Skräckhjälmen - en skyddssymbol
Grå linje

1. Enkel skräckhjälm uppbyggd av fyra älgrunor
Skräckhjälm 1
Grå linje

2. Enkel skräckhjälm uppbyggd av fyra älgrunor, med en ing-runa i mitten, för att lösa upp formen, och för att befrukta bindrunan med Frejkraft
Skräckhjälm 2
Grå linje

3. Skräckhjälm med ing-runa och omgärdad med en cirkel
Skräckhjälm 3
Grå linje

4. Skräckhjälm med ing-runa och omgärdad med en cirkel, samt den 24-teckens urfutharken i cirkel runt.
Skräckhjälm 4, med runor
Grå linje

För mer information, kolla in dessa sidor:
www.rehbinder.se
Grimners Runor Grimner’s Runes

Eller skriv ett e-brev:
calle@rehbinder.se