Ceremoniell inkallning

Hur man kan inleda och avsluta en ceremoni

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett


Det finns förstås oändliga möjligheter för hur en ceremoni kan gestalta sig. Man kan kalla in väderstreck i fyra riktningar, eller gudar i en enda, man kan kalla in krafter från alla möjliga håll - fyra, fem, sex eller sju riktningar. Eller 20. Det är en personlig sak för den som utför ceremonin.

Det första du bör tänka på är dock vilka ceremonien vänder sig till. Är du ensam - är det är en egen ceremoni - eller är det en social ceremoni med flera deltagare? Och är det flera deltagare, hur ceremonivana är de? Det säger sig självt att en ceremoni bör formges efter tid, plats och omständighet. Detta kräver en god förberedelse och en god förmåga att improvisera.

Detta låter kanske motsägelsefullt, men det är faktiskt tvärtom. Ju bättre förberedd du är, desto lättare blir det att improvisera. Att ha god erfarenhet av olika ceremonier, parat med lyhördhet för situationen, är den bästa förberedelsen.

Nå - så till själva inkallningen:

Själv använder jag mig av en typ av inkallning då jag vänder mig till sju riktningar. De fyra väderstrecken, himmel och jord, samt mitten. Värt att notera är att man i den nordiska elementvärlden ofta använder sig av fem element, med isen som ett av dem.

I exemplen nedan skriver jag att jag trummar in elementen - naturligtvis kan man skallra, ropa, klappa, peka eller sjunga in elementen - allt detta har jag själv gjort i olika sammanhang - men även detta handlar om tid, plats och omständighet.


De Sju Riktningarna

Trumma in cirkeln - vänd dig mot öster

Jag vänder mig mot Öster, och jag ber alla makter och krafter i Öster att vara med, och dansa med oss i denna cirkel.
Jag ber gryningen, våren, födelsen, uppvaknandet, barndomen, skapande och nyfikenhet, att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber Tor om hans beskydd, jag ber Frej - såddens och fruktbarhetens Gud, alstringsguden, kreativitetens och den manlig sexualitetens gud - att vara med oss i denna cirkel, på det att allt vi sår skall skördas. Jag ber luftens element att komma med friska vindar - tanke, intelligens, idé. Hugin och Munin - Tanke och Minne - som bringar tidender till Allfader Odin. Jag ber örnen, falken och alla luftlevande djur att flyga med oss i denna cirkel.

Trumma till nästa väderstreck - söder

Jag vänder mig mot Söder, och jag ber alla makter och krafter i Söder att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber dagen, sommaren, solen och glädjen att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber det heliga bröllopet mellan Gud och Gudinna, man och kvinna - midsommarfest, kärlek och ljuv älskogslek att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber eldens element att komma och vqara med oss i denna cirkel - dansens eld, ljusets och värmens eld, upplysningens eld, den inre elden.
Jag ber Heimdall, den heliga och skapande eldens gud - och jag ber Surt, med den destruktiva, förbrännande elden, på det att vi ska bränna det vi inte längre behöver - att komma och vara med oss i denna cirkel.
Jag ber drakar, salamandrar och alla elddjur att komma och dansa med oss i denna cirkel.

Trumma till nästa väderstreck - väster

Jag vänder mig mot Väster, och jag ber alla makter och krafter i Väster att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber skörden, skördefesten, samlandet och förberedelsen inför den mörka vinterna att vara med oss i cirkeln.
Jag ber skymningen, hösten, ålderdomen, visdomen och förmultnandet att vara med oss i denna cirkel.
Jag kallar sagorna, myterna, berättandet och gestaltandet att vara med oss i cirkeln. Jag ber Frigg, beskyddare av hemmets härd, jag ber Idun, som ger evig ungdom - att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber vattnets element att komma hit och vara med oss i denna cirkel - vattnet, med intuition, drömmar, känslor, fantasi, sagor, flöde.
Jag ber valar, fiskar och alla vattenlevande djur att komma och leka och simma med oss i denna cirkel.

Trumma till nästa väderstreck - norr

Jag vänder mig mot Norr, och jag ber alla makter och krafter i Norr att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber natten, vintern, kölden och stillheten att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber vila och disciplin, jag ber död och återfödelse att vara med oss i denna cirkel.
Jag ber Odin och hans vargar, alla mäktiga runor, galdrarna och mjödet att vara med oss i denna cirkel. Jag ber isens element att vara med oss i denna cirkel. Isen, som ger stadga, klarhet, disciplin, vila, stillhet, meditation, introspektion - och minns, att isen gör att vi kan gå på vatten. Jag ber björnen, vargen och alla landlevande djur att komma och dansa och yla med oss i denna cirkel.

Trumma till jorden / neråt-mitten

Jag vänder mig till Jorden, och jag ber alla makter och krafter i Jord och underjord att vara med oss i denna cirkel. Mylla, mörker, Jättar, Vättar, Thursar, Svartalver och alla fruktbarhets- och växtkrafter. Jag ber Mimer om visdom, jag ber Urd, Verdandi och Skuld att ge oss kraft att själva väva in våra trådar i livets väv, jag ber Hel - och alla krafter som dödar, föder och göder, att vara med oss i denna cirkel.

Trumma till himlen / uppåt

Jag vänder mig mot Himlen, och jag ber alla himmelska makter och krafter att vara med oss i denna cirkel. Jag ber asar och vaner att ge oss tillit till vår egen kraft, jag ber sol och måne att lysa vår väg, jag ber alla våra förfäder att vaka över oss.

Trumma inåt mitten, samt utåt i en full cirkel

Jag ställer mig på denna plats, mitt i Asken Yggdrasil, och jag ber platsens rådare, och all den samlade kraften av alla närvarande att vara med oss i denna cirkel. Att vi som är här i detta nu, är närvarande med kraft och vilja.

Trumma i mitten, gör en avslutande trumningGrimner 2000


Upp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Sida Ett