Ratatoskrubrik

Tillbaka till Historik
Tillbaka till Intro

1998

Detta år blev ett händelserikt år, med viktiga händelser för Ratatosks fortlevnad och utveckling.
Våren hade till att börja med en hel del gott att erbjuda. Det blev inte bara en vårdagjämningsceremoni, det blev även en Valborgsceremoni samt en vårsejd. Och det är inte illa!
De hedniska pubkvällarna som anordnas av medlemmar i The Pagan Federation en torsdagkväll i månaden drog även till sig en hel del Ratatoskmedlemmar - som i sin tur drar fler medlemmar till Ratatosk - så dessa kvällar blir mer och mer präglade av Ratatosks anda.
Årets midsommar blev något blötare och kallare än förra året, men firades ändå i stor skönhet och stillhet på Anundshög i Västerås.
Höstdagjämningen firades storslaget, med ny sejdhjälle på Hanstafältet, och Jolnir blev en skönhetsupplevelse utan like.
Ratatosk höll även sitt första officiella ting, och blev förening.

 • Fredagen den 20/3 blev det en vårdagjämningsceremoni på Hanstafältet. Ansvarig var Jerry Lindahl. Det trummades och sejdades så det stod härliga till.
  Samma kväll höll Calle Rehbinder föredrag på GAIA Center, om Nordisk Mystik och Magiska Runor - kvällen i ära gjordes detta i sann ceremoniell anda.

 • Måndagen den 27/4 anordnades en debatt i Rotundan på Universitetet. Ansvariga var religionshistoriska institutionen, och ämnet var asatro - "Kan man väcka en död religion till liv?".
  I panelen satt på ena sidan akademikerna; Mattias Gardell, Galina Lindkvist samt Ulf Drobin, och på andra sidan satt "de troende", representerade av personer från tre olika organisationer; Mikael Perman från Sveriges Asatrosamfund, Keeron Gode från Tör och Attunda Gäll, samt Calle Rehbinder från Ratatosk.
  Det blev en stor publik, och många hade väl väntat sig en väldig holmgång, en våldsam sammandrabbning mellan "tro" och "förnuft", men denna sammandrabbning uteblev helt. En märklig samstämmighet utbredde sig mellan de bägge lägren, och publiken fick snarare se ytterligare en bekräftelse på att den nordiska seden har kommit tillbaka, för att stanna.

 • Torsdagen den 30/4 höll Natalie Arouni (medlem i Hexagon, och numera även i Ratatosk) och Calle Rehbinder i en mindre ceremoni (ca 12 pers.) på Valborg - Vanadisafton, Beltane, Vårblot eller vad man nu vill kalla det.
  Vi var i Hansta, men inte på Ratatosks vanliga plats, utan på en mer intim plats där Hexagon brukar hålla till.
  Vi höll igång hela natten till fredagen den 1/5, och kunde både säga adjö och godmorgon till solen. Temat var Det Heliga Bröllopet mellan Guden och Gudinnan, och vissa ceremonier fick mycket tydlig prägel av detta. Det trummades och offrades i eld, det gjordes en otroligt vacker Frej och Frejaceremoni på ängen intill eldplatsen, och det byggdes en fantastiskt inspirerande och fantasifull sagostig som deltagarna kunde följa under natten - själva, eller tillsammans med någon.
  Efter en lång och mörk, men varm natt, gick vi alla hem i ljuset av den uppåtgående solen.

 • I samarbete med Yggdrasil anordnade Ratatosk fredagen den 8/5 även en vårsejd som blev synnerligen lyckad. Somliga av oss samlades redan på kvällen, drog igång en eld och satte upp våra tält och sovplatser. Under natten dracks det mjöd och andra mer eller mindre suspekta drycker, och det sjöngs, trummades och extasdansades i månens sken.
  Påföljande morgon (lördagen) gjordes det i relativt sakta mak (intensiv natt) förberedelser för sejden, som kom igång ca klockan 13:00.
  Vi gjorde tre sejder, med i tur och ordning J.D., Jerry och Sylvia på hjällen.
  Vi sejdade först för att ge kraft till kraftdjuren, och sen gjorde vi en sejd för att ge stöd till personalen på akutmottaget på SÖS, eftersom de har dragit igång en kampanj mot det snabbt ökande, och allt brutalare våldet.
  Slutligen gjorde vi en mycket givande orakelsejd, då den som ville kunde gå fram och fråga sejdaren om råd.

  För att avsluta dagen rev vi och eldade upp den gamla gistna sejdhjällen, både för att ge plats åt en konstinstallation som ska stå på Hansta-fältet under sommaren, men också för att vi skulle få motivation att bygga en ny och bättre hjälle under hösten, lagom till Höstdagjämningen.

 • Lördagen och söndagen den 20-21/6 höll Calle Rehbinder och Jana LaLanne liksom förra året i en 24-timmars midsommarceremoni. Detta år var vi dock inte på Rösaring, men på en annan, minst lika kraftfull plats - Anundshög i Västerås.

  Läs mer om midsommarfirandet på en annan sida.

 • Den 14/9 fick Ratatosk plötsligt en plats i cyberrymden. Då gjorde Calle Rehbinder en total uppdatering av sin hemsida, och Grimners Runor, den sidan som handlar om runor, runmagi och andra former av forn sed, fick då också en underavdelning som tillägnades Ratatosk.

 • Lördagen och söndagen den 19/9 blev det sejdhjällebyggardag ute på Hanstafältet.
  I flera dagar byggdes det, med Max som arbetsledare, men till onsdagen (se nedan) skulle det bli klart - och det blev det! Vissa småjusteringar fick skjutas på framtiden, men sejda kunde man i alla fall göra!.

  Läs mer om den nya sejdhällen på särskild sida.

 • Onsdagen den 23/9 blev det höstdagjämning, med ceremoni ute på Hanstafältet. J.D höll i ceremonin, och det dök upp nästan 40 personer.
  Inledningsvis blev det en vandring i tystnad till källan, där det blev ceremoniell drickning av källans vatten. Därefter kom alla tillbaka till fältet, och runt elden gjordes en sedvanlig gemensam ceremoniell trumning.
  Efter detta blev det en sejd. Max, som är ansvarig för den nya hjällen, gick upp och gjorde sin första sejd. Den blev kraftfull, och det verkade som att fältets rådare och väsen gillade vårt tilltag.

  Efter sejden gick de flesta hem, men på Calle Rehbinders och Mårten Bäckströms initiativ stannade några Ratatosker kvar under natten för att ha dryckeslag, extastrumning och Gudagalder i månens ljus.

 • Lördagen den 7/11 höll Ratatosk sitt första riktiga ting, och detta visade sig bli en synnerligen betydelsefull milstolpe i Ratatosks historia. På Max, Martins och J.D:s initiativ möttes vi drygt 15 medlemmar i en svinkall gammal timmerstuga på Olhamra Gård, någonstans i Vallentuna.
  Det fattades beslut. Efter att J.D. hållit en vacker ceremoniell öppning av mötet, kom vi raskt till den första frågan, och det var huruvida vi skulle ombilda Ratatosk från att enbart vara ett löst hållet nätverk till att rent formellt bli en ideell förening. Med förbluffande enighet beslutade vi att så borde göras. Nästa fråga blev då om hur styrelsen skulle kunna tänkas se ut, och då beslöt vi att styrelsen rent formellt kan se ut på ett sätt, men att vi har ett beslutande råd med något flexiblare form än i den mer fyrkantiga gängse föreningsstyrelsen. Till medlemmar i rådet valdes J.D. Davidsson, Max Sjöbeck, Lisa Gustafsson, Aldo Gartz samt Calle Rehbinder.
  På kvällen festades det friskt, och dansades extatiskt med Max som DiscJockey.

 • Tisdagen den 22/12 Var det då dags för årets Jolnirfirande. Hela arrangemanget var vackert och välorganiserat - olika personer hade sina ansvarsområden, vilket gjorde det hela mer överskådligt.
  När man kom ut på ängen möttes man av ett hav av små eldar - en cirkel med marschaller, diverse facklor, och en ingångsstig kantad med mer marschaller.
  Mårten höll i stora elden, Max i sejden, Aldo i inkallning, m.m.
  En nyhet var att vi hade två eldar - en större, "social" eld, runt vilken vi samlades och trummade, samt en mindre bloteld, där man kunde gå ensam och göra sin egen lilla ceremoni. Det dök upp ca 40 personer, såväl Ratatoskmedlemmar som andra, såväl nybörjare som erfarna. Det trummades, och sejdades - tre sejder utfördes av tre olika sejdare - och ett litet jolnirtåg gicks också runt fältet.


  Läs vidare om 1999!
  Tillbaka till Historik
  Tillbaka till Intro