Ratatoskrubrik

Tillbaka till Artiklar
Tillbaka till Intro

Vad är hamnskifte?

Hamskifte eller hamnskifte, är en trollkonst som går ut på att man för över sitt medvetande i ett djur eller annan människa. Detta finns beskrivet ett flertal gånger i sagorna från Island och även i Eddan.

Bärsärkar är de mest allmänt kända hamskiftarna, där de i extrema fall uppträdde som björnar på slagfältet.

Att se genom en fågels ögon för att skaffa kunskap, är en avsikt. Att få insikter som inte normalt är en människas kunskap är en annan anledning till att hamskifta. Att bli otroligt stark och vild, är en ytterligare anledning. Här ser vi på en gång en parallell till Hugin och Munin, som ur ett sejdmässigt perspektiv kan ses som Odens hamskiftning.

Överhuvudtaget är de djur som olika gudar sätts i sammanhang med, ofta något som de kan ses hamskifta till. Freja är för övrigt mycket flexibel vad gäller hamskifte. Falken och grisen hör till det som hon har hamskiftat till, enligt sagorna.

Även Loke hamskiftade. Men hans moral ifrågasattes, eftersom han hamskiftade inte bara till häst, utan han valde dessutom att skifta till motsatta könet. Loke visar också på stor flexibilitet vad gäller andra valda djur...

Att tänja sitt medvetandes gränser är också något som man gör med hamskifte.

En trollkonst som ligger relativt nära hamskifte, är att skapa en egen dubbelgångare, som inte känner samma begränsningar i avstånd och tid som den normala kroppen. Även detta är beskrivet i sagorna.

Rykten gör gällande att det fortfarande finns folk som praktiserar och försöker praktisera hamskifte i olika långt gångna stadier.

Mikael Perman


Upp
Tillbaka till Artiklar
Tillbaka till Intro