Ratatoskrubrik

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English

Kalendarium:

Trumresor i Stockholm
Björntass Första söndagkvällen i månaden anordnar alltjämt Carl Johan Rehbinder sina välbesökta trumresor på AKAL Center i Stockholm.

Om du vill veta mer exakt var och när Calles trumresor blir av, så kan du läsa mer om det på hans hemsida Grimners Runor, alternativt i kalendariet på föreningen Idavallens hemsida.

Läs också mer om trumresor på sidan Artiklar

Läs även en artikel om Calle Rehbinders trumresor i Aftonbladet Hälsa, lördagen den 30 juni 2001.I övrigt har denna sida tills vidare slutat att uppdateras, eftersom Ratatosk som organisation numera är mer slutet, och de träffar som vi har är för personligen inbjudna.
Vi rekommenderar dig dock gärna att besöka föreningen Idavallens hemsida, där du kan se vad som händer och pågår i Stockholm för hedningar.

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English