Ratatoskrubrik

Tillbaka till Artiklar
Tillbaka till Intro

Om nätverket Yggdrasil

Introduktion av Carl Johan Rehbinder

Många har frågat vilken relation vi i Ratatosk har till det gamla nätverket Yggdrasil. Konkurrerar vi? Är vi ovänner? Har Yggdrasilgillet bytt namn?

Sanningen är att Yggdrasilgillet i själva verket är orsaken till att Ratatosk alls finns.
Utan Yggdrasil skulle idén till Ratatosk förmodligen aldrig ha uppstått. Allt vi gör i Ratatosk bygger i förlängningen på det som vuxit fram inom Yggdrasil - och i sina bästa stunder kan Ratatosk sägas vara en andra generationens Yggdrasil, som tar upp sejdstaven och för den vidare till kommande generationer. Många gamla Yggdrasilmedlemmar har också fortsatt sitt mer aktiva shamanska arbete inom Ratatosk, så utvecklingen finns naturligt med.

Men för att låta Bodvar Bjarke, en gammal Yggdrasilveteran, berätta:Yggdrasilgillet bildades i mitten av 70-talet och var således en av de tidigaste organisationerna för forn sed (eller vad vi nu vill kalla det), tidigare än Breidablicksgillet, som annars anses vara den tidigaste.

Yggdrasil var fokuserad på sejden, galdersången och runmagin. 1982 ombildades Yggdrasil som ett nätverk för nordisk shamanism och sejdkonst. Verksamheten var mycket omfattande under 80-talet och har tveklöst inspirerat senare grupperingar och individer som intresserat sig för den nordiska seden, men kanske mer den extatiska och vilda sidan av denna.

Sedan början av 90-talet har nätverket namnet Yggdrasilgillet och dess verksamhet har inte varit lika offentlig som under 80-talet.

Yggdrasil gav ut tidskriften Gimle som kom med totalt 25 nummer. Den publicerade en mängd skiftande artiklar och har bl.a. bidragit till det ökade intresset för den s.k. uthark-teorin. Författaren till en viss bok om traditioner kring vintersolståndet publicerade sina tidga rön i Gimle.

Under sin mest aktiva tid genomförde Yggdrasil en mängd ceremonier (blot, om man så vill) på ett flertal gamla heliga platser landet runt, alltifrån Gamla Uppsala till Hanstaskogen, Ales stenar till norrländska lappmarken. Yggdrasil genomförde de första Jolnir-ceremonierna (vid vintersolståndet), medverkade vid Fröjdecermonierna och har årligen sedan 1982 anordnat Starbrak (midvinterblot).

Impulserna från Yggdrasil löper som en underström genom en väsentlig del av den samtida asatron.


Bodvar Bjarke


Upp
Tillbaka till Artiklar
Tillbaka till Intro