Fotografen

Ordet "fotografi" är grekiska och betyder att skriva - eller måla - med ljus.

Jag har fotograferat sedan tidiga tonåren på 1970-talet, och lärde mig mörkrumsteknik av en granne - som arbetade som teknisk chef på Kodak.

Fotograferandet har alltid varit en viktig del av min professionella verksamhet, men också en konstnärlig passion, en kärlek till bildskapandet.

linje
Fotot av mig härintill av min hustru
Jennie Rehbinder – då jag de facto målar med ljus i natten.

Calle blåser eld