Sången om Vavtrudner

Om konung Raudungs söner.

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  Oden sade:
  1.
  »Råd du mig nu, Frigg,
  då fara att gästa
  Vavtrudner jag vill!
  Högst ivrig är jag
  att allvise jättens
  forntidskunskap fresta.»

  Frigg sade:
  2.
  »Hemma jag ville hålla
  Härjafader kvar
  i gudarnes gårdar,
  ty ingen jätte
  jag jämnstark känner
  med Vavtrudner vara.»

  Oden sade:
  3.
  »Mycket jag for,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat;
  det vill jag nu veta,
  hurudana Vavtrudners
  salar mig synas.»

  Frigg sade:
  4.
  »Lycklig du fare!
  Lycklig du åter komme!
  Lycklig du på vägen vare!
  Må, människors fader,
  din förmåga stå bi,
  då du samtal söker med jätten!»

  5.
  For så Oden
  att fresta jättens
  vida frejdade visdom.
  Anländ till salen,
  som Ims fader ägde,
  gick Ygg genast in.

  Oden sade:
  6.
  »Hell dig, Vavtrudner,
  nu till hallen är jag kommen
  att se dig själv, där du sitter.
  Först vill jag veta,
  om vis du är
  och gömmande all kunskap, jätte.»

  Vavtrudner sade:
  7.
  »Vem är den man,
  som i min sal
  slungar ut slika ord?
  Ut du ej kommer
  ur vår sal,
  är av oss du icke visast.»

  Oden sade:
  8.
  »Gagnråd jag heter:
  nyss, av gången tröttad,
  törstig jag trädde i din sal.
  Länge jag färdats,
  längtar att hälsas
  och att mig du mottager, jätte.»

  Vavtrudner sade:
  9.
  »Vi står du då, Gagnråd,
  på golvet och talar?
  Sätt dig på bänk i salen!
  Utröna skall vi,
  om åldrige talarn
  vet mer eller mindre än gästen.»

  Oden sade:
  10.
  »Ringa man,
  som till rik man kommer,
  tale, vad som hövs, eller tige.
  Ordsvall tänker jag
  illa båtar
  den, som kommer till kallsinning värd.»

  Vavtrudner sade:
  11.
  »Säg mig, Gagnråd,
  då på golvet du vill
  fresta din framgång,
  hur den hästen
  heter, som drager
  dagen över människor var morgon!»

  Oden sade:
  12.
  »Skinfaxe han kallas,
  som den klara dagen
  var morgon över människor drar.
  För den bästa av hästar
  han hålles av reidgoter,
  ljus sprider springarens man.»

  Vavtrudner sade:
  13.
  »Säg mig, Gagnråd,
  då på golvet du vill
  fresta din framgång,
  hur den hästen
  heter, som från öster
  drager natten över nådiga gudar!»

  Oden sade:
  14.
  »Rimfaxe heter
  den häst, som drager
  var natt över nådige gudar;
  ur munnen från betslet
  var morgon det droppar,
  och så kommer dagg i dalar.»

  Vavtrudner sade:
  15.
  »Säg mig, Gagnråd,
  då på golvet du vill
  fresta din framgång,
  hur den å heter,
  som åtskiljer
  jättars och gudars jord!»

  Oden sade:
  16.
  »Iving heter ån,
  som åtskiljer
  jättars och gudars jord;
  öppen skall hon rinna
  i alla tider,
  is bliver ej på den ån.»

  Vavtrudner sade:
  17.
  »Säg mig, Gagnråd,
  då på golvet du vill
  fresta din framgång,
  vad den slätt heter,
  där till slag mötas
  Surt och de milda makter!»

  Oden sade:
  18.
  »Vigrid heter slätten,
  där till slag mötas
  Surt och de milda makter;
  åt alla håll
  är den hundra mil,
  denna valplats dem visats an.»

  Vavtrudner sade:
  19.
  »Gäst, du kunnig är.
  Till jättens bänk kom!
  Låt oss sitta tillsammans och tala!
  Om huvudet, främling,
  i hallen vi slå vad,
  vem som av oss är visast.»

  Oden sade:
  20.
  »Säg du ett,
  om du äger förstånd
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vadan jorden först kom,
  du kunnige jätte,
  eller den höga himlen!»

  Vavtrudner sade:
  21.
  »Av Ymers kött
  åstadkoms jorden
  och av benen berg;
  av rimfrostjättens huvudskål
  himlen blev skapad,
  böljan av hans blod.»

  Oden sade:
  22.
  »Säg du det andra,
  om insikt du äger,
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vadan månen kom,
  som över människor far,
  sammaledes ock solen!»

  Vavtrudner sade:
  23.
  »Mundelföre heter
  han, som är månens fader,
  sammaledes också solens.
  På himlen vandra
  de varje dag skola
  för människorna tiden att tälja.»

  Oden sade:
  24.
  »Säg du det tredje,
  då man talar om din kunskap
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vadan dagen kom
  som drager över människor,
  eller natten med nedan!»

  Vavtrudner sade:
  25.
  »Delling han heter,
  han är dagens fader,
  men natten av Norve föddes;
  ny och nedan
  skapade nådiga gudar
  att för människorna tiden tälja.»

  Oden sade:
  26.
  »Säg du det fjärde,
  då du frejdad är för kunskap
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vadan vintern först kom
  eller varma sommaren
  bland visa gudar att vara!»

  Vavtrudner sade:
  27.
  »Vindsval han heter,
  som är vinterns fader,
  men Svasud är sommarens.»

  Oden sade:
  28.
  »Säg du det femte,
  då du frejdad är för kunskap
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vem äldst av asar
  eller Ymers fränder
  i urtiden alstrades!»

  Vavtrudner sade:
  29.
  »Ett jätteantal vintrar,
  innan jorden var skapad,
  vart Bergelmer boren;
  äldre var Trudgelmer,
  och än äldre Aurgelmer,
  hans fader och farfader.»

  Oden sade:
  30.
  »Säg du det sjätte,
  då man skicklig dig kallar
  och du, Vavtrudner, vet det,
  varifrån jätten Aurgelmer
  bland jättars söner
  först kom, du kunnige jätte!»

  Vavtrudner sade:
  31.
  »Ur Elivågor
  etterdroppar stänkte;
  det växte, tills det vart till en jätte;
  därav våra ätter
  allesammans kommit,
  äro därför alla elaka.»

  Oden sade:
  32.
  »Säg du det sjunde,
  då man skicklig dig kallar
  och du, Vavtrudner, vet det,
  huru barn han fick
  den bålde jätten,
  då ej till gifte jättekvinna fanns!»

  Vavtrudner sade:
  33.
  »Under armen växte
  på väldige rimtursen
  mö och man tillsammans;
  fot med fot
  födde åt jätten,
  den vise, en sexhövdad son.»

  Oden sade:
  34.
  »Säg du det åttonde,
  då du anses kunnig,
  och du, Vavtrudner, vet det,
  vad det första är, du minnes,
  och det fjärmaste, du vet,
  du gömmer all kunskap, jätte!»

  Vavtrudner sade:
  35.
  »Ett jätteantal vintrar,
  innan jorden var skapad,
  vart Bergelmer boren;
  det är det första jag minnes,
  när förfarne jätten
  på urholkad ökstock lades.»

  Oden sade:
  36.
  »Säg du det nionde,
  då du nämnes vis
  och du, Vavtrudner, vet det,
  varifrån vinden kommer,
  som över vågen far!
  Aldrig man skönjer honom själv.»

  Vavtrudner sade:
  37.
  »Räsvälg han heter,
  som vid himlens ända sitter,
  en jätte med örns utseende;
  av hans vingar
  säges vinden komma,
  som far över alla folk.»

  Oden sade:
  38.
  »Säg du det tionde,
  då förtälja om gudars
  alla öden du, Vavtrudner, vet,
  varifrån Njord kom in
  bland asars söner,
  - över tallösa altare
  och tempel han råder -
  fast åt fader bland asar han ej föddes!»

  Vavtrudner sade:
  39.
  »I Vanahem han skaptes
  av visa makter
  och gavs som gisslan åt gudar;
  i åldrarnes ände
  skall han åter komma
  hem till de visa vaner.»

  Oden sade:
  40.
  »Säg du det elfte
  var med svärd de i gården
  var dag skifta duktiga hugg;
  de kora, vem skall falla,
  och från kampen rida,
  sitta sedan försonta tillsammans.»

  Vavtrudner sade:
  41.
  »Alla einhärjar
  i Odens gårdar
  var dag skifta duktiga hugg,
  kora, vem skall falla,
  och från kampen rida,
  sitta sedan försonta tillsammans.»

  Oden sade:
  42.
  »Säg du det tolfte,
  hur förtälja om gudars
  alla öden du, Vavtrudner, vet;
  var hemlighet om jättar
  och jämväl alla gudar
  på det sannaste du säger,
  du jätte, som gömmer all vishet!»

  Vavtrudner sade:
  43.
  »Om jättars hemlighet
  och jämväl alla gudars
  jag sanning kan säga,
  ty till varje värld
  jag vandrat har,
  till nio världar kom jag,
  ända nedom Nivlhel,
  hit avlida döda från Hel.»

  Oden sade:
  44.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vad för människor leva,
  medan den långa
  fimbulvintern varar i världen?»

  Vavtrudner sade:
  45.
  »Liv och Leivtraser,
  och leva de skola,
  gömda i Hoddmimers hult;
  morgondagg
  till mat de hava;
  de bliva människornas moder och fader.»

  Oden sade:
  46.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vadan kommer sol
  på den släta himlen,
  när ulven denna sol hunnit upp?»

  Vavtrudner sade:
  47.
  »Alvrodul föder
  en fager dotter,
  innan henne ulven hunnit upp;
  hon skall gå,
  när gudarne dö,
  en mö på sin moders vägar.»

  Oden sade:
  48.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vilka äro de flickor,
  som fara över havet,
  och med klokhet och kunskap färdas?»

  Vavtrudner sade:
  49.
  »Tre väldiga floder
  falla över bygden,
  som Mogtrasers möar behärska;
  ödets gudinnor
  de enda i världen,
  dock bland jättar de fötts och fostrats.»

  Oden sade:
  50.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vilka asar råda
  för gudarnes ägor,
  då Surts låga slocknar?»

  Vavtrudner sade:
  51.
  »Vidar bor och Vale
  i de vigda gudaboningar,
  när Surts låga slocknar;
  Mode och Magne
  skola Mjollner hava,
  då Vingners strid har stannat.»

  Oden sade:
  52.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vad blir Oden
  till undergång,
  då alla gudar förgås?»

  Vavtrudner sade:
  53.
  »Ulven skall sluka
  Aldafader,
  men honom skall Vidar hämna;
  kalla käftar
  han klyva skall
  på vargen i stridens stund.»

  Oden sade:
  54.
  »Mycket for jag,
  mycket jag frestade,
  mycket jag makterna prövat.
  Vad sade Oden
  i sonens öra,
  innan denne å bålet bars?»

  Vavtrudner sade:
  55.
  »Ingen vet,
  vad du i urtiden
  sade i örat på sonen.
  Med åt fallet vigd mun
  min forntids kunskap
  och gudars öden jag omtalt.
  Med Oden själv
  jag skiftat visdimsord;
  du av alla väsen är visast.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett