Völuspa - Valans Spådom

- Översättning från isländskan av Erik Brate -

Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett  1.
  Hören mig alla
  heliga släkten,
  större och smärre
  söner av Heimdall;
  du vill ju, Valfader,
  att väl jag täljer
  forntida sägner,
  de första, jag minnes.

  2.
  Jättar, i urtid
  alstrade, minns jag,
  som mig fordom
  fostrat hava;
  nio världar jag minns,
  och vad som var i de nio,
  måttgivande trädet
  under mullen djupt.

  3.
  I åldrarnas morgon,
  då Ymer levde,
  var ej sand, ej sjö,
  ej svala vågor;
  jorden fanns icke,
  ej upptill himlen;
  ett gapande svalg fanns
  men gräs fanns ingenstädes.

  4.
  Innan Burs söner lyfte
  landen i höjden,
  de som mångberömd
  Midgård skapade.
  Solen strålade
  från söder på stenar,
  och gröna örter
  grodde i marken.

  5.
  Solen kom från söder
  i sällskap med månen
  på höger hand
  över himlaranden.
  Solen ej visste,
  var salar hon hade,
  månen ej visste,
  vad makt han hade,
  stjärnorna ej visste,
  var de skimra skulle.

  6.
  Då drogo alla makter
  till sina domaresäten,
  högheliga gudar,
  och höllo rådslag;
  åt natt och nedan
  namn de gåvo,
  uppkallade morgon
  och middag också,
  eftermiddag och afton,
  för att med åratal räkna.

  7.
  Asarne möttes
  på Idavallen,
  timrade höga
  tempel och altar,
  smedjor byggde,
  smycken gjorde,
  skaffade sig tänger
  och skapade verktyg.

  8.
  På gården med brädspel
  de glada lekte,
  armod på guld
  fanns ingalunda,
  tills tursamöar
  trenne kommo,
  mycket mäktiga
  mör, från jättevärlden.

  9.
  Då drogo alla makter
  till sina domaresäten,
  högheliga gudar,
  och höllo rådslag,
  vem dvärgars skara
  skapa skulle
  av blodig bränning
  och Blains ben.

  10.
  Där var Modsogner vorden
  den mest förnämlige
  av dvärgar alla
  och Durin den andre;
  de gjorde många
  människobilder,
  dessa dvärgar, av jord,
  som Durin sade.

  11.
  Nye och Nide,
  Nordre och Sudre,
  Austre och Västre,
  Alltjov, Dvalin,
  Bivor, Bavor,
  Bombur, Nore,
  An och Anar,
  Ae, Mjodvitner.

  12.
  Veig och Gandalv,
  Vindalv, Train,
  Täck och Torin,
  Tro, Vitr och Lit,
  Na och Nyrad.
  Nu har jag dvärgarna
  - Regin och Radsvid -
  rätt omtalat.

  13.
  File, Kile,
  Funden, Nale,
  Hepte, Vile,
  Hanar, Svior,
  Fra, Hornbore,
  Fräg och Lone,
  Aurvang, Jare,
  Eikinskjalde.

  14.
  Tid är att dvärgar
  i Dvalins skara
  för människorna leda
  till Lovar i ättlängd;
  de som sandfältens säte
  sökte åt sig
  till grusslätterna
  från grundens sten.

  15.
  Där var Draupner
  och Dolgtraser,
  Ha, Haugspore,
  Lävang, Gloe,
  Dore, Ore,
  Duv, Andvare,
  Skirver, Virver,
  Skavid, Ae.

  16.
  Alf och Yngve,
  Eikinskjalde,
  Fjalar och Froste,
  Finn och Ginnar.
  Alltid skall minnas,
  så länge människor leva,
  denna långa räcka
  av Lovars förfäder.

  17.
  Tills ur den skaran
  trenne asar,
  kraftiga och kärleksfulla,
  kommo till ett hus.
  De funno på land
  föga förmående
  Ask och Embla
  utan livsmål.

  18.
  Ande de ej ägde,
  omdöme ej hade,
  ej livssaft, ej läte,
  ej livlig färg.
  Ande gav Oden,
  omdöme Höner,
  livssaft gav Lodur
  och livlig färg.

  19.
  En ask vet jag stånda,
  den Yggdrasil heter,
  ett väldigt träd, överöst
  av vita sanden.
  Därifrån kommer daggen,
  som i dalarne faller,
  den står evigt grön
  över Urdarbrunnen.

  20.
  Därifrån komma möar,
  som mycket veta,
  tre ur den sal,
  som under trädet står.
  Urd hette en,
  den andra Verdandi,
  man skar på trä
  namnet Skuld på den tredje.
  Lagar de satte,
  liv de korade
  för människors barn,
  männens öden.

  21.
  Det fältslag minns hon
  först i världen,
  när de med spjuten
  spetsade Gullveig
  och i den Höges sal
  henne brände.
  Tre gånger brände de
  den tre gånger borna,
  ofta, ej sällan,
  dock ännu hon lever.

  22.
  Heid hon hette,
  var till husen hon kom,
  en väl siande vala.
  Hon signade stavar,
  hon trollade, var hon kunde,
  trollade förryckthet.
  Alltid var hon älskad
  av onda kvinnor.

  23.
  Då drogo alla makter
  till sina domaresäten,
  högheliga gudar,
  och höllo rådslag,
  om asarne skulle
  skada lida
  eller alla gudar
  ersättning få.

  24.
  Spjut slungade Oden
  och sände bland flocken,
  det fältslaget ock
  var först i världen.
  Brutet var bröstvärn
  på borgen hos asar,
  över vapentagna fält
  kunde vanerna tränga.

  25.
  Då drogo alla makter
  till sina domaresäten,
  högheliga gudar,
  och höllo rådslag,
  vem all luften
  med lyte blandat
  eller åt jättens ätt
  Ods mö givit.

  26.
  Blott Tor slog till
  i trotsigt mod,
  han sällan sitter,
  då slikt han hör,
  Eder brötos,
  ord och löften,
  alla viktiga avtal,
  som växlats dem emellan.

  27.
  Hon vet Heimdalls
  hornlåt bero
  på det himmelshöga
  heliga trädet.
  På detta ser hon svämma
  en sandblandad fors
  från Valfaders pant.
  Veten I än mer och vad?

  28.
  Ensam satt hon ute,
  när asarnes skräckgud,
  den åldrige, kom
  och i ögat henne såg.
  »Vad frågen I mig?
  Vi fresten I mig?
  Allt vet jag, Oden,
  var ditt öga du gömde
  i Mimers brunn,
  den mycket berömda.
  Mjöd var morgon
  Mimer dricker
  av Valfaders pant.»
  Veten I än mer och vad?

  29.
  Gav Härfader henne
  halsguld och ringar,
  fick visdomsord
  och varsel av stavar;
  hon såg vida omkring
  i varje värld.

  30.
  Hon såg valkyrior,
  komna från fjärran,
  redo att göra
  ritten till Godtjod.
  Skuld höll sköld,
  och Skogul var den andra,
  Gunn, Hild, Gondul
  och Geirskogul.
  Nu äro Härjans
  härjungfrur nämnda,
  valkyrior, redo
  att rida på jorden.

  31.
  Jag såg åt Balder,
  blodige guden,
  Odens barn,
  ett öde gömmas.
  Högt över slätterna
  smal stod vuxen
  och mycket fager
  misteltenen.

  32.
  Från det trädet, som tycktes
  en telning vara,
  ett sorgeskott blev skjutet,
  och skytten vad Höder.
  Balders broder
  blev boren inom kort,
  Odenssonen stred
  blott en natt gammal.

  33.
  Sina händer han ej tvådde,
  sitt huvud han ej kammade,
  förrän på bålet han bar
  Balders fiende.
  Men Frigg grät
  i Fensalarne
  över Valhalls ve.
  Veten I än mer och vad?

  34.
  Då kunde fängsel man vrida
  av Vales tarmar,
  ganska fasta voro
  fjättrarne snodda.

  35.
  I kedjor såg hon ligga
  under Kittellunden
  en led skepnad
  med Lokes drag.
  Där sitter Sigyn
  i sorg hos maken,
  föga väl till mods.
  Veten I än mer och vad?

  36.
  En å från öster
  genom etterdalar flyter,
  med svärd och stridsknivar;
  Slidr den heter.

  37.
  Norrut stod
  på Nidaslätterna
  en sal av guld
  för Sindres ätt;
  en annan stod
  på Okolner,
  gästabudssal
  för jätten Brimer.

  38.
  En sal såg hon stånda
  från solen fjärran
  på Nastranden;
  åt norr vetter dörren.
  Etterdroppar föllo
  in genom rökhålet,
  av ormars ryggar
  är rummet flätat.

  39.
  Där såg hon i strida
  strömmar vada
  menediga män
  och för mord fredlösa
  och den, en annans hustru
  hemligt lockar.
  Där sög Nidhogg
  de dödas kroppar,
  vidundret slet männen.
  Veten I än mer och vad?

  40.
  Österut i Järnskogen
  den åldriga satt
  och födde där
  Fenrers avkomlingar.
  En bliver mest
  av alla förnämlig,
  tunglets rövare,
  i trolls skepnad.

  41.
  Han mättar sig med lik
  av män, som dött,
  gudars boning
  med blod besudlar.
  Svart blir solskenet
  om somrarne efter,
  all väderlek vansklig.
  Veten I än mer och vad?

  42.
  Satt där på högen
  och slog harpan
  gygens värnare,
  den glade Eggder.
  Över honom gol
  i granskog med pors
  en fagerröd hane,
  som Fjalar heter.

  43.
  Gol över asarne
  Gullinkambe,
  han hos Härfader
  härmännen väcker;
  en annan gal
  under jorden,
  en sotröd hane,
  i Hels salar.

  44.
  Gram skäller gräsligt
  framför Gnipahålan;
  fjättern skall brista,
  fri varder ulven.
  Visdom vet jag mycken,
  långt vidare ser jag
  över segergudars väldiga
  slutliga öden.

  45.
  Bröder skola kämpa,
  varandras banemän bliva,
  systrars barn
  sin släktskap spilla;
  hårt är i världen,
  hordom mycken,
  yxtid, klingtid,
  kluvna bliva sköldar,
  vindålder, vargålder,
  innan världen störtas;
  ingen man skall
  den andre skona.

  46.
  Mims söner leka
  och slutödet tändes
  vid Gjallarhornets ljud,
  det genomträngande.
  Högt blåser Heimdall,
  med hornet i vädret;
  med Mims huvud
  håller Oden råd.

  47.
  Då skälver Yggdrasils
  ask, där den står,
  urträdet jämrar sig,
  jätten blir lös.
  På resan till Hel
  rädas alla,
  innan Surts släkting
  slukar honom.

  48.
  Vad är med asar?
  Vad är med alfer?
  Allt Jättehem gnyr,
  asar hava möte.
  Dvärgarna stöna
  framför stendörrarna,
  bergväggens vise.
  Veten I än mer och vad?

  49.
  Garm nu skäller gräsligt
  framför Gnipahålan;
  fjättern skall brista,
  och fri blir ulven.

  50.
  Rym far från öster,
  på arm håller skölden;
  i jättevrede vrider
  världsormen sig;
  ormen piskar vågen,
  och örnen skriar,
  sliter lik, blek om näbben,
  och Naglfar lossnar.

  51.
  Skeppet far från öster;
  över sjön skall Muspells
  ledung komma,
  och Loke styr.
  Vidunders yngel
  med ulven kommer;
  med dem är Byleipts
  broder i följe.

  52.
  Surt far från söder
  med svedjande låga,
  stridsgudars sol
  av svärdet skiner.
  Stenberg störta,
  det stupar jättekvinnor;
  trampa dödingar Hels väg,
  och himmelen rämnar.

  53.
  Ett andra lidande
  för Lin då kommer,
  när Oden går
  mot ulven att strida,
  och Beles bjärte
  bane mot Surt;
  falla då skall
  Friggs älskade.

  54.
  Garm nu skäller gräsligt
  framför Gnipahålan;
  fjättern skall brista,
  och fri blir ulven.

  55.
  Då kommer Segerfaderns
  son, den väldige,
  Vidar, att strida
  mot valplatsens odjur.
  På jättesonen
  till hjärtat svärdet
  med handen han stöter.
  Hämnad är då fadern.

  56.
  Då kommer Lodyns
  lysande ättling;
  Odens son
  går mot ormen att kämpa
  I vrede denne dräper
  värjaren av Midgård.
  Från sitt hem all draga
  döda hädan.
  Nio fjät döende
  går Fjorgyns son
  fram från ormen,
  som ofrejd ej fruktar.

  57.
  Solen börjar svartna,
  jord sänkes i havet,
  från fästet falla
  flammande stjärnor;
  upp ångar imma,
  och elden lågar,
  hettan leker högt
  mot himlen själv.

  58.
  Garm skäller gräsligt
  framför Gnipahålan;
  fjättern skall brista,
  och fri blir ulven.

  59.
  Upp ser hon komma
  för andra gången
  jorden ur havet,
  igen grönskande;
  forsar falla,
  örn flyger däröver,
  den som på fjället
  fiskar griper.

  60.
  Asarne mötas
  på Idavallen
  och om jordens gördel,
  jätteormen, tala,
  föra sig till minnes
  märkliga öden
  och Fimbultyrs
  forntida runor.

  61.
  Där skola åter
  de underbara
  guldbrädspelsbrickorna
  i gräset hittas,
  som i tidens morgon
  dem tillhört hade.

  62.
  Osådda skola
  åkrar växa,
  allt ont sig bättra;
  Balder skall komma.
  I Ropts segersalar
  sitta Balder och Höder,
  valplatsens gudar.
  Veten I än mer och vad?

  63.
  Då kan Höner lyckans
  lotter kasta
  och de båda brödernas
  barn bebo
  det vida Vindhem.
  Veten I än mer och vad?

  64.
  En sal ser fagrare
  än solen stånda,
  täckt med guld,
  på Gimle.
  Där skola hövdingtrogna
  härskararor bo
  och i allan tid
  äga hugnad.

  65.
  Där kommer den mäktige
  till maktdomen,
  den starke, ovanifrån,
  han som styr över allt.

  66.
  Då kommer dunklets
  drake flygande,
  en blank orm, nedifrån,
  från Nidafjällen.
  I fjädrarne bär,
  och flyger över slätten,
  Nidhogg lik.
  Nu skall hon sjunka.


Upp | Tillbaka till Eddan | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett