Resor
Bilder från andra länder - och hemma i stan.
Linje
Indien 1990-91 New York Stockholm Bordeaux
Indien 2006 Istanbul