Ratatosk head

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English

Vad är Ratatosk?
Ratatosk är den lilla ekorren som springer upp och ner längs med världsträdet Yggdrasils stam. Ratatosk är budbäraren som har tillgång till alla världarna, och snabbt som en blixt kan han förmedla bud från Örnen Hräsvelg i Yggdrasils topp ner till draken Nidhögg vid dess rot - och tillbaka upp igen. Ratatosk i trädet
Men Ratatosk är mer än så.

Ratatosk är också ett löst sammanhållet, Stockholmsbaserat nätverk, som tidvis fungerat som en regelrätt förening, för människor som intresserar sig för och ägnar sig åt nordisk andlighet, i form av shamanism, sejd, runor och runmagi, ceremonier, myter, gudar och gudinnor.
Ratatosk har funnits och varit aktivt sedan sommaren 1996 - du kan läsa mer om vad som har hänt genom åren på sidan Historik.

Olika medlemmar i nätverket arrangerar med jämna mellanrum ceremonier, som midsommar, midvinterblot, höst- och vårdagjämning m.m., men också individuellt olika kurser, workshops, ceremonier, kvinnogrupper respektive mansgrupper och mycket annat. Det mesta av detta är inte att betrakta som Ratatoskaktiviteter, men det är aktiviteter som utförs av medlemmar i nätverket Ratatosk, vilket innebär att det rent informationsmässigt blir tillgängligt för alla som på ett eller annat sätt ingår i det som förr kallades Ratatosk

Läs mer allmän info om Ratatosk på sidan Om Ratatosk.

Aktuellt:
Finns Ratatosk fortfarande...?

Ratatosk har genomgått en tydlig förändring de senaste åren. Efter att de första fyra-fem åren varit en (för shamanistiska förhållanden) starkt utåtriktad, och hyggligt välorganiserad förening, har Ratatosk gradvis blivit mer löst i konturerna, och aktiviteterna av mer sluten karaktär - det har fortgått, men betydligt mer hermetiskt.
Ratatosk - eller borde man kanske säga; de aktiva medlemmarnas samarbete inom Ratatosk - har gått genom en viktig fas av introspektion och mognad. Många av de som var aktiva i Ratatosk är fortfarande aktiva med shamanistiskt arbete - ofta alltjämt tillsammans, inom samma nätverk.
Blot, ceremonier och träffar har manifesterats helt och hållet på basis av direkt inbjudan. Inga medlemsavgifter, inga officiella utskick etc.
Allteftersom medlemmarna har blivit mer erfarna och självständiga, och nätverken mer utkristalliserade har det inte heller längre funnits samma behov av att ge arbetet ett namn - typ "nu har vi en Ratatosk-träff". Det räcker numera att ringa runt till några vänner i nätverket, och säga "Ska vi ses på torsdag kväll, i Tornet?"

Detta kan få det att verka som att Ratatosk har försvunnit.
Och på sätt och vis är det väl så att Ratatosk i sin ursprungliga form har slutat existera - men Ratatosks anda/ande, mening och mål lever vidare, och det var ju så det var menat.

Vi hade en fantastisk midsommar 2002, och en vacker och kraftfull vintersolståndsceremoni 2003, och planerar att ha en vacker vårdagjämningsceremoni och en riktigt häftig midsommar 2004 - men detta kommer enbart att involvera särskilt inbjudna personer, som känner varandra.
Och på detta sätt kommer Ratatosk i fortsättningen att fungera.
Ratatosk är alltså INTE längre en skola för nybörjare, utan ett nätverk för erfarna personer som redan är igång sedan länge.

Om man vill komma in i denna typ av aktiviteter rekommenderar vi till att börja med en lokal förening för nordiska hedningar, nämligen Idavallen, till vars nätverk Ratatosk har anslutit sig.

Trumresor i Stockholm
För åttonde året - första söndagen i månaden, på AKAL Center.
Kolla i Kalendariet för mer information.

Läs även en artikel om Calle Rehbinders trumresor i Aftonbladet Hälsa, lördagen den 30 juni 2001.

Granskad länk
Skolverket ger oss erkännande
En rolig sak är att Skolverket uppmärksammat oss - d.v.s. de som administrerar Skolverkets stora länksida Länkskafferiet. Denna sida har vad man kallar granskade länkar. Det betyder att de länkar som finns på den sidan anses hålla en hög informationskvalitet.
För att citera dem själva:
    Ratatosk har tagits med i Länkskafferiet [http://lankskafferiet.skolverket.se/].
    Länkskafferiet är en databas med kvalitetsgranskade webbplatser för skolbruk, särskilt för elever i åldrarna 10-15 år.

    Tjänsten görs på uppdrag av Skolverket inom ramen för det svenska Skoldatanätet [http://www.skolverket.se/skolnet/]. Länkskafferiet aktualiseras och kompletteras regelbundet.

Så om man kollar in Religion, Asatro m.m., så kommer man att finna att det finns endast fem länkar där. Fornnordiskt mytologilexikon, Ginnungagap, Viking Heritage, Sveriges Asatrosamfund samt Ratatosk.
Tungt!

Länkskafferiet

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English

MultiArt web design banner