vänskap av mig,
  vänskap av mig
  och välvilja all!»

  30.
  Då sade Trym,
  tursarnes drott:
  »Bären hammaren in
  bruden att viga!
  Läggen Mjollner
  i möns knä!
  Vigen oss tillsammans
  med Vars hand!»

  31.
  På Lorride hjärtat
  log i bröstet,
  när, hård till sinnes,
  han hammarn varsnade.
  Trym först han dräpte,
  tursarnes drott,
  och all jättens
  ätt han lamslog.

  32.
  Han ihjälslog den åldriga
  jättarnes syster,
  henne, som brudgåva
  bedit hade.
  Slag i stället
  för slantar hon fick
  och hugg av hammaren
  för hopen av ringar.
  Så fick Odens son
  åter sin hammare.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett