Ratatoskrubrik

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English

Länkar:

Animal Spirit Guides
En hemsida som riktar in sig på kraftdjuren. Den innehåller ett stort antal sidor med vackra bilder av djur, samt korta förklaringar vad varje djur står för, symbolmässigt.

The Bodhrán home page
En del av en större hemsida (Ceolas), som handlar om irländsk musik. Många använder denna typ av instrument som shamantrumma, så det kan vara intressant att ta sig en titt. För den som känner sig hågad finns det också där en mängd länkar vidare till andra hemsidor som handlar om bodhrántrummor.

Carlos Castaneda's Magical Passes
En som det verkar rätt så kommersiell sida, men som kretsar kring Carlos Castanedas arbete och skrifter - för den som är intresserad.

De 5 Stora
En svensk, mycket snygg sajt med många vackra bilder, om våra fem stora rovdjur i Norden; vargen, björnen, järven, lodjuret och människan!

Dreamtime
"The Didjeridu W3 Server" - en sajt helt tillägnad instrumentet didgeridoo.

Finn Shop - Shaman’s drum
En del av en större finsk hemsida (Cyber-Finn Shopping-Center) varifrån man kan beställa allt från finsk mat till konsthantverk. På sidan för Shaman’s drum kan man beställa mycket vackra shamantrummor av samisk modell.

The Foundation for Shamanic Studies
Detta är en organisation som grundats och alltjämt leds av "shaman-gurun" Michael Harner, känd för sin forskning på området, och för sin ypperliga bok "Shamanens väg" (originaltitel på engelska "Way of the Shaman").
Förutom att bedriva forskning om urfolksreligioner och shamanísm, bedriver denna organisation även ett slags stödarbete, för att urbefolkningar inte ska förlora sina gamla traditioner och kunskaper.

The Four Winds Society - Inka Shamanism
En hemsida som handlar om urgammal sydamerikansk shamanism, stammande från den gamla Inka-kulturen.

Grimners Runor
Calle Rehbinders sida för alla som intresserar sig för nordisk sed, runor och runmagi.

Grimners Runor

Gungner
En mycket snygg och proffsigt formgiven svensk hemsida som främst är ett bildgalleri med en mängd olika bilder av gudar och gudinnor, vikingaskepp, m.m.

Hrafnar
Hrafnar är en amerikansk sammanslutning med shamansk/andlig inriktning, och tonvikten verkar vara på det ceremoniella, Gudarna och relationer till dem. För denna sida ansvarar Diana L. Paxson, och här finns flera texter om sejd och runorakel.

Idavallen
Föreningen för nordiska hedningar i Stockholm. Ratatosk har också anslutit sig till det nätverk som Idavallen representerar.

Inlakesh Pyramid Theatre
"Didgeridoos and Acoustic Trance Music". En sajt som handlar om shamanskt inspirerad musik, med didgeridoo och annat kul.

The Irminsul Aettir Asatru Page
Irminsul Aettir är ytterligare ett bland många amerikanska asatrosamfund, och denna hemsida innehåller naturligtvis information om samfundet som sådant, men också annat, som t.ex. en enorm samling länkar.

Jordsvin's Norse Heathen Page
Jordsvin är en amerikansk asatroende som har gjort en mycket informativ, rolig och annorlunda sida. Den innehåller allt möjligt om asatro - gudar, mjödrecept, runor och sejd - men framför allt länkar, länkar, länkar...

Mailto the Shaman
En rätt så flummig sajt som är underavdelning till en högst psykedelisk hemsida med namnet Dream Machine.

Norrshaman
Jörgen I. Eriksson var en central person i det gamla nätverket Yggdrasil, och är fortfarande genom sina böcker om runor och shamanism en stor inspirationskälla för alla som går den mer esoteriska vägen inom Forn Sed - sejd, shamanism, runmagi etc.
Detta är hans personliga hemsida, och här kan du även få tag på några av hans eftertraktade böcker!

Raven Online
En website som innehåller mycket information om asatro och organisationer i U.S.A. för detta, är sidan för "The Raven Kindred Association". Enligt deras egen information är "The Raven Kindred Association" en organisation för Asatro, eller traditionell Isländsk/Nordisk Paganism. Intressant sida att besöka, med många länkar.

The Runic Journey
Jennifer Smith är ytterligare en av alla nordamerikaner (idetta fall kanadensare) som intresserar sig för vårt skandinaviska, andliga kulturarv. På hennes vackra hemsida kan man läsa lite om runor, och dessutom kan man köpa fina saker, runpåsar och sånt.

Scandinavian Center For Shamanic Studies
En dansk hemsida (med engelsk version) för Jonathan Horwitz & Annette Høst, med information om kurser och föredrag, lite artiklar och bilder m.m.

Shaman Home Page
SHAMAN - Journal of the International Society for Shamanistic Research
Något så kuriöst som en ungersk tidskrift om shamanism, med vår egen Åke Hultkrantz som "heders-chefredaktör". Denna sida inehåller tyvärr inte så mycket mer än korta beskrivningar av innehållet i tidskriften, och med tanke på att rubriken "Forthcoming" (kommande) beskriver ett nummer från 1995, så kanske denna site inte är helt i takt med tiden.

Shamanism
En massiv länksida, med länkar till hemsidor och artiklar om shamanism från alla världens hörn.

Svenska Runstenar och Runinskrifter
Här kan du hitta ett stort arkiv med bilder av runstenar från hela Sverige. På denna sida kan man även gå med i en mailinglista för runstens- och runskriftsintresserade.

The Seidhman Rants
En härligt konsekvent herre som talar med djup övertygelse om seid och nordisk sed. En hel del får man förstås ta med en och annan nypa salt, men jag har respekt för hans hängivenhet.

Terence McKenna Land
En rejäl fan-site för den som är intresserad av Terence McKenna och hans psykedeliska shamanism. Här hittar du en massiv samling länkar till allsköns hemsidor, artiklar, intervjuer och annat som är direkt relaterat till Terence McKenna och hans arbete.

Trummor & Smide
Robin Davies bygger trummor och smider i järn. Vill du ha en vacker shamantrumma enligt dina egna specifikationer kanske han kan vara rätt man att anlita.Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English