Grimners Nidstång

En nidstång mot onda krafter i samhället

Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Första sidan


Som en löpeld sprider sig ett nygammalt fenomen på runsidor, och andra sajter som riktar in sig på fornsed och gamla traditioner. Man sätter ut nidstång.
Detta är en oerhört kraftfull magisk rit, en förbannelse vars inneboende kraft man inte bör slösa med. Nu har emellertid dessa virtuella stänger satts ut för att försvara våra symboler och traditioner mot förvillade illnidingar, nynazister och andra populistiska dumskallar som "lånar" våra heliga symboler och gör dem till sina. Det går inte att tiga ihjäl detta fenomen längre. När jag riskerar rasiststämpel för att jag bär en Torshammare eller svensk flagga, och när jag kan bli tagen av polis om jag smyckar mig med Odalrunan, då är det dags att säga ifrån och sätta en gräns.

Läs mitt nid, och skicka gärna ett mail med ditt namn om du vill vara med och skriva under denna viktiga budkavle.


Att sätta nid mot någon var en form av verbal förbannelse, som man tog oerhört hårt på under vikingatid och dessförinnan. Ordets makt var mycket stor, ansåg dessa så framgångsrika krigare, och därför var det en allvarlig sak att sätta nid, för att inte tala om att få ett nid uttalat över sig.

I Egil Skallagrimssons saga omtalas en träta mellan Egil och kung Eirik Blodyx, som gjort Egil djupt orätt och dessutom gjort honom fredlös. Detta blir en ganska blodig historia med många döda i bägge läger.
När Egil har dräpt ett stort antal av Eiriks fränder och följeslagare på ön Herdla, sätter han i vredesmod upp en hasselstång på toppen av denna ö, med ett avhugget hästhuvud riktat in mot land, och på denna stång ristar han runor med en förbannelse över konung Eirik och drottning Gunnhild. Han framsäger då denna besvärjelse:

"Här sätter jag upp nidstång, och vänder jag detta mot konung Eirik och drottning Gunnhild - vänder jag detta nid mot de landvättar som i landet bo och bygga, så att de alla fare villa vägar, ingen hände att han hemvist hitte, förrän de driva konung Eirik och drottning Gunnhild ur landet."

Enligt sägnen tog det inte lång tid förrän nidet fick sin verkan, och Eirik Blodyx och hans drottning Gunnhild flydde till de brittiska öarna.

Nidstång

Detta nid som du kan läsa här nedan är en länk i en kedja av digitala nidstänger, uppsatta på hemsidor runt om i Norden, och det vänder sig mot alla dem som missbrukar våra gamla heliga symboler och smutsar vårt land med hat och osämja.

Längst ner på denna sida finns det länkar till andra som sätter upp nidstänger runt om i Norden.

Det bör tilläggas att detta nid inte endast vänder sig mot en viss liten, lätt identifierad grupp av unga män, utan även mot alla som svarar mot beskrivningen i nidet.

Det är också viktigt att förstå att detta nid inte är ovillkorligt, att det bara drabbar dem som framhärdar i sitt destruktiva beteende.

Förlåtelse och tolerans är viktiga grundprinciper för andligt sinnade personer, och ingen oskyldig skall urskiljningslöst drabbas.

Viktigt är också att komma ihåg hur statsmakterna samverkar i att göra dessa missledda personer långt kraftfullare än de skulle ha varit av egen kraft - politiker i feghet och opportunism, köpmän och media i vinningslystnad och sensationsmakeri.

  Jag reser nid!

  Jag reser nid mot alla de
  som befläckar vårt ärevördiga folk
  med ovärdiga handlingar.

  Jag reser nid mot alla de
  som lånar heliga symboler
  Gungner, Mjölner och Heliga Stavar
  Odins spjut, Tors hammare
  och runor från Odin givna
  Och drager dem i smuts
  med oheliga dåd.

  Jag reser nid mot alla de
  som i fula dräkter
  och kala hjässor
  såväl som kritstreck
  och kravatt
  missbrukar våra förfäders visdom
  vår forna sed
  och vår nutida tro.

  Jag reser nid mot alla de
  som vill tysta andras munnar
  för att de själva skall höras
  med sitt enfaldiga skrål.

  Jag reser nid mot alla de
  som sätter sig själva över andra
  på grund av sin blekhet
  Som trampar på andra
  på grund av hudens färg,
  främmande tungotal
  eller annan tro.

  Över dessa illnidingar
  nedkallar jag alla krafter!

  Jag kallar vättar och småfolk
  att klia deras kroppar
  och störa deras sömn

  Jag kallar alvsmeder
  att slå järnringar
  runt deras bröst
  att deras ande få trångt
  och luften i deras lungor
  ej räcker till
  att ropa onda ord ut

  Jag kallar rimtursar
  Ur Nifelhels djup
  Att de må frysa till sin död
  Innan de får tillfälle
  att andra själar frysa ut

  Jag kallar Surt och hans eldtursar
  Att de må brinna till sin död
  Innan andra brinner
  för deras händer

  Jag kallar Loke
  att han må förvrida deras syn
  så att de slår varandra ner
  innan de slår andra ner

  Jag kallar Freja
  På det att illvilliga kvinnor
  aldrig får en man till sin bädd
  Och aldrig kan sätta söner
  eller döttrar till jord
  så länge de vill hindra
  andra därtill

  Och jag kallar Frej
  att illvilliga män
  får sin mandom snöpt
  och aldrig kan skapa gott
  för sig själva
  och aldrig får vare sig frid
  eller skörd
  så länge de vill hindra
  andra därtill.

  Jag kallar Tor
  På det att han skyddar oss
  mot demonisk ondska
  och jag nedkallar hans vrede
  mot illnidingar
  som andra illa vill.

  Jag kallar Odin
  Allfader
  Han som gav människan ande
  Han som med sina bröder
  Höner och Lodur
  Gav människan liv
  Kropp och själ
  Ask och Embla
  Man och kvinna

  Jag kallar Odin
  Och nornorna;
  Urd, Verdandi och Skuld
  Som tillsammans dömer
  Var och en efter döden
  Att de må döma
  dessa illnidingar hårt
  Och att de ej ens efter död
  Kommer undan sina ondskans dåd
  mot andra söner och döttrar
  av Ask och Embla

  Jag sätter detta nid
  Till dess
  att dessa ondskans och dumhetens
  dreglande lakejer
  avbön gör
  Och låter var och en
  vara vid sin mark, sitt folk
  och sin tro
  Var än i vår värld
  de må sätta sitt bo.  ___________________
  Grimner 1998-02-04Länkar till andra som satt ut nidstänger:

Sveriges flagga Norges flagga Danmarks flagga Tysklands flagga Österrikes flagga Schweiz flagga U.S.A:s flagga Brasiliens flagga

Sverige:

Sveriges Asatrosamfund
E-post | Hemsida & Nidstång

Idavallen
E-post | Hemsida & Nidstång

Sejdman
E-post | Hemsida & Nidstång

Narren
E-post | Hemsida & Nidstång

Carina Jörgensen
E-post | Hemsida | Nidstång

Jovur
E-post | Hemsida | Nidstång

Freja's Homepage
E-post | Hemsida & Nidstång

Lokes Hem
E-post | Hemsida | Nidstång

Peter "Pulle" Andersson
E-post | Nidstång


Norge:

Arild Hauges Runer
E-post | Hemsida | Nidstång

Jón Július Filipsson
E-post | Nidstång

Vindheimgarnet
E-post | Hemsida | Nidstång


Danmark:

Grølheim - Asgårds Hedninge info
E-post | Hemsida | Nidstång

Alfheim
E-post | Hemsida | Nidstång


Tyskland:

the Kautz homepage
E-post | Hemsida | Nidstång

The Flight of the Condor - Contemporary Shamanism
E-post | Hemsida | Nidstång

The Shrine of the Forgotten Goddesses
E-post | Hemsida | Nidstång


Schweiz:

Myths and Magic
E-post | Hemsida | Nidstång


Österrike:

Wargamark
E-post | Hemsida | Nidstång


U.S.A.:

Raven Kindred South - Raven Online
E-post | Hemsida | Nidstång

RagnarokR
E-post | Hemsida | Nidstång

Sunny's Runes: Alphabet of Mystery
E-post | Hemsida | Nidstång

Lókiheimr Homepage
E-post | Hemsida | Nidstång


Brasilien:

The Asatrú Vanatrú - Brazil (AVAB)
E-post | Hemsida | NidstångAndra hemsidor som stödjer detta nid:

Heathens Against HateUpp | Tillbaka till Att läsa | Tillbaka till Första sidan