Ratatoskrubrik

Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English

Om Ratatosk

Storstadssejd "Storstadssejd" - oljemålning av Lil Ljungberg
I världsträdet Yggdrasil

springer en liten ekorre upp och ner längs med stammen. Ratatosk är hans namn, och han är en budbärare mellan världarna. Han talar med alla, från asarna i toppen till ödesdiserna Urd, Skuld och Verdandi i Helheim, och han kan röra sig fritt från eld till is och allt där emellan.
På samma sätt om Ratatosk i sin litenhet och lätthet löper över det stillastående världsträdets tjocka bark, rör vi oss lätt på den grund som byggts av Ratatosks andlige föregångare, det gamla Yggdrasilgillet. Flera gamla Yggdrasilmedlemmar är också med i Ratatosk, vilket vi kan ta som en försäkran för kontinuitet och mognad i det shamanska arbetet.
Läs mer om Yggdrasil på sidan för Artiklar.

Shamanism

Shamanism som andlig väg har nått en explosiv popularitet på en bredare front än någonsin, och en ny generation med shamanistiskt intresse behöver levande fora för aktiviteter och kommunikation.
Något som vi i Ratatosk ser som viktigt att arbeta med är att hitta våra nordiska rötter - sejden, runmagin, utesittning och andra nordiska shamanska tekniker. Vi tycker att det är viktigt att hitta den andliga kärnan i det som å ena sidan är universellt, men å andra sidan alltid kraftigt tar färg av den kultur och det klimat som det uppstår i.
Därför skapades detta nätverk.

Nätverk

Ratatosk bygger på nätverkstanken; att du som är intresserad av nordisk shamanism och runmagi alltid kan komma i kontakt med likasinnade. Om en aktiv medlem i Ratatosk ska ha en kurs, eller vill göra en ceremoni, som t.ex. en sejd för något ändamål och vill ha sällskap, eller behöver hjälp med rutgängeri, runorakel, andebåt, att bygga en sejdhjälle, svetthydda eller annat, så kan han eller hon ringa runt till någon annan medlem i nätverket, och på så sätt förhoppningsvis få tag på det som behövs.
Ratatosk har alltid varit tänkt att vara en tillgång, en resurs - inte en plikt eller boja.

Bakgrund

Ratatosk har nu funnits sedan sommaren 1996, och ur detta har det framsprungit bl. a. återkommande ceremonier på midvinter och midsommar, samt höst- och vårdagjämning. Vi har även haft vårblot, förfadersceremonier, utesittning, sejd, trumceremonier och runristning. Andra nattliga äventyr har det också blivit, och det finns inga gränser för vad vi kan hitta på - vi kan bygga en Trojeborg, ha sejd, stenbad, fira blot, sjunga galdrar, dansa extasdans eller vadhelst behov som uppstår.

Från början var Ratatosk ett rent nätverk - det enda som fanns i form av organisation var en adress- och telefonlista, och utgifterna bekostades av frivilliga bidrag. Efter en tid började vi ha en liten årlig avgift för att bekosta utskick.
På vårt första riktiga ting beslutade vi att det finns nytta med att rent formellt vara en förening, och att vi därför skulle låta Ratatosk genomgå denna förändring.
Nu har dock Ratatosk genomgått en större omvandling, som innebär en återgång till något än mer informellt och oorganiserat - och ingen vet hur det kommer att se ut i framtiden...

Visoner för framtiden

Det viktiga är inte att Ratatosk som namngiven organisation fortsätter att finnas. Det viktiga är att helandearbete och utveckling fortsätter att finnas i fokus.

Ratatosk (med allt vad det innebär) skall förhoppningsvis även i framtiden fortsätta vara en hemvist för andliga anarkister, ett shamanskt laboratorium, en experimentell organisation med stark emfas på det shamanska, sejdiska - med långsiktig inriktning att rota andligheten i nordisk jord.

Vi ska INTE anpassa oss till en mer konformistisk sed.
Ratatosk är ingen dogmatisk rörelse.
Vill vi blanda indiansk, fornnordisk, hawaiiansk, samisk och tibetansk shamanism med västafrikansk voudou till en viss ceremoni så ska vi vara fullkomligt fria att göra det.
Det primära målet är vad vi uppnår på en personlig, andlig, extatisk upplevelsenivå, och vad det i sin tur kan leda till.

Så varför det fornnordiska?

Inom Ratatosk har vi redan från början haft en klar ambition att ha den nordiska seden som huvudfåra, och de andra traditionerna får mer tjäna som inspirationsbas och kunskapskällor för utvecklandet av den nordiska sejden, i sin vidare betydelse.
För att kunna komma på djupet i en andlig resa är det viktigt att välja en väg, en huvud fåra inom vilken man verkar. Och i Ratatosks fall handlar det om den nordiska vägen, völvans och sejdkarlens väg.

En liten varning...

Jag vill även tillägga en sak - shamanism på djupet är inte något för fegisar.
Vad menar jag med det då? Jo, genom åren har vi i Ratatosk sett många komma och gå, och somliga har blivit mycket skrämda av de processer som ibland sätts igång under våra ceremonier.

Att vara en andlig anarkist, och djupdyka in i andra dimensioner, alternativa medvetandetillstånd och extatiska ceremonier kräver både mod och mognad. En stark sejd, t.ex., kan vara kraftigt omtumlande på såväl fysisk och emotionell som mental och andlig nivå.
Vet man med sig att man är känslig (på ett mer omedvetet eller okontrollerat sätt) och labil ska man absolut inte delta i tyngre ceremonier.
Eller är du nybörjare, och vet inte hur du kommer att klara detta - gå en kurs först, skaffa dig erfarenhet - så att du inte blir ett hinder för andra.
Ratatosk är inget dagis, ingen serviceinrättning. Ratatosk bygger på att var och en tar ansvar för sin egen del i arbetet.
Ville bara nämna det.


Låter detta intressant även för dig, så är du välkommen att vara med - hör av dig!


Intro | Om Ratatosk | Kalendarium | Historik | Artiklar
Boktips | Länkar | Kontakt | In English